2. Ljetopisa 2:1-18

2  Salamun je izdao zapovijed da se sagradi dom+ imenu Jehovinu+ i kraljevski dvor njemu samom.+  I Salamun je odredio sedamdeset tisuća nosača, osamdeset tisuća ljudi za klesare u planini+ i tri tisuće i šest stotina nadglednika nad njima.+  Potom je Salamun poručio Hiramu,+ kralju tirskom: “Ocu mojemu Davidu+ slao si cedrovine da sagradi sebi dvor za stanovanje.  Evo, ja namjeravam sagraditi+ dom imenu+ Jehove, Boga svojega, i posvetiti+ ga njemu, da se pred licem njegovim pali mirisni kad,+ da se redovito postavljaju naslagani kruhovi+ i da se prinose žrtve paljenice ujutro i uvečer,+ na dane počinka,*+ na mlađake+ i na blagdane+ Jehove, Boga našega. Neka se tako dovijeka+ čini u Izraelu!  Dom koji ću graditi bit će velik,+ jer je naš Bog veći od svih drugih bogova.+  Tko bi mu mogao sagraditi dom+ kad ga nebesa i nebo nad nebesima ne mogu obuhvatiti?+ Tko sam ja+ da mu sagradim dom — osim da to bude mjesto gdje će se prinosi spaljivati pred licem njegovim?+  Zato mi sada pošalji čovjeka vješta koji zna raditi sa zlatom, srebrom, bakrom,+ željezom, crvenkastopurpurnom vunom, grimizom i plavim predivom te koji zna rezbariti. On će raditi zajedno s vještim ljudima što su kod mene u Judi i u Jeruzalemu, koje je izabrao otac moj David.+  Pošalji mi iz Libanona+ drva cedrova,+ drva borovice+ i algumova drva,+ jer znam da su sluge tvoji vješti u sječi drva libanonskih,+ a moji će sluge raditi s tvojim slugama.  Morat će mi se pripremiti mnogo drva, jer će dom koji namjeravam graditi biti izuzetno velik. 10  Evo, slugama tvojim, drvosječama što će obarati drva, dat ću za hranu dvadeset tisuća kora pšenice,+ dvadeset tisuća kora ječma, dvadeset tisuća bata vina+ i dvadeset tisuća bata ulja.” 11  Tada je Hiram, kralj tirski,+ poslao Salamunu ovaj pismeni odgovor: “Zato što ljubi svoj narod,+ Jehova te postavio za kralja nad njim.”+ 12  Hiram je još rekao: “Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov,+ koji je stvorio nebesa i zemlju,+ jer je dao kralju Davidu mudroga sina, obdarenog razboritošću i razumom,*+ koji će sagraditi dom Jehovi i kraljevski dvor sebi.+ 13  Zato ti sada šaljem Hiram-Abija,+ čovjeka vještog i razumnog, 14  sina jedne žene iz plemena Danova, kojemu je otac iz Tira. On zna raditi sa zlatom, srebrom, bakrom,+ željezom, kamenom,+ drvom, crvenkastopurpurnom vunom,+ plavim predivom,+ finim+ platnom, grimizom,+ zna rezbariti+ svakovrsne rezbarije i praviti nacrte+ za sve što mu se povjeri da načini. On će raditi s tvojim vještim ljudima i s ljudima gospodara mojega Davida, oca tvojega. 15  Neka sada gospodar moj pošalje slugama svojim pšenice, ječma, ulja i vina, kao što je obećao!+ 16  A mi ćemo posjeći drva+ na Libanonu koliko ti god treba+ i dovest ćemo ti ih u splavima morem+ do Jope,+ a ti ih onda otpremi u Jeruzalem.” 17  Salamun je prebrojio sve došljake koji su bili u zemlji Izraelovoj+ poslije popisa koji je bio proveo otac njegov David+ i bilo ih je stotinu pedeset tri tisuće i šest stotina. 18  I od njih je odredio sedamdeset tisuća ljudi za nosače,+ osamdeset tisuća za klesare+ u planini i tri tisuće i šest stotina za nadglednike koji će nadzirati ljude u službi.+

Bilješke

Doslovno: “šabate”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.
Vidi bilješku za Izr 3:5.