1. Mojsijeva 22:1-24

22  A poslije tih događaja pravi je Bog iskušao Abrahama.+ Rekao mu je: “Abrahame!” A on je odvratio: “Evo me!”+  Tada mu je Bog rekao: “Uzmi, molim te, sina svojega, jedinca svojega Izaka+ kojeg toliko ljubiš,+ i pođi u zemlju Moriju+ te ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na jednom od brda za koje ću ti kazati!”+  Tako je Abraham uranivši osedlao magarca, uzeo sa sobom dvojicu slugu svojih i sina svojega Izaka+ te je nacijepao drva za žrtvu paljenicu. Onda je ustao i pošao prema mjestu za koje mu je pravi Bog kazao.  Trećeg dana Abraham je podigao oči i ugledao mjesto izdaleka.  Abraham je tada rekao slugama svojim:+ “Vi ostanite ovdje s magarcem, a ja i dječak otići ćemo onamo da se poklonimo Bogu,*+ pa ćemo se vratiti k vama!”  Zatim je Abraham uzeo drva za žrtvu paljenicu i stavio ih na sina svojega Izaka,+ a u ruke je uzeo vatru i nož, pa su obojica krenula zajedno.+  Tada je Izak rekao ocu svojemu Abrahamu: “Oče!”+ “Evo me, sine!”+ odvratio mu je. A on ga je upitao: “Evo vatre i drva, ali gdje je ovca za žrtvu paljenicu?”+  A Abraham je odgovorio: “Bog će sebi pribaviti ovcu za žrtvu paljenicu,+ sine moj.” I obojica su zajedno išla dalje.  Na koncu su stigli do mjesta za koje mu je pravi Bog kazao. Abraham je ondje načinio žrtvenik+ i naslagao drva te je svezao sinu svojemu Izaku ruke i noge i položio ga na žrtvenik povrh drva.+ 10  Tada je Abraham pružio ruku i uzeo nož da ubije sina svojega.+ 11  Ali Jehovin anđeo pozvao ga je s neba i rekao mu:+ “Abrahame! Abrahame!” na što je on odgovorio: “Evo me!” 12  A on mu je rekao: “Ne diži ruku na dječaka niti mu što čini,+ jer sada znam da se bojiš Boga kad mi nisi uskratio sina svojega, jedinca svojega!”+ 13  Uto je Abraham podigao oči i pogledao, i gle, malo podalje ispred njega ovan se rogovima zapleo u grmlje. I Abraham je otišao, uzeo ovna i prinio ga kao žrtvu paljenicu umjesto sina svojega.+ 14  A onom je mjestu Abraham dao ime Jehova-Jire.* Zato se danas kaže: “Na brdu Jehovinu bit će pribavljeno.”+ 15  A anđeo Jehovin pozvao je s neba Abrahama drugi put 16  i rekao mu: “‘Zaklinjem se samim sobom’, kaže Jehova,+ ‘zato što si to učinio i nisi mi uskratio sina svojega, jedinca svojega,+ 17  doista ću te blagosloviti i doista ću umnožiti potomstvo tvoje da ga bude kao zvijezda na nebu i kao pijeska na obali morskoj.+ Potomstvo će tvoje osvojiti vrata* neprijatelja svojih.+ 18  I preko potomstva tvojega+ blagoslovit će se svi narodi na zemlji, jer si poslušao glas moj.’”+ 19  Zatim se Abraham vratio slugama svojim, pa su ustali i zajedno otišli u Beer-Šebu.+ I Abraham je i dalje živio u Beer-Šebi. 20  Poslije tih događaja javili su Abrahamu: “I Milka+ je rodila sinove bratu tvojemu Nahoru:+ 21  prvorođenca njegova Usa, brata mu Buza+ i Kemuela, oca Aramova, 22  Keseda, Hazu, Pildaša, Jidlafa i Betuela.”+ 23  A Betuelu se rodila Rebeka.+ Njih osam Milka je rodila Nahoru, bratu Abrahamovu. 24  A imao je i inoču* po imenu Reuma. Ona je rodila Tebaha, Gahama, Tahaša i Maaku.+

Bilješke

Ili: “da iskažemo štovanje Bogu; da izvršimo čin obožavanja Boga”.
“Jehova-Jire” znači “Jehova će se [za to] pobrinuti; Jehova će pribaviti”.
To jest gradska vrata.
Žena u poligamnom braku koju muž uzima pored svoje prave supruge (odnosno pravih supruga) i koja ima niži status od prave supruge.