1. Samuelova 17:1-58

17  Filistejci+ su skupili vojsku svoju za rat i sastali se kod Soka,+ u Judi. Utaborili su se između Soka i Azeke+ u Efes-Damimu.+  A Šaul i Izraelci skupili su se i utaborili u ravnici Eli+ i svrstali se u bojne redove protiv Filistejaca.  Filistejci su stajali na brdu s jedne strane, a Izraelci na brdu s druge strane, tako da je između njih bila dolina.  Iz tabora filistejskoga izašao je jedan izazivač koji se zvao Golijat,+ a bio je iz Gata.+ Bio je visok šest lakata i jedan pedalj.*+  Na glavi je imao kacigu od bakra i bio je obučen u oklop s ljuskama koje se preklapaju. Bakreni oklop+ bio je težak pet tisuća šekela.*  Na nogama je imao bakrene štitnike za potkoljenice, a na leđima kratko koplje+ od bakra.  Drveni držak njegovog dugačkog koplja bio je kao vratilo tkalačko,+ a željezna oštrica toga koplja bila je teška šest stotina šekela.* Štitonoša koji je nosio veliki štit išao je pred njim.  I Filistejac se postavio pred čete Izraelove+ i stao im dovikivati: “Zašto ste izašli da se svrstate u bojne redove? Nisam li ja Filistejac, a vi sluge+ Šaulove? Izaberite jednoga čovjeka između sebe pa neka dođe k meni!  Ako me nadjača u borbi i ubije me, mi ćemo biti vaši sluge. Ali ako ja nadjačam njega i ubijem ga, onda ćete vi biti naši sluge i služit ćete nam.”+ 10  Filistejac je još rekao: “Ja danas izazivam+ čete Izraelove. Dajte mi čovjeka da se borimo!”+ 11  Kad su Šaul+ i sav Izrael čuli što je rekao Filistejac, uplašili su se i obuzeo ih je velik strah.+ 12  A David je bio sin onoga Efraćanina+ iz Betlehema Judina koji se zvao Jišaj, a imao je osam sinova.+ U vrijeme Šaulovo taj je čovjek već bio star. 13  Tri najstarija Jišajeva sina otišla su za Šaulom u rat.+ I ta tri sina njegova što su otišla u rat zvala su se: prvorođenac Elijab,+ drugi Abinadab,+ a treći Šama.+ 14  David je bio najmlađi,+ a ona tri najstarija otišla su za Šaulom. 15  I David je odlazio k Šaulu, a potom se opet vraćao da pase ovce+ oca svojega u Betlehemu. 16  A Filistejac je izlazio rano ujutro i uvečer i postavljao se tako četrdeset dana. 17  Jednog dana Jišaj je rekao sinu svojemu Davidu: “Uzmi za svoju braću ovu efu* pržena zrnja+ i ovih deset kruhova pa ih brže odnesi braći svojoj u tabor! 18  A ovih deset sireva* odnesi tisućniku njihovu!+ I vidi jesu li dobro braća tvoja+ i donesi od njih nešto po čemu ću vidjeti da su dobro!” 19  A oni su u to vrijeme bili sa Šaulom i svim Izraelcima u ravnici Eli,+ u ratu protiv Filistejaca.+ 20  I David je ustao rano ujutro, ostavio ovce jednome čuvaru, spremio se i otišao kako mu je zapovjedio Jišaj.+ Kad je stigao do tabora,+ vojska je izlazila na bojno polje,+ uzvikujući bojni poklik. 21  Izraelci i Filistejci svrstavali su se u bojne redove jedni prema drugima. 22  A David je ostavio svoje stvari+ čuvaru prtljage+ i otrčao na bojno polje. Kad je došao, pitao je braću svoju kako su.+ 23  I dok je razgovarao s njima, gle, onaj izazivač, koji se zvao Golijat,+ Filistejac iz Gata,+ izašao je iz četa filistejskih i stao govoriti isto što i prije,+ a David je to slušao. 24  Čim su Izraelci ugledali tog čovjeka, svi su pobjegli od njega i veoma su se uplašili.+ 25  Izraelci su govorili: “Jeste li vidjeli onoga čovjeka što izlazi pred nas? On izlazi da se ruga+ Izraelu. Onome tko njega ubije, kralj će dati veliko bogatstvo i dat će mu kćer svoju,+ a dom oca njegova u Izraelu oslobodit će danka.”+ 26  Tada je David upitao ljude što su stajali oko njega: “Što će dobiti čovjek koji ubije tog Filistejca+ i skine sramotu s Izraela?+ Jer tko je taj neobrezani+ Filistejac da se ruga+ četama Boga živoga?”+ 27  A ljudi su mu odgovorili istim riječima: “To će dobiti čovjek koji ga ubije.” 28  Ali Elijab,+ najstariji brat njegov, čuo je kako David razgovara s ljudima. I Elijab se razgnjevio na njega+ i rekao mu: “Zašto si došao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji?+ Znam ja tvoju drskost i zloću srca tvojega!+ Došao si ovamo da gledaš bitku!”+ 29  David je nato rekao: “Što sam sad učinio? Samo sam pitao!”+ 30  Tada se okrenuo od njega k drugome i postavio mu isto pitanje,+ a ljudi su mu odgovorili isto što i prije.+ 31  Kad se pročulo što je David govorio, javili su to Šaulu, a on ga je pozvao k sebi. 32  I David je rekao Šaulu: “Neka nikome ne klone srce!+ Sluga će tvoj izaći i boriti se s tim Filistejcem!”+ 33  Ali Šaul je odvratio Davidu: “Ne možeš ti ići na tog Filistejca i boriti se s njim,+ jer ti si još dijete,+ a on je ratnik od mladosti svoje!” 34  A David je rekao Šaulu: “Sluga je tvoj čuvao ovce oca svojega, pa kad je došao lav+ ili medvjed i odnio ovcu iz stada, 35  potrčao sam za njim, udario ga+ i izbavio ovcu iz ralja njegovih. A kad se on dignuo na mene, uhvatio sam ga za vrat i udario ga, tako da sam ga ubio. 36  I lava i medvjeda ubio je sluga tvoj, pa će i taj neobrezani Filistejac+ proći kao jedan od njih, jer se rugao+ četama+ Boga živoga!”+ 37  David je još rekao: “Jehova, koji me izbavio iz šapa lavljih i iz šapa medvjeđih, izbavit će me i iz ruku tog Filistejca!”+ Tada je Šaul rekao Davidu: “Idi i Jehova neka bude s tobom!”+ 38  I Šaul je obukao Davida u ratnu odoru svoju, metnuo mu na glavu kacigu od bakra i stavio na njega oklop. 39  Tada je David pripasao mač njegov preko odore i pokušao hodati, ali nije mogao jer nikad prije nije nosio takvu opremu. Na koncu je David rekao Šaulu: “Ne mogu hodati u tome, jer nisam na to navikao.” I David ju je skinuo sa sebe.+ 40  Uzeo je u ruku štap svoj i izabrao pet glatkih kamenova iz potoka i stavio ih u pastirsku torbu koju je nosio sa sobom, te je s praćkom u ruci+ pošao prema Filistejcu. 41  I Filistejac je prilazio sve bliže Davidu, a pred njim je išao štitonoša koji mu je nosio veliki štit. 42  Kad je Filistejac ugledao Davida, prezirno ga je pogledao+ jer je još bio dijete,+ rumen+ i krasna stasa.+ 43  I Filistejac je rekao Davidu: “Zar sam ja pas+ da ideš na mene sa štapovima?” I stao je proklinjati Davida zazivajući bogove svoje.+ 44  Zatim je Filistejac rekao Davidu: “Dođi k meni da dam meso tvoje pticama nebeskim i zvijerima poljskim!”+ 45  A David je odvratio Filistejcu: “Ti ideš na mene s mačem, kopljem i sulicom,+ a ja idem na tebe u ime Jehove nad vojskama,+ Boga četa Izraelovih, kojemu si se ti rugao.+ 46  Danas će te Jehova predati meni u ruke+ i ja ću te ubiti i skinuti glavu tvoju. Mrtva tijela vojske filistejske danas ću dati pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.+ I svi narodi na zemlji znat će da Izrael ima Boga.+ 47  I znat će sve ovo mnoštvo* da Jehova ne spašava ni mačem ni kopljem,+ jer je bitka Jehovina+ i on će vas predati nama u ruke.”+ 48  Kad je Filistejac pošao naprijed, dolazeći sve bliže Davidu, David je brže potrčao prema bojnome polju u susret Filistejcu.+ 49  Tada je David gurnuo ruku u torbu, izvadio iz nje kamen i bacio ga iz praćke. I pogodio je Filistejca u čelo,+ tako da mu se kamen zabio u čelo i on je pao licem na zemlju.+ 50  Tako je David nadjačao Filistejca praćkom i kamenom. David je udario Filistejca i ubio ga, a nije imao mača u ruci.+ 51  Zatim je dotrčao i stao kraj Filistejca. Uhvatio je njegov mač,+ izvukao ga iz korica i pogubio ga odsjekavši mu glavu.+ Kad su Filistejci vidjeli da je poginuo junak njihov, dali su se u bijeg.+ 52  Tada su se podigli sinovi Izraelovi i Judini i uz bojne su poklike potjerali+ Filistejce do doline+ i do vrata Ekrona.+ Filistejci su padali mrtvi po putu od Šaarajima+ do Gata i do Ekrona. 53  Potom su se sinovi Izraelovi vratili iz žestoke potjere za Filistejcima i opljačkali+ njihov tabor. 54  A David je uzeo glavu+ Filistejčevu i odnio je u Jeruzalem, a oružje je njegovo stavio u svoj šator.+ 55  Kad je Šaul vidio Davida kako ide u susret Filistejcu, upitao je Abnera,+ zapovjednika vojske: “Čiji+ je sin taj mladić,+ Abnere?” A Abner je odgovorio: “Tako živa bila duša tvoja, kralju, ne znam!” 56  Nato je kralj rekao: “Raspitaj se čiji je sin taj mladić!” 57  I kad se David vratio pogubivši Filistejca, Abner ga je uzeo sa sobom i doveo pred Šaula, a on je držao glavu+ Filistejčevu u ruci svojoj. 58  I Šaul ga je upitao: “Čiji si ti sin, mladiću?” A David je odgovorio: “Ja sam sin sluge tvojega Jišaja+ iz Betlehema.”+

Bilješke

Oko 2,90 metara. Vidi dodatak 13.
Oko 57 kilograma. Vidi dodatak 13.
Nešto manje od 7 kilograma.
Efa je 22 litre. Vidi dodatak 13.
Doslovno: “mlijeka”, što se po svemu sudeći odnosi na neku vrstu mliječnih proizvoda.
Hebrejski: kahal. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.