Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

1. Mojsijeva 43:1-34

43  Glad je teško pritiskala zemlju.+  A kad su pojeli žito koje su donijeli iz Egipta,+ otac im je njihov rekao: “Idite opet i kupite nam malo hrane!”+  Nato mu je Juda rekao:+ “Onaj nas je čovjek jasno upozorio: ‘Ne dolazite opet pred lice moje ako brat vaš ne bude s vama!’+  Ako s nama pustiš brata našega,+ otići ćemo i kupit ćemo ti hrane.  Ali ako ga ne pustiš, nećemo otići, jer nam je čovjek rekao: ‘Ne dolazite opet pred lice moje ako brat vaš ne bude s vama!’”+  A Izrael je odvratio:+ “Zašto ste mi učinili zlo rekavši onom čovjeku da imate još jednoga brata?”  A oni su odgovorili: “Čovjek se potanko raspitivao o nama i o našoj obitelji: ‘Je li vam otac još živ?+ Imate li još kojega brata?’ a mi smo mu na to odgovarali po istini.+ Kako smo mogli znati da će reći: ‘Dovedite mi brata svojega’?”+  Na koncu je Juda rekao ocu svojemu Izraelu: “Pusti dječaka sa mnom,+ pa da ustanemo i krenemo, da ostanemo na životu i ne pomremo+ i mi i ti i djeca naša.+  Ja jamčim za njega.+ Iz moje ga ruke traži.+ Ako ti ga ne dovedem i ne postavim ga pred tebe, bit ću ti kriv za sva vremena. 10  Da nismo toliko oklijevali, mogli smo se već dvaput vratiti.”+ 11  Tada im je otac njihov Izrael rekao: “Ako je tako,+ učinite ovo: Uzmite najbolje proizvode ove zemlje u vreće svoje i odnesite ih onome čovjeku na dar:+ malo balzama,+ malo meda,+ ladanove mirisne smole i smolaste kore,+ pistacija i badema!+ 12  Uzmite sa sobom dvaput više novca, a odnesite natrag i novac koji je bio vraćen odozgo u vrećama!+ Možda je ono bila zabuna.+ 13  Uzmite brata svoga, pa ustanite i vratite se onome čovjeku! 14  A Bog Svemogući neka potakne onoga čovjeka da vam se smiluje+ i da vam pusti drugoga brata vašega i Benjamina! A ja, ako moram ostati bez djece, neka ostanem!”+ 15  Tako su oni uzeli taj dar, uzeli su sa sobom dvaput više novca i Benjamina. A onda su ustali, otišli u Egipat i stupili pred Josipa.+ 16  Kad je Josip vidio Benjamina s njima, odmah je rekao upravitelju doma svojega: “Odvedi ove ljude u kuću, nakolji stoke i pripremi jelo,+ jer će ovi ljudi jesti sa mnom u podne!” 17  Čovjek je odmah učinio kako mu je Josip rekao+ i odveo ih u dom Josipov. 18  A oni su se uplašili što ih vodi u dom Josipov,+ pa su rekli: “Zbog novca koji je prvi put bio vraćen u vreće naše vode nas ovamo da se okome na nas i napadnu nas te nas uzmu za robove i otmu magarce naše!”+ 19  Stoga su pristupili upravitelju doma Josipova, te su mu se obratili na ulazu u kuću: 20  “Oprosti, gospodaru! Mi smo i prije jednom dolazili da kupimo hrane.+ 21  Ali kad smo došli u prenoćište+ i otvorili vreće svoje, svatko od nas našao je novac svoj odozgo u vreći svojoj, novac u punoj težini. Zato ga svojim rukama želimo vratiti.+ 22  A donijeli smo sa sobom još novca da kupimo hrane. Mi ne znamo tko nam je stavio novac u vreće.”+ 23  Tada im je on rekao: “Sve je u redu. Ne bojte se!+ Bog vaš i Bog oca vašega stavio vam je blago u vreće.+ Vaš je novac stigao najprije k meni.” Potom im je izveo Šimuna.+ 24  Čovjek ih je zatim uveo u dom Josipov, donio je vode da im se operu noge,+ i nahranio je magarce njihove.+ 25  A oni su pripremili dar+ za Josipov dolazak u podne, jer su čuli da će ondje jesti.+ 26  Kad je Josip došao kući, uručili su mu u kući dar koji su donijeli sa sobom, i pali su pred njim ničice na zemlju.+ 27  On ih je zatim upitao jesu li dobro, te je rekao:+ “Je li dobro vaš stari otac o kojem ste govorili? Je li još živ?”+ 28  Oni su odgovorili: “Dobro je sluga tvoj, otac naš. Još je živ.” Zatim su se poklonili i pali ničice.+ 29  Kad je podigao oči i vidio brata svojega Benjamina, sina majke svoje,+ rekao je: “Je li ovo najmlađi brat vaš o kojem ste mi govorili?”+ Zatim je nastavio: “Bog ti bio milostiv,+ sine moj!” 30  Tada se Josip požurio van jer je bio duboko ganut zbog brata svojega.+ Zato je potražio mjesto gdje može plakati, pa je ušao u jednu odaju gdje je mogao biti sam te se ondje isplakao.+ 31  Onda je oprao lice, izašao i, svladavajući se, rekao:+ “Poslužite jelo!”+ 32  I poslužili su posebno njemu, posebno njima, a posebno Egipćanima koji su jeli s njim, jer Egipćani nisu mogli jesti s Hebrejima, zato što je to Egipćanima mrsko.+ 33  Kad su ih posjedali pred njim, od prvorođenca prema njegovu pravu prvorodstva+ pa sve do najmlađega prema mladosti njegovoj, oni su se samo gledali u čudu. 34  A on je naređivao da od jela ispred njega nose njima, a Benjaminu je davao obrok pet puta veći nego svima ostalima.+ Tako su pili i gostili se s njim dok im nije bilo dosta.+

Bilješke