1. Samuelova 3:1-21

3  A dječak Samuel služio je+ Jehovi pred Elijem. U ono je vrijeme riječ Jehovina+ rijetko dolazila+ i viđenja+ nisu bila česta.  Jednog je dana Eli spavao u svojoj sobi. Oči su mu oslabile+ tako da više nije vidio.  Svijećnjak Božji nije se još ugasio, a Samuel je spavao u hramu+ Jehovinu, gdje je bio kovčeg Božji.  I Jehova je pozvao Samuela, a on je odgovorio: “Evo me!”+  I otrčao je k Eliju i rekao: “Evo me, zvao si me!” Ali on je rekao: “Nisam te zvao. Idi i lezi!” I on je otišao i legao.  No Jehova ga je opet pozvao: “Samuele!”+ A Samuel je ustao i otišao k Eliju te mu rekao: “Evo me, zvao si me!” Ali on je rekao: “Nisam te zvao, sine!+ Idi i lezi!”  Samuel naime još nije poznavao Jehovu i riječ Jehovina nije mu se još objavila.+  I Jehova ga je pozvao treći put: “Samuele!” A on je ustao i otišao k Eliju te mu rekao: “Evo me, sigurno si me zvao!” Tada je Eli shvatio da Jehova zove dječaka.  Zato je Eli rekao Samuelu: “Idi i lezi, pa ako te ponovno pozove, reci: ‘Govori, Jehova, jer sluša sluga tvoj!’” I Samuel je otišao i legao na svoje mjesto. 10  Tada je došao Jehova, stao ondje i pozvao ga kao i prije: “Samuele! Samuele!” A Samuel je odgovorio: “Govori, jer sluša sluga tvoj!”+ 11  I Jehova je rekao Samuelu: “Evo, učinit ću+ u Izraelu nešto od čega će se zaprepastiti svi koji čuju o tome.*+ 12  U taj ću dan izvršiti na Eliju sve što sam rekao za dom njegov, od početka do kraja.+ 13  Reci mu da će osuda moja biti na domu njegovu+ dovijeka radi krivnje za koju je znao,+ jer sinovi njegovi hule na Boga,+ a on ih nije ukorio.+ 14  Zato sam se zakleo domu Elijevu da se krivnja doma Elijeva neće očistiti nikakvom žrtvom niti prinosom dovijeka.”+ 15  Samuel je ostao ležati do jutra, a onda je otvorio vrata doma Jehovina.+ Ali Samuel se bojao ispričati viđenje Eliju.+ 16  No Eli je pozvao Samuela: “Samuele, sine moj!” A on je odgovorio: “Evo me!” 17  Nato ga je upitao: “Kakva je riječ koju ti je rekao? Molim te, nemoj mi ništa tajiti!+ Neka ti Bog učini tako i neka ti još doda+ ako mi zatajiš ijednu riječ od svega što ti je rekao!” 18  Tada mu je Samuel sve ispričao i ništa mu nije zatajio. A on je rekao: “To je Jehovina volja! Neka učini što je dobro u očima njegovim!”+ 19  I Samuel je rastao, a Jehova je bio s njim+ i nije dopustio da ijedna riječ njegova ostane neispunjena.*+ 20  I sav je Izrael, od Dana do Beer-Šebe,+ spoznao da je Samuel postavljen za proroka Jehovina.+ 21  I Jehova se opet počeo javljati+ u Šilu. Jehova se u Šilu objavljivao Samuelu, po riječi Jehovinoj.+

Bilješke

Doslovno: “od čega će svima koji čuju o tome zujati u oba uha”.
Doslovno: “da nijedna njegova riječ ne padne na zemlju”.