Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

1. Mojsijeva 5:1-32

5  Ovo je knjiga o životu* Adamovu. U dan kad je Bog stvorio Adama, načinio ga je sličnim sebi.+  Stvorio je muško i žensko.+ A u dan kad su bili stvoreni,+ on ih je blagoslovio i nazvao ih čovjek.+  A kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodio mu se sin njemu sličan, na sliku njegovu, i dao mu je ime Šet.+  A nakon što mu se rodio Šet, Adam je živio osam stotina godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri.+  Tako je Adam živio ukupno devet stotina i trideset godina, a potom je umro.+  A kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodio mu se Enoš.+  Nakon Enoševa rođenja Šet je živio osam stotina i sedam godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri.  Tako je Šet živio ukupno devet stotina i dvanaest godina, a potom je umro.  A kad je Enošu bilo devedeset godina, rodio mu se Kenan.+ 10  Nakon Kenanova rođenja Enoš je živio osam stotina i petnaest godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 11  Tako je Enoš živio ukupno devet stotina i pet godina, a potom je umro. 12  A kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodio mu se Mahalalel.+ 13  Nakon Mahalalelova rođenja Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 14  Tako je Kenan živio ukupno devet stotina i deset godina, a potom je umro. 15  A kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodio mu se Jared.+ 16  Nakon Jaredova rođenja Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 17  Tako je Mahalalel živio ukupno osam stotina devedeset i pet godina, a potom je umro. 18  A kad su Jaredu bile sto šezdeset i dvije godine, rodio mu se Henok.+ 19  Nakon Henokova rođenja Jared je živio osam stotina godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 20  Tako je Jared živio ukupno devet stotina šezdeset i dvije godine, a potom je umro. 21  A kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodio mu se Metušalah.+ 22  Nakon Metušalahova rođenja Henok je hodio s pravim Bogom* još tri stotine godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 23  Tako je Henok živio ukupno tri stotine šezdeset i pet godina. 24  I za sve je vrijeme Henok hodio+ s pravim Bogom.+ Zatim je nestao, jer ga je Bog uzeo.*+ 25  A kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodio mu se Lamek.+ 26  Nakon Lamekova rođenja Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 27  Tako je Metušalah živio ukupno devet stotina šezdeset i devet godina, a potom je umro. 28  A kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodio mu se sin. 29  I on mu je dao ime Noa,*+ govoreći: “Ovaj će nam donijeti odmor od posla našega i od muke ruku naših što nam ih zadaje zemlja koju je Jehova prokleo.”+ 30  Nakon Noina rođenja Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. 31  Tako je Lamek živio ukupno sedam stotina sedamdeset i sedam godina, a potom je umro. 32  A pošto je Noa proživio pet stotina godina, rodili su mu se Šem,+ Ham+ i Jafet.+

Bilješke

Ili: “knjiga povijesti”.
Ili: “ugodio je Bogu”, prema Septuaginti (LXX). Usporedi He 11:5.
Ili: “prenio”, prema Septuaginti (LXX). Usporedi He 11:5.
“Noa” znači “počinak; odmor; utjeha”.