2. Mojsijeva 24:1-18

24  Potom je rekao Mojsiju: “Popni se k Jehovi — ti, Aron, Nadab i Abihu+ i sedamdeset+ starješina izraelskih, pa se poklonite izdaleka!  Neka Mojsije sam pristupi k Jehovi, a oni neka ne pristupaju i narod neka se ne penje s njim!”+  I Mojsije je došao i ispričao narodu sve riječi Jehovine i sve zakone njegove,+ a sav je narod jednoglasno odgovorio: “Vršit ćemo sve zapovijedi što ih je Jehova dao.”+  I Mojsije je zapisao sve riječi Jehovine.+ A ujutro je poranio i u podnožju gore podigao žrtvenik i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraelovih.+  I poslao je mladiće između sinova Izraelovih da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju junce kao žrtve zajedništva+ Jehovi.  Mojsije je zatim uzeo polovinu krvi i stavio je u posude,+ a drugom je polovinom poškropio žrtvenik.+  Zatim je uzeo knjigu saveza+ i pročitao je pred narodom.+ A narod je rekao: “Činit ćemo i poslušat ćemo sve što je Jehova rekao.”+  Potom je Mojsije uzeo krv i poškropio narod,+ govoreći: “Ovo je krv saveza+ koji je Jehova sklopio s vama na temelju svih ovih riječi.”  I tako su Mojsije, Aron, Nadab i Abihu i sedamdeset starješina izraelskih otišli gore, 10  i vidjeli su Boga Izraelova.+ Pod njegovim je nogama bilo nešto kao podnožje od kamena safira, po čistoći nalik samom nebu.+ 11  I on nije dignuo ruku svoju na ugledne ljude sinova Izraelovih,+ nego su oni u viđenju vidjeli pravoga Boga+ te su jeli i pili.+ 12  I Jehova je rekao Mojsiju: “Popni se k meni na goru i ostani ondje, jer ću ti dati kamene ploče, zakon i zapovijedi koje ću napisati za njihovu pouku!”+ 13  Tako su ustali Mojsije i sluga njegov Jošua te se Mojsije popeo na goru pravoga Boga.+ 14  A starješinama je rekao: “Čekajte nas ovdje dok se ne vratimo k vama!+ Eto, Aron i Hur+ su s vama. Ako tko ima kakav spor, neka se obrati njima!”+ 15  Tako se Mojsije popeo na goru, a oblak je prekrio goru.+ 16  I Jehovina je slava+ počivala na gori Sinaju+ i oblak je prekrivao goru šest dana. A sedmoga je dana Bog pozvao Mojsija iz oblaka.+ 17  U očima sinova Izraelovih taj je prizor Jehovine slave bio kao vatra koja proždire+ navrh gore. 18  I Mojsije je ušao u oblak i popeo se na goru.+ I ostao je na gori četrdeset dana i četrdeset noći.+

Bilješke