2. Ljetopisa 19:1-11

19  I Jošafat, kralj Judin, sretno se vratio+ kući svojoj u Jeruzalem.  Tada je Jehu,+ sin Hananije+ vidioca,+ izišao pred kralja Jošafata i rekao mu: “Je li pravo da pomažeš zlome+ i da ljubiš one koji mrze Jehovu?+ Zato se Jehova razgnjevio na tebe.+  Ipak, našlo se i dobra na tebi,+ jer si uklonio obredna debla* iz zemlje+ i pripremio srce svoje da traži pravoga Boga.”+  I Jošafat je živio u Jeruzalemu. I opet je odlazio među narod od Beer-Šebe+ do brda efrajimskih,+ da ih obrati Jehovi, Bogu praotaca njihovih.+  I postavio je suce po zemlji, u svim utvrđenim gradovima Judinim, u svakome gradu.+  I rekao je sucima: “Pazite što radite,+ jer ne sudite u ime čovjeka, nego u ime Jehove!+ On je s vama dok sudite.+  Zato se sada bojte Jehove!+ Pazite kako radite,+ jer u Jehove, Boga našega, nema nepravednosti+ ni pristranosti+ ni uzimanja mita!”+  Jošafat je u Jeruzalemu postavio neke levite,+ svećenike+ i neke od poglavara rodova+ izraelskih da sude+ u ime Jehovino i da vode parnice+ stanovnika Jeruzalema.  I zapovjedio im je: “Sve činite u strahu Jehovinu,+ vjerno i srca potpuno odana Bogu! 10  U svakoj parnici koju iznesu pred vas braća vaša što žive u gradovima svojim — bilo da se radi o prolijevanju krvi,+ prestupanju zakona,+ zapovijedi,+ uredaba+ ili propisa+ — trebate ih opomenuti da ne bi zgriješili Jehovi i da se ne bi podigao gnjev njegov+ na vas i na braću vašu. Tako trebate činiti da ne biste na sebe navukli krivnju. 11  Evo, Amarija, glavar svećenički, bit će nad vama u svim poslovima u službi Jehovinoj.+ Zebadija, sin Jišmaelov, poglavar doma Judina, bit će odgovoran za sve poslove kraljeve, a leviti će vam biti upravitelji. Budi jak+ i kreni na posao! Jehova+ neka blagoslovi dobro što činiš.”+

Bilješke

Ili: “ašere”.