2. Ljetopisa 4:1-22

4  Načinio je bakreni žrtvenik+ dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i deset lakata visok.+  Potom je načinio lijevano more,+ koje je od jednog do drugog ruba imalo deset lakata. Bilo je okruglo, visoko pet lakata, a trebalo je uže od trideset lakata da ga se obuhvati.+  Unaokolo ispod ruba imalo je ukrase u obliku tikve+ koji su ga okruživali, po deset na lakat okruživalo je more.+ Bila su dva reda ukrasa u obliku tikve, salivenih zajedno s morem.  Stajalo je na dvanaest bikova,+ od kojih su tri gledala prema sjeveru, tri prema zapadu, tri prema jugu, a tri prema istoku. More je stajalo odozgo na njima, a svojim su stražnjim dijelom svi bili okrenuti unutra.+  Bilo je dlan* debelo, a rub mu je bio izrađen kao rub čaše, nalik ljiljanovu cvijetu.+ Moglo je primiti tri tisuće bata.*+  Načinio je i deset spremnika za vodu i pet je stavio s desne strane, a pet s lijeve,+ da služe za pranje.+ Vodom iz njih pralo se što je trebalo za žrtve paljenice.+ A more je bilo namijenjeno svećenicima da se peru vodom iz njega.+  Zatim je načinio deset zlatnih svijećnjaka+ prema istom nacrtu+ i stavio ih u hram, pet s desne strane, a pet s lijeve.+  Potom je načinio deset stolova i postavio ih u hramu, pet s desne strane, a pet s lijeve.+ Načinio je i stotinu zlatnih zdjela.  Onda je načinio dvorište+ za svećenike,+ veliko dvorište+ i vrata u velikom dvorištu, a vrata je obložio bakrom. 10  More je postavio s desne strane, prema jugoistoku.+ 11  Naposljetku je Hiram načinio lonce,+ lopate+ i zdjele.+ Tako je Hiram dovršio posao što ga je obavljao kralju Salamunu za dom pravoga Boga: 12  dva stupa,+ okrugle glave+ što su bile na vrhu dva stupa, dva mrežasta opleta+ što su prekrivala te dvije okrugle glave na vrhu stupova, 13  četiri stotine šipaka+ za dva mrežasta opleta, za svaki oplet po dva reda šipaka da prekriju dvije okrugle glave na vrhu stupova,+ 14  deset kolica+ i deset spremnika za vodu+ na kolicima, 15  jedno more+ i dvanaest bikova ispod njega,+ 16  lonce, lopate,+ vilice+ i sav drugi pribor+ načinio je Hiram-Abiv+ od uglađenog bakra kralju Salamunu za dom Jehovin. 17  Kralj ih je dao saliti u ilovači, u Jordanskoj dolini* između Sukota+ i Serede.+ 18  I Salamun je načinio izuzetno mnogo svega tog pribora, tako da bakar nisu ni vagali.+ 19  Salamun je načinio i sav drugi pribor+ za dom pravoga Boga: zlatni žrtvenik,+ stolove+ na koje se kruh stavljao pred Boga, 20  svijećnjake+ sa svjetiljkama+ od čistoga zlata što su se prema propisu trebali paliti pred najskrovitijom prostorijom,*+ 21  zlatne cvjetove, svjetiljke, kliješta za gašenje stijenja,+ sve od najčišćeg zlata, 22  podrezivače stijenja, zdjele, čaše, pepeonike, sve od čistoga zlata.+ I ulaz u dom,+ unutarnja vrata Svetinje nad svetinjama i vrata+ hrama* u domu bila su od zlata.

Bilješke

Dlan je 7,4 centimetra. Vidi dodatak 13.
Otprilike 66 000 litara. Radi se o maksimalnom kapacitetu kad ga se napunilo do ruba. Usporedi bilješku za 1Kr 7:26 i dodatak 13.
Vidi bilješku za 1Mo 13:10.
Vidi bilješku za 1Kr 6:5.
Vidi bilješku za 1Kr 6:3.