Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Biblija online | BIBLIJA — PRIJEVOD NOVI SVIJET

1. Mojsijeva 25:1-34

25  A Abraham je uzeo još jednu ženu, po imenu Ketura.+  Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana,+ Išbaka i Šuaha.+  Jokšanu su se rodili Šeba+ i Dedan.+ Dedanovi su sinovi Ašurci, Letušci i Leumci.  Midjanovi su sinovi Efa,+ Efer, Hanok, Abida i Eldaah.+ Sve su to sinovi Keturini.  A Abraham je sve što je imao dao Izaku,+  a sinovima koje je dobio s inočama* svojim Abraham je dao darove.+ I još za života svojega otpravio ih je od sina svojega Izaka+ prema istoku, u Istočnu zemlju.+  A ovo je broj godina Abrahamova života što ga je proživio: sto sedamdeset i pet godina.  Zatim je Abraham izdahnuo i umro u dubokoj starosti, star i zadovoljan, i pridružio se praocima svojim.+  Sinovi njegovi Izak i Jišmael sahranili su ga u pećini Makpeli u polju Efrona, sina Sohara Hetita, nasuprot Mamreu,+ 10  u polju koje je Abraham kupio od sinova Hetovih. Ondje su sahranjeni Abraham i žena njegova Sara.+ 11  Poslije smrti Abrahamove Bog je blagoslivljao sina njegova Izaka,+ a Izak je živio blizu Beer-Lahaj-Roia.+ 12  A ovo su događaji iz života* Abrahamova sina Jišmaela,+ kojeg je Abrahamu rodila Egipćanka Hagara, sluškinja Sarina.+ 13  Ovo su sinovi Jišmaelovi od kojih su potekle porodice njihove, po imenima njihovim: Jišmaelov prvorođenac Nebajot,+ zatim Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Mišma, Duma, Masa, 15  Hadad,+ Tema,+ Jetur, Nafiš i Kedema.+ 16  To su sinovi Jišmaelovi, i to su imena njihova po naseljima njihovim i po taborima njihovim: dvanaest knezova po plemenima njihovim.+ 17  A ovo su godine Jišmaelova života: sto trideset i sedam godina. Zatim je izdahnuo i umro, i pridružio se praocima svojim.+ 18  Potomci su njegovi živjeli od Havile,+ blizu Šura,+ koji je pred Egiptom, pa sve do Asirije. Naselili su se pred svom braćom svojom.+ 19  A ovo su događaji iz života* Abrahamova sina Izaka.+ Abrahamu se rodio Izak. 20  A Izaku je bilo četrdeset godina kad je uzeo za ženu Rebeku, kćer Betuela+ Sirijca+ iz Padan-Arama, sestru Labana Sirijca. 21  A Izak nije prestajao usrdno se moliti Jehovi za ženu svoju,+ jer je bila nerotkinja.+ I Jehova je uslišio molitvu njegovu,+ te je žena njegova Rebeka zatrudnjela. 22  No sinovi u njoj počeli su udarati jedan u drugoga,+ tako da je rekla: “Ako je tako, zašto da živim?” Tada je otišla posavjetovati se s Jehovom.+ 23  A Jehova joj je rekao: “Dva su naroda u utrobi tvojoj,+ dva će se naroda iz utrobe tvoje odijeliti.+ Jedan će narod biti jači od drugoga naroda,+ i stariji će služiti mlađemu.”+ 24  I došlo je vrijeme da rodi, kad gle — blizanci u utrobi njezinoj.+ 25  Prvi je izašao sav crven i dlakav kao ogrtač od dlake.+ Zato su mu dali ime Ezav.*+ 26  A poslije njega izašao je brat njegov, držeći se rukom Ezavu za petu.+ Zato mu je Izak dao ime Jakov.*+ A Izaku je bilo šezdeset godina kad mu ih je Rebeka rodila. 27  I dječaci su odrasli, i Ezav je postao vješt lovac,+ čovjek koji se držao polja, a Jakov je bio čovjek čestit*+ i živio je u šatorima.+ 28  Izaku je Ezav bio draži jer mu je donosio divljači koju je volio jesti, dok je Rebeka više voljela Jakova.+ 29  Jednom je Jakov kuhao neko varivo kad je Ezav došao iz polja umoran. 30  I Ezav je rekao Jakovu: “Daj mi brzo da jedem toga crvenog jela, toga crvenog što si skuhao, jer sam umoran!” Zato je dobio ime Edom.*+ 31  Nato je Jakov rekao: “Najprije mi prodaj svoje pravo prvorodstva!”+ 32  A Ezav je odvratio: “Evo, samo što ne umrem, pa što će mi onda prvorodstvo?” 33  A Jakov je nastavio: “Najprije mi se zakuni!”+ I on mu se zakleo, i tako je prodao svoje pravo prvorodstva Jakovu.+ 34  Tada je Jakov dao Ezavu kruha i variva od leće, i on je jeo i pio.+ Onda se digao i otišao. Tako je Ezav prezreo prvorodstvo svoje.+

Bilješke

Vidi bilješku za 1Mo 22:24.
Ili: “Ovo je povijest”.
Ili: “Ovo je povijest”.
“Ezav” znači “dlakav”.
“Jakov” znači “onaj koji se drži za petu; onaj koji potiskuje (izgurava)”.
Vidi bilješku za 1Mo 6:9.
“Edom” znači “crven; rumen”.