Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

1. Samuelova 13:1-23

13  Šaul je imao...* godina kad je počeo vladati+ i vladao je dvije godine nad Izraelom.  I Šaul je izabrao sebi tri tisuće Izraelaca. Dvije tisuće bile su sa Šaulom u Mikmašu+ i u brdima betelskim, a jedna tisuća bila je s Jonatanom+ u Gibei+ Benjaminovoj. Ostali je narod otpustio, svakoga u njegov šator.  A Jonatan je pobio vojsku+ filistejsku+ koja je bila u Gebi+ i Filistejci su to saznali. I Šaul je zapovjedio da se po svoj zemlji oglasi rog+ i rekao je: “Neka čuju Hebreji!”  I sav je Izrael čuo kako se govori: “Šaul je pobio vojsku filistejsku i sada je Izrael postao mrzak+ Filistejcima.” I narod se skupio da ide za Šaulom u Gilgal.+  A Filistejci su se skupili da se bore protiv Izraela: trideset* tisuća bojnih kola,+ šest tisuća konjanika i naroda mnogo kao pijeska na obali morskoj.+ I izašli su i utaborili se u Mikmašu, istočno od Bet-Avena.+  Kad su Izraelci vidjeli da su u nevolji+ i da je neprijatelj snažno pritisnuo narod, posakrivali su se u pećine,+ jame, stijene, rupe i jame za vodu.  Hebreji su čak prešli preko Jordana+ u zemlju Gadovu+ i Gileadovu. No Šaul je još uvijek bio u Gilgalu, a sav narod što je bio s njim drhtao je od straha.+  I on je čekao sedam dana do vremena koje je odredio Samuel.+ Ali Samuel nije došao u Gilgal i narod se stao razilaziti od Šaula.  Na koncu je Šaul rekao: “Donesite mi žrtvu paljenicu i žrtve zajedništva!” I tada je prinio žrtvu paljenicu.+ 10  Samo što je završio prinošenje žrtve paljenice, gle, stigao je Samuel. I Šaul mu je izašao u susret i blagoslovio ga.+ 11  A Samuel ga je upitao: “Što si učinio?”+ Šaul je nato odgovorio: “Kad sam vidio da se narod razilazi od mene+ i da ti nisi došao do dogovorenog vremena,+ a Filistejci su se skupili u Mikmašu,+ 12  rekao sam u sebi:+ ‘Sada će Filistejci doći na mene u Gilgal, a ja nisam umilostivio* lice Jehovino.’ Zato sam bio prisiljen+ prinijeti žrtvu paljenicu.” 13  Tada je Samuel rekao Šaulu: “Ludo si postupio!+ Nisi držao zapovijed+ Jehove, Boga svojega, koju ti je dao.+ Da si je držao, Jehova bi učvrstio tvoje kraljevstvo nad Izraelom dovijeka. 14  A sada se tvoje kraljevstvo neće održati.+ Jehova će sebi naći čovjeka po srcu svojemu.+ Postavit će ga Jehova za vođu+ narodu svojemu, jer ti nisi držao ono što ti je Jehova zapovjedio.”+ 15  Tada je Samuel ustao i otišao iz Gilgala u Gibeu Benjaminovu, a Šaul je prebrojio narod koji je ostao s njim, i bilo je otprilike šest stotina ljudi.+ 16  Šaul i Jonatan, sin njegov, i narod što je ostao s njima boravili su u Gebi+ Benjaminovoj. A Filistejci su se utaborili u Mikmašu.+ 17  I pljačkaši su izašli iz tabora filistejskoga u tri čete.+ Jedna je četa krenula putem prema Ofri,+ u zemlji Šualu, 18  druga je četa krenula putem prema Bet-Horonu,+ a treća je četa krenula putem prema granici što gleda na dolinu Seboim, prema pustinji. 19  A u svoj zemlji Izraelovoj nije bilo kovača, jer su Filistejci rekli: “Da Hebreji ne bi načinili mač ili koplje.”+ 20  I svi Izraelci silazili su k Filistejcima kad bi tko htio naoštriti svoj raonik ili motiku ili sjekiru ili srp.+ 21  A cijena oštrenja bila je jedan pim* za raonike, motike, trozube alatke, sjekire i za učvršćivanje ostana za goveda.+ 22  Tako na dan bitke nitko od naroda koji je bio sa Šaulom i Jonatanom nije imao ni mača+ ni koplja. Samo su Šaul+ i sin njegov Jonatan imali oružje. 23  I straža+ filistejska krenula je prema prijelazu preko klanca kod Mikmaša.+

Bilješke

U izvornom hebrejskom tekstu nedostaje broj.
U nekim rukopisima Septuaginte i u sirijskoj Pešiti stoji “tri”.
Doslovno: “smekšao”.
Mjera za težinu, otprilike dvije trećine šekela.