1. Samuelova 30:1-31

30  David je sa svojim ljudima trećega dana stigao u Siklag.+ A Amalečani+ su bili napali područje Negeba i Siklag. Udarili su na Siklag, spalili ga vatrom  i zarobili žene+ i sve koji su bili ondje, od najmanjega do najvećega. Nikoga nisu ubili, nego su ih sve odveli sa sobom i otišli svojim putem.  Kad je David došao sa svojim ljudima u grad, gle, grad je bio spaljen, a žene njihove, sinovi njihovi i kćeri njihove odvedeni u zarobljeništvo.  Tada su David i ljudi što su bili s njim stali glasno plakati+ dok im nije ponestalo snage za plač.  I obje žene Davidove bile su zarobljene — Ahinoama+ Jizreelka i Abigajila,+ žena Nabalova, iz Karmela.  I David se našao na velikoj muci+ jer su ljudi govorili da će ga kamenovati,+ budući da su svi bili ogorčeni u duši,+ svaki zbog sinova svojih i kćeri svojih. Ali David se ohrabrio uz pomoć Jehove, Boga svojega.+  I David je rekao svećeniku Ebjataru,+ sinu Ahimelekovu: “Molim te, donesi mi ovamo pregaču svećeničku!”+ I Ebjatar je donio pregaču Davidu.  Tada je David upitao Jehovu za savjet:+ “Da li da pođem u potjeru za tim razbojnicima? Hoću li ih stići?” A on mu je odgovorio:+ “Idi u potjeru jer ćeš ih stići i izbaviti zarobljene!”+  Nato je David krenuo sa šest stotina ljudi+ što su bili s njim i došli su do doline Besora. Ondje su morali ostaviti neke ljude. 10  David je nastavio potjeru+ s četiri stotine ljudi, a dvije stotine onih što zbog iznemoglosti nisu mogli prijeći dolinu Besora+ ostali su ondje. 11  U polju su našli nekog Egipćanina.+ Doveli su ga k Davidu i dali mu kruha da jede i vode da pije. 12  Potom su mu dali grudu smokava te dvije grude grožđica.+ Kad je to pojeo, povratila mu se snaga,*+ jer tri dana i tri noći nije ništa jeo ni pio. 13  Tada ga je David upitao: “Čiji si ti i odakle si?” A on mu je odgovorio: “Ja sam Egipćanin, rob jednoga Amalečanina, ali moj me gospodar ostavio jer sam se prije tri dana razbolio.+ 14  Napali smo južni dio zemlje kerećanske+ i zemlje Judine i južni dio zemlje Kalebove,+ a Siklag smo spalili vatrom.” 15  Nato ga je David upitao: “Hoćeš li me odvesti k tim razbojnicima?” A on mu je odgovorio: “Zakuni+ mi se Bogom da me nećeš pogubiti i da me nećeš predati u ruke gospodaru mojemu,+ pa ću te odvesti k njima!” 16  I tako ga je on odveo k njima.+ A oni su se bili rasijali po svemu onome kraju, jedući, pijući i slaveći+ zbog velikog plijena koji su oteli iz zemlje filistejske i iz zemlje Judine.+ 17  I David ih je tukao od zore pa sve do večeri, tako da ih je sve pobio.* Nitko nije umaknuo,+ osim četiri stotine ljudi što su zajahali deve i pobjegli. 18  I David je izbavio sve što su oteli Amalečani.+ I obje svoje žene izbavio je David. 19  Nitko njihov nije nedostajao, od najmanjega do najvećega, ni sinovi ni kćeri, niti što od plijena što su ovi bili uzeli sa sobom.+ Sve je vratio David. 20  Tada je David uzeo svu njihovu stoku sitnu i krupnu. I gonili su je pred drugom stokom, govoreći: “Ovo je plijen+ Davidov!” 21  I David se vratio k onih dvije stotine ljudi+ što zbog iznemoglosti nisu mogli ići s Davidom i koje su bili ostavili kod doline Besora. A oni su došli u susret Davidu i ljudima što su bili s njim. Kad im se David približio, pozdravio ih je. 22  Tada su svi zli i nevaljali ljudi+ između onih što su išli s Davidom rekli: “Budući da nisu išli s nama, nećemo im dati ništa od plijena koji smo izbavili, samo svakome ženu njegovu i sinove njegove. Neka ih povedu sa sobom i idu!” 23  Ali David je odvratio: “Ne činite tako, braćo moja, s onim što nam je dao Jehova!+ On nas je čuvao+ i dao nam je u ruke razbojnike što su izišli na nas.+ 24  Tko bi vas poslušao u tome? Jer koliki dio pripada onome koji je išao u boj, toliki će biti dio i onome koji je sjedio kod prtljage!+ Svi će dobiti jednako!”+ 25  I od toga dana učinio je to uredbom i zakonom+ u Izraelu, što vrijedi sve do današnjeg dana. 26  Kad je David došao u Siklag, poslao je dio plijena starješinama Judinim, prijateljima svojim,+ i poručio im: “Evo vam kao blagoslov dar+ od plijena neprijatelja Jehovinih!” 27  I poslao je dar onima u Betelu,+ onima u Ramotu+ južnom, onima u Jatiru,+ 28  onima u Aroeru, onima u Sifmotu, onima u Eštemoi,+ 29  onima u Rakalu, onima u gradovima gdje su Jerahmeelovci,+ onima u gradovima gdje su Kenijci,+ 30  onima u Hormi,+ onima u Borašanu,+ onima u Ataku, 31  onima u Hebronu+ i u sva mjesta u koja je dolazio David s ljudima svojim.

Bilješke

Doslovno: “duh”.
Ili: “pobio kao herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.