1. Samuelova 5:1-12

5  A Filistejci su oteli kovčeg+ pravoga Boga i odnijeli ga iz Ebenezera u Ašdod.+  I Filistejci su uzeli kovčeg pravoga Boga, unijeli ga u hram Dagonov i postavili pored Dagona.+  Kad su sutradan rano ujutro stanovnici Ašdoda ustali, gle, Dagon je ležao licem na zemlji pred kovčegom Jehovinim.+ I uzeli su Dagona i vratili ga na mjesto njegovo.+  A kad su opet sutradan rano ujutro ustali, gle, Dagon je ležao licem na zemlji pred kovčegom Jehovinim, a glava Dagonova i dlanovi obje ruke njegove ležali su odsječeni na pragu.+ Samo mu je riblji dio* ostao.  Zato svećenici Dagonovi i svi što ulaze u hram Dagonov ne staju na prag Dagonov u Ašdodu sve do današnjeg dana.  I ruka Jehovina+ pritiskala je stanovnike Ašdoda. On je izazvao velik strah među njima i udario ih šuljevima,*+ Ašdod i područje njegovo.  Kad su ljudi u Ašdodu vidjeli što se događa, rekli su: “Ne dajte da kovčeg Boga Izraelova ostane među nama, jer ruka njegova pritišće nas i Dagona, boga* našega!”+  I poslali su poziv da se skupe k njima svi knezovi-saveznici filistejski i upitali su: “Što da radimo s kovčegom Boga Izraelova?” A oni su odgovorili: “Neka se kovčeg Boga Izraelova prenese u Gat!”+ Tako su onamo prenijeli kovčeg Boga Izraelova.  Ali kad su ga prenijeli onamo, ruka Jehovina+ spustila se na grad i izazvala vrlo veliku pomutnju. I on je udario stanovnike grada, od maloga do velikoga, tako da su im stali izbijati šuljevi.+ 10  Zato su poslali kovčeg pravoga Boga u Ekron.+ Ali kad je kovčeg pravoga Boga stigao u Ekron, Ekronjani su povikali: “Donijeli su kovčeg Boga Izraelova k nama da pogube i nas i naš narod!”+ 11  Zato su poslali poziv da se skupe svi knezovi-saveznici filistejski i rekli su: “Pošaljite natrag kovčeg Boga Izraelova, neka se vrati na mjesto svoje, da ne pogubi nas i naš narod!” Jer u svemu je gradu zavladao smrtni strah+ i veoma je teška bila ruka pravoga Boga na njemu.+ 12  Ljudi koji nisu poginuli bili su udareni šuljevima.+ Vapaj+ grada dizao se sve do neba.

Bilješke

Doslovno: “Samo je Dagon”. Dagonov je idol, po svemu sudeći, bio napola čovjek, a napola riba.
“Hemoroidima”.
Doslovno: “bogove”. Imenica se odnosi na Dagona, a množinom se naglašava veličanstvo. Vidi bilješku za Su 16:23.