2. Mojsijeva 15:1-27

15  Tada su Mojsije i sinovi Izraelovi zapjevali ovu pjesmu Jehovi i rekli ovako:+ “Zapjevat ću Jehovi, jer se silno proslavio.+Konja s konjanikom u more je bacio.+   Jah* je snaga moja i sila moja,+ jer on je spas moj.+On je Bog moj, njega ću hvaliti,+ on je Bog oca mojega,+ njega ću uzvisivati.+   Jehova je hrabar ratnik,+ Jehova je ime njegovo.+   Kola faraonova i vojsku njegovu bacio je u more.+Izabrani ratnici njegovi potonuli su u Moru crvenome.+   Uzburkane su ih vode prekrile,+ poput kamena u dubine su potonuli.+   Desnica tvoja, Jehova, silne je moći,+desnica tvoja, Jehova, neprijatelja satrti može.+   Silnim veličanstvom svojim obaraš one koji ustaju na tebe,+puštaš gnjev svoj usplamtjeli da ih kao strnjiku proždire.+   Dahom nosnica tvojih+ vode su se sabrale,poput zida valovi su stajali,u srcu mora uzburkane su se vode stvrdnule.   Neprijatelj je rekao: ‘Gonit ću ih!+ Stići ću ih!+Plijen ću dijeliti!+ Duša će ga se moja nasititi!Mač ću izvući! Ruka će ih moja tjerati!’+ 10  Dahom svojim dahnuo si,+ more ih je prekrilo,+potonuli su kao olovo u vodama silnim.+ 11  Tko je među bogovima kao ti, Jehova?+Tko je kao ti, kojega silna svetost krasi?+Pjesmama hvale+ strah tebi iskazivati treba,+ djela čudesna ti činiš.+ 12  Desnicu si svoju podignuo+ i zemlja ih je progutala.+ 13  Milošću* svojom vodio si narod koji si izbavio,+snagom svojom vodit ćeš ga k svetom prebivalištu svojem.+ 14  Narodi će čuti+ i uznemiriti se,+teški će bolovi*+ spopasti stanovnike Filisteje. 15  Knezove* će edomske tada užas spopasti,silnike će moapske drhtanje obuzeti,+svi će se stanovnici Kanaana uplašiti.+ 16  Strah i jeza na njih će se oboriti.+Od siline mišice tvoje oni će se skameniti,dok ne prođe narod tvoj,+ Jehova,dok ne prođe+ narod tvoj koji si stvorio.+ 17  Dovest ćeš ga i zasaditi na gori nasljedstva svojega,+na mjestu koje si pripremio za prebivanje svoje,+ Jehova,u svetištu,+ Jehova, što su ga ruke tvoje podigle. 18  Jehova će kraljevati dovijeka, u svu vječnost.+ 19  Kad su konji+ faraonovi, bojna kola njegova i konjanici njegovi ušli u more,+Jehova je na njih vratio vode morske,+a sinovi su Izraelovi prošli po suhom posred mora.”+ 20  Tada je proročica Mirjam, sestra Aronova,+ uzela u ruku def,+ a sve su joj se žene pridružile s defom u ruci i plešući.+ 21  Mirjam je muškarcima pjesmom odgovarala:+ “Pjevajte Jehovi,+ jer se silno proslavio.+Konja s konjanikom u more je bacio.”+ 22  Potom je Mojsije poveo Izraelce, pa su od Crvenog mora pošli u pustinju Šur.+ Tri su dana putovali pustinjom, ali nisu našli vode.+ 23  Onda su došli u Maru,+ ali nisu mogli piti vodu u Mari jer je bila gorka. Zato se to mjesto i zove Mara.*+ 24  I narod je stao gunđati protiv Mojsija:+ “Što ćemo piti?” 25  A on je zavapio k Jehovi.+ Jehova mu je pokazao neko drvo. On ga je bacio u vodu i voda je postala slatka.+ Tu im je Bog dao pouku i zakon i tu ih je iskušao.+ 26  I rekao im je: “Budete li pomno slušali glas Jehove, Boga svojega, i budete li radili što je pravo u očima njegovim, slušali zapovijedi njegove i držali se svih uredbi njegovih,+ neću na vas pustiti nijednu bolest koju sam pustio na Egipćane.+ Jer ja sam Jehova koji vas liječi.”+ 27  Potom su došli u Elim, gdje je bilo dvanaest izvora vode i sedamdeset palmi.+ I utaborili su se ondje uz vodu.

Bilješke

Ovo je prvo mjesto gdje se javlja ime Jah. To je skraćeni oblik imena Jehova, prvi dio tetragrama JHVH. Vidi dodatak 1.
Ili: “Vjernom ljubavlju”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Doslovno: “trudovi će”.
Ili: “šeike”.
“Mara” znači “gorčina”.