2. Ljetopisa 23:1-21

23  A sedme se godine Jojada+ ohrabrio i sklopio savez sa stotnicima:+ Azarijom, sinom Jerohamovim, Jišmaelom, sinom Johananovim,* Azarijom, sinom Obedovim, Maasejom, sinom Adajinim, i Elišafatom, sinom Zikrijevim.  Oni su počeli obilaziti Judu i skupljati sinove Levijeve+ iz svih gradova Judinih i poglavare+ rodova+ u Izraelu. I došli su u Jeruzalem.  Potom je sva zajednica sklopila savez+ s kraljem u domu+ pravoga Boga. A Jojada im je rekao: “Evo, kraljev će sin+ vladati,+ kao što je obećao Jehova za sinove Davidove.+  Ovako ćete učiniti: Trećina vas koji dolazite u subotu,*+ i svećenika+ i levita,+ služit će kao vratari,+  trećina će biti u dvoru kraljevu,+ a trećina kod Vrata temelja.+ Sav će narod biti u dvorištima+ doma Jehovina.  Neka nitko ne ulazi u dom Jehovin,+ osim svećenika i levita koji su u službi.+ Oni smiju ući, jer su posvećeni,+ a sav narod neka izvrši svoje dužnosti prema Jehovi.  Leviti neka okruže kralja,+ svaki s oružjem u ruci, i tko god pokuša ući u hram neka bude pogubljen! Budite uz kralja kuda god pođe!”  Leviti i sav narod Judin učinili su sve kako im je zapovjedio+ svećenik Jojada.+ Svaki je od njih uzeo svoje ljude kojima je služba započinjala u subotu i one kojima je završavala u subotu,+ jer svećenik Jojada nije skupine njihove+ bio oslobodio službe.  Svećenik Jojada dao je stotnicima+ koplja, štitove i okrugle štitove+ kralja Davida,+ što su bili u domu pravoga Boga.+ 10  I postavio je ljude,+ svakoga s kopljem u ruci, od desne strane doma pa sve do lijeve strane doma, kod žrtvenika i kod doma, tako da su okružili kralja. 11  Tada su izveli kraljeva sina,+ stavili mu krunu,*+ položili na njega Svjedočanstvo+ i postavili ga za kralja. Tada su ga Jojada i sinovi njegovi pomazali+ i povikali: “Živio kralj!”+ 12  A kad je Atalija čula ljude kako trče i hvale kralja,+ pohitala je k narodu u dom Jehovin. 13  Ondje je ugledala kralja kako stoji kod svojega stupa+ na ulazu, i uz kralja knezove+ i trubače,+ a sav se narod* veselio+ i trubio+ u trube. Bili su ondje i pjevači+ s glazbalima te oni koji su predvodili u pjevanju hvalospjeva. Tada je Atalija razderala haljine svoje i povikala: “Urota! Urota!”+ 14  A svećenik Jojada poslao je stotnike, koji su zapovijedali vojskom, i rekao im: “Izvedite je iz redova svojih+ i tko bi god pošao za njom, neka se pogubi mačem!” Svećenik je naime bio naredio: “Nemojte je pogubiti u domu Jehovinu!” 15  Oni su je uhvatili i kad su je doveli do ulaza za konje kod kraljeva dvora, ondje su je pogubili.+ 16  Tada je Jojada sklopio savez između sebe, svega naroda i kralja, da će biti narod Jehovin.+ 17  Zatim je sav narod otišao u hram Baalov i razorio ga.+ Porazbijao je žrtvenike njegove+ i likove njegove, a Matana,+ svećenika Baalova, pogubio je+ pred žrtvenicima. 18  Potom je Jojada službu u domu Jehovinu povjerio svećenicima i levitima, koje je David+ bio razdijelio u skupine za službu u domu Jehovinu, da prinose žrtve paljenice Jehovi, kako je zapisano u zakonu Mojsijevu,+ veselo i s pjesmom, prema Davidovim uputama. 19  Postavio je vratare+ na vratima+ doma Jehovina da ne bi mogao ući nitko tko se bilo čime onečistio. 20  Zatim je skupio stotnike,+ dostojanstvenike, knezove narodne i sav narod, pa je izveo kralja iz doma Jehovina.+ I ušli su kroz gornja vrata u dvor kraljev i posjeli kralja na kraljevsko prijestolje.+ 21  I sav se narod radovao+ i grad je bio u miru, a Ataliju su pogubili mačem.+

Bilješke

Ili: “Jehohananovim”.
Doslovno: “na šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Ili: “dijademu”.
“Narod” (i u recima 20 i 21) — doslovno: “narod zemlje” (hebrejski: am haarec).