2. Ljetopisa 33:1-25

33  Manaše+ je imao dvanaest godina kad je počeo vladati i vladao je pedeset i pet godina u Jeruzalemu.+  Činio je što je zlo u očima Jehovinim,+ po odvratnim običajima+ naroda koje je Jehova otjerao pred sinovima Izraelovim.+  Ponovno je načinio obredne uzvišice+ koje je porušio Ezekija,+ otac njegov, podigao je žrtvenike+ Baalima,+ načinio obredna debla*+ i stao se klanjati+ svoj vojsci nebeskoj+ i služiti joj.+  Načinio je žrtvenike+ u domu Jehovinu, za koji je Jehova rekao: “U Jeruzalemu će prebivati ime moje dovijeka.”+  Načinio je i žrtvenike svoj vojsci nebeskoj+ u oba dvorišta+ doma Jehovina.+  Sinove je svoje provodio kroz vatru+ u dolini sina Hinomova,+ vračao je,+ gatao+ i čarao te je postavio ljude da prizivaju duhove+ i proriču događaje.+ Mnogo je zla činio pred Jehovom i vrijeđao ga.+  Načinio je i rezani lik+ te ga postavio u dom pravoga Boga,+ za koji je Bog rekao Davidu i Salamunu, sinu njegovu: “U domu ovom i u Jeruzalemu, koji sam izabrao+ između svih plemena Izraelovih, prebivat će ime moje+ dovijeka.+  I neću dati da se noga sinova Izraelovih makne sa zemlje koju sam odredio+ praocima njihovim,+ samo ako budu pazili da drže sve što sam im zapovjedio,+ sav zakon,+ uredbe+ i zapovijedi+ koje sam dao preko Mojsija.”+  I Manaše+ je navodio Judu+ i stanovnike Jeruzalema da čine još gore+ nego narodi koje je Jehova istrijebio pred sinovima Izraelovim.+ 10  Jehova je opominjao Manašea i narod njegov, ali oni nisu marili za to.+ 11  Naposljetku je Jehova doveo na njih+ vojne zapovjednike kralja asirskoga+ i oni su uhvatili Manašea u pećini,+ okovali ga+ u dvostruke okove bakrene i odveli u Babilon. 12  A kad se našao u nevolji,+ trudio se umilostiviti* lice Jehove, Boga svojega,+ i veoma se ponizio+ pred Bogom praotaca svojih. 13  Molio mu se i on je poslušao molitvu njegovu+ i uslišio molbu njegovu kojom je za milost molio, i doveo ga je natrag u Jeruzalem te mu vratio kraljevsku vlast.+ I Manaše je spoznao da je Jehova pravi Bog.+ 14  Poslije toga je uz Davidov grad+ sagradio vanjski zid+ koji se protezao zapadno od Gihona+ u dolini pa sve do Ribljih vrata+ te uz Ofel.+ Zid koji je sagradio bio je vrlo visok. I postavio je vojne zapovjednike u svim utvrđenim gradovima u Judi.+ 15  Uklonio je tuđe bogove+ i lik idolski+ iz doma Jehovina te sve žrtvenike+ koje je sagradio na gori doma Jehovina i u Jeruzalemu i bacio ih izvan grada. 16  Zatim je postavio žrtvenik Jehovin+ i počeo na njemu prinositi žrtve zajedništva+ i žrtve zahvalnice,+ a Judi je zapovjedio da služi Jehovi, Bogu Izraelovu.+ 17  Ipak, narod je još uvijek prinosio žrtve na obrednim uzvišicama,+ ali prinosili su ih Jehovi, Bogu svojemu. 18  Ostala povijest Manašeova, njegova molitva+ Bogu i riječi koje su mu vidioci+ govorili u ime Jehove, Boga Izraelova, zapisane su u povijesti kraljeva izraelskih.+ 19  Kako se molio+ i kako je bio uslišen,+ svi grijesi njegovi+ i nevjernost njegova+ te mjesta na kojima je prije nego što se ponizio+ načinio obredne uzvišice+ i postavio obredna debla+ i rezbarene likove,+ sve je to zapisano u zapisima vidjelaca njegovih. 20  Naposljetku je Manaše počinuo s praocima svojim+ i pokopali+ su ga kod dvora njegova, a Amon,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 21  Amon+ je imao dvadeset i dvije godine kad je počeo vladati i vladao je dvije godine u Jeruzalemu.+ 22  Činio je što je zlo u očima Jehovinim,+ kao što je činio i Manaše, otac njegov.+ Svim rezbarenim likovima+ koje je načinio Manaše,+ otac njegov, prinosio je Amon žrtve+ i služio im.+ 23  I nije se ponizio+ pred Jehovom, kao što se ponizio otac njegov Manaše,+ nego je još umnožio svoju krivnju.+ 24  Naposljetku su se sluge njegovi urotili+ protiv njega i ubili ga u dvoru njegovu.+ 25  A narod* je pobio+ sve koji su se bili urotili+ protiv kralja Amona.+ Zatim je narod+ umjesto njega postavio za kralja Jošiju,+ sina njegova.

Bilješke

Ili: “ašere”.
Doslovno: “smekšati”.
Doslovno: “narod zemlje” (hebrejski: am haarec).