2. Ljetopisa 11:1-23

11  Čim je Roboam došao u Jeruzalem,+ okupio je dom Judin i pleme Benjaminovo,+ stotinu i osamdeset tisuća izabranih ljudi sposobnih za rat,+ da se bore protiv Izraela i da vrate kraljevstvo Roboamu.  Tada je Šemaji,+ čovjeku Božjem, došla riječ Jehovina:  “Ovako kaži Roboamu, sinu Salamunovu, kralju Judinu,+ i svim Izraelcima u Judi i Benjaminu:  ‘Ovako kaže Jehova: “Ne idite i ne borite se protiv braće svoje!+ Vratite se svaki kući svojoj, jer je to od mene došlo!”’”+ I oni su poslušali riječ Jehovinu i odustali od napada na Jeroboama.+  Roboam je živio u Jeruzalemu i počeo je utvrđivati gradove u Judi.  Tako je obnovio Betlehem,+ Etam,+ Tekou,+  Bet-Sur,+ Soko,+ Adulam,+  Gat,+ Marešu,+ Zif,+  Adorajim, Lakiš,+ Azeku,+ 10  Soru,+ Ajalon+ i Hebron,+ utvrđene gradove u Judi i Benjaminu. 11  Kad je utvrdio te gradove,+ postavio je u njima zapovjednike+ i dopremio zalihe hrane, ulja i vina, 12  i u svaki je pojedini grad stavio velike štitove+ i koplja.+ Tako ih je veoma utvrdio. A Juda i Benjamin ostali su pod njegovom vlašću. 13  Svećenici i leviti, koji su živjeli po svemu Izraelu, preselili su se k njemu iz svih krajeva svojih. 14  Sinovi Levijevi ostavili su svoje pašnjake+ i posjede+ te su došli u Judu i Jeruzalem,+ jer su ih Jeroboam+ i sinovi njegovi otpustili+ da više ne služe kao svećenici Jehovini. 15  I Jeroboam je postavio sebi svećenike za obredne uzvišice,+ za štovanje demona jarčjeg lika*+ i teladi koju je načinio.+ 16  Za sinovima Levijevim dolazili su iz svih plemena Izraelovih u Jeruzalem+ oni koji su iskrena srca tražili Jehovu, Boga Izraelova, kako bi prinosili žrtve+ Jehovi, Bogu praotaca svojih. 17  Tako su jačali Judino kraljevstvo+ i podupirali Roboama, sina Salamunova, tri godine, jer su tri godine išli putem Davidovim i Salamunovim.+ 18  I Roboam je uzeo za ženu Mahalatu, kćer Jerimota, sina Davidova, i Abihajile, kćeri Elijaba,+ sina Jišajeva. 19  Ona mu je rodila sinove Jeuša, Šemariju i Zahama. 20  Poslije nje uzeo je Maaku,+ unuku Abšalomovu.+ Ona mu je rodila Abiju,+ Ataja, Zizu i Šelomita. 21  Roboam je volio Maaku, unuku Abšalomovu, više od svih svojih žena+ i inoča,* a uzeo je osamnaest žena i šezdeset inoča, te mu se rodilo dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri. 22  I Roboam je postavio Abiju, sina Maakina, za poglavara, da bude knez među braćom svojom, jer ga je htio postaviti za kralja. 23  Pokazao se razboritim+ i razmjestio je neke od sinova svojih po svim krajevima Jude i Benjamina,+ u svim utvrđenim gradovima,+ i dao im je hrane u izobilju+ i oženio ih s mnogo žena.+

Bilješke

Vidi bilješku za 3Mo 17:7.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.