Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

1. Samuelova 2:1-36

2  A Hana se pomolila:+“Srce moje kliče zbog Jehove,+rog moj uzdigao je Jehova.+Usta svoja širom otvaram na neprijatelje svoje,jer se radujem spasenju tvojemu.+   Nitko nije svet kao Jehova, jer nema drugoga osim tebe,+i nema stijene kao što je Bog naš.+   Ne govorite mnogo riječi oholih,neka ne izlaze iz usta vaših riječi neobuzdane,+jer je Jehova Bog koji sve zna,+on ispravno djela prosuđuje!+   Junaci s lukovima straha su puni,+a oni što posrću snagom se opasuju.+   Koji su siti bili, u najam se za kruh daju,+a gladni ne gladuju više.+Čak je i nerotkinja sedmero rodila,+a koja je mnogo sinova imala klonula je.+   Jehova smrt donosi i na životu čuva,+u grob* obara+ i odande podiže.+   Jehova osiromašuje+ i obogaćuje,+ponizuje i uzvisuje,+   ubogoga iz prašine podiže,+iz pepela siromaha diže,+da ih posjedne s dostojanstvenicima i dade im prijestolje slave.+Jer Jehovi pripadaju stupovi zemaljski,+na njih je zemlju* postavio.   On čuva korake vjernih slugu svojih,+a zlikovce u tami propast stiže,*+jer ne može čovjek snagom svojom nadjačati.+ 10  Zadrhtat će koji se Jehovi protive,+s nebesa će na njih on zagrmjeti.+Jehova će suditi krajevima zemaljskim,+snagu će dati kralju svojemu,+uzdignut će rog pomazanika svojega.”+ 11  Potom je Elkana otišao u Ramu kući svojoj, a dječak je ostao služiti+ Jehovi pred svećenikom Elijem. 12  A sinovi Elijevi bili su nevaljali ljudi.+ Nisu marili za Jehovu.+ 13  A svećenici su imali pravo dobiti od naroda dio žrtve,+ ali kad bi tko prinosio žrtvu, došao bi sluga svećenikov, dok se meso još kuhalo, s trorogom vilicom u ruci+ 14  i zabadao je u kotao ili u lonac ili u kotlić ili u tavu. I što bi se nabolo na vilicu svećenik je uzimao sebi. Tako su činili u Šilu svim Izraelcima koji su onamo dolazili.+ 15  Isto tako i prije nego bi se salo spalilo,+ došao bi sluga svećenikov i rekao čovjeku koji je prinosio žrtvu: “Daj ovamo mesa da se ispeče svećeniku! On neće primiti od tebe kuhana mesa, nego sirova.”+ 16  Ako bi mu čovjek odgovorio: “Neka se najprije spali salo,+ pa onda uzmi što ti duša želi”,+ ovaj bi rekao: “Ne, nego daj odmah! A ako ne daš, uzet ću silom!”+ 17  I grijeh tih slugu* bio je vrlo velik pred Jehovom,+ jer su ti ljudi prezirali žrtve Jehovine.+ 18  A dječak Samuel služio je+ pred Jehovom, opasan lanenom pregačom.+ 19  Majka bi mu načinila malenu tuniku, pa bi mu je donijela svake godine kad bi s mužem dolazila prinijeti godišnju žrtvu.+ 20  I Eli je blagoslovio+ Elkanu i ženu njegovu riječima: “Neka ti Jehova da potomstvo od ove žene umjesto ovoga koji je darovan, koji je darovan Jehovi!”+ Potom su se vratili u svoje mjesto. 21  Tada se Jehova smilovao Hani+ i ona je zatrudnjela i rodila tri sina i dvije kćeri.+ A dječak Samuel rastao je pred Jehovom.+ 22  Eli je bio vrlo star i čuo je+ sve što su sinovi njegovi činili+ svemu Izraelu i kako su općili sa ženama+ što su služile na ulazu u šator sastanka.+ 23  I govorio im je:+ “Zašto činite takvo što?+ Jer čujem da sav narod o vama loše govori.+ 24  Nemojte tako,+ sinovi moji! Nisu dobre vijesti što ih čujem, koje širi narod Jehovin.+ 25  Ako čovjek zgriješi čovjeku,+ Bog se može zauzeti za njega.+ Ali ako čovjek zgriješi Jehovi,+ tko će se zauzeti za njega?”+ No oni nisu poslušali glas oca svojega,+ jer je Jehova odlučio pogubiti ih.+ 26  A dječak Samuel rastao je i sve se više dopadao Jehovi i ljudima.+ 27  Jednog je dana neki čovjek Božji+ došao Eliju i rekao mu: “Ovako kaže Jehova: ‘Nisam li se objavio domu praoca tvojega dok su bili robovi u Egiptu, u kući faraonovoj?+ 28  I njega sam izabrao od svih plemena Izraelovih+ da mi služi kao svećenik i penje se na žrtvenik moj+ da spaljuje prinose i da nosi pregaču svećeničku preda mnom. I dao sam domu praoca tvojega sve žrtve paljene što ih prinose sinovi Izraelovi.+ 29  Zašto onda prezirete žrtve moje+ i prinose moje što sam ih odredio za prebivalište svoje?+ I zašto sinovima svojim iskazuješ veću čast nego meni, pa se gojite+ od najboljih dijelova svih žrtava naroda mojega Izraela?+ 30  Zato ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: “Istina, rekao sam da će mi dom tvoj i dom praoca tvojega dovijeka vršiti službu svećeničku.”*+ Ali sada Jehova kaže: “Neće biti tako! Jer ja iskazujem čast+ onima koji meni iskazuju čast,+ a koji mene preziru, bit će prezreni.”+ 31  Evo, dolaze dani kad ću odsjeći mišicu tvoju i mišicu doma praoca tvojega, tako da više neće biti starca u domu tvojemu.+ 32  Usred svega dobra u kojem će uživati Izrael, gledat ćeš neprijatelja u prebivalištu mojemu.+ I neće biti starca u domu tvojemu. 33  Ali jednoga od tvojih ipak ću ostaviti kod žrtvenika svojega da mu oči gasnu i duša mu gine. A veći dio doma tvojega poginut će od mača ljudskoga.+ 34  I ovo ti je znak što će doći na dva sina tvoja, Hofnija i Pinhasa:+ u jedan će dan obojica poginuti.+ 35  A ja ću sebi podignuti svećenika vjernoga,+ koji će sve činiti po srcu mojemu i po duši mojoj. I sagradit ću mu dom trajni i on će zauvijek služiti kao svećenik pomazaniku+ mojemu.* 36  A tko god ostane+ od doma tvojega, doći će i pokloniti mu se za plaću i za kruh, i reći će: “Molim te, primi me u kakvu svećeničku službu da imam komad kruha!”’”+

Bilješke

Doslovno: “šeol”.
Doslovno: “plodno tlo”.
Doslovno: “zlikovci su u tami ušutkani”.
Ili: “mladića”.
Doslovno: “dovijeka hoditi preda mnom”.
Doslovno: “zauvijek hoditi pred pomazanikom mojim”.