1. Mojsijeva 20:1-18

20  Abraham je odande preselio tabor+ u područje Negeba te se naselio između Kadeša+ i Šura+ i privremeno nastanio u Geraru.+  A za ženu svoju Saru Abraham je govorio: “Sestra mi je.”+ I Abimelek,* kralj gerarski, poslao je po Saru i uzeo je k sebi.+  No Bog je došao Abimeleku noću u snu i rekao mu: “Poginut ćeš zbog žene koju si uzeo,+ jer pripada drugom čovjeku.”*+  Ali Abimelek joj se nije bio približio,+ pa je zato rekao: “Jehova, zar ćeš pravedan narod pogubiti?+  Zar mi on nije rekao: ‘Sestra mi je’? A ona, zar mi i ona nije rekla: ‘Brat mi je’? Učinio sam to u nedužnosti srca svojega i nevinih ruku.”+  Tada mu je pravi Bog rekao u snu: “I ja znam da si to učinio u nedužnosti srca svojega.+ Ja sam te i zadržavao da mi ne sagriješiš.+ Zato ti nisam dopustio da je dotakneš.+  A sada vrati čovjeku ženu njegovu, jer on je prorok+ i usrdno će se moliti za tebe!+ Tako ćeš ostati na životu. Ali ako je ne vratiš, znaj da ćeš umrijeti, ti i svi tvoji.”+  I Abimelek je ustao rano ujutro, sazvao sve sluge svoje i rekao im sve to da čuju. I ljudi su se jako uplašili.  Tada je Abimelek pozvao Abrahama i rekao mu: “Što si nam učinio? Što sam ti zgriješio da si na mene i na kraljevstvo moje navukao velik grijeh?+ Učinio si mi ono što se nije smjelo učiniti.”+ 10  Abimelek je zatim upitao Abrahama: “Što si imao na umu kad si tako postupio?”+ 11  A Abraham je odgovorio: “Rekao sam sebi: ‘U ovome mjestu sigurno nema straha Božjega,+ pa će me ubiti zbog žene moje.’+ 12  Osim toga, ona mi je doista sestra, kći oca mojega, ali ne i kći majke moje, pa mi je postala žena.+ 13  I kad me Bog izveo iz doma oca mojega,+ rekao sam joj: ‘Učini mi ovo dobro djelo:*+ u svakome mjestu kamo dođemo reci za mene: “Brat mi je.”’”+ 14  I Abimelek je uzeo ovaca i goveda, slugu i sluškinja i dao ih Abrahamu, i vratio mu je ženu njegovu Saru.+ 15  Abimelek je zatim rekao: “Evo, moja ti je zemlja otvorena. Nastani se gdje ti se svidi.”+ 16  A Sari je rekao: “Evo, dajem bratu tvojemu tisuću srebrnjaka.+ To neka u očima svih koji su s tobom, i pred svima drugima, bude znak da nisi bila osramoćena.”+ 17  I Abraham se usrdno pomolio pravome Bogu,+ i Bog je ozdravio Abimeleka, ženu njegovu i robinje njegove, tako da su opet mogle rađati. 18  Jer Jehova je bio zatvorio svaku maternicu u domu Abimelekovu zbog Sare, žene Abrahamove.+

Bilješke

Riječ “Abimelek” vjerojatno je titula.
Doslovno: “jer je u vlasništvu drugog vlasnika (gospodara)”.
Ili: “Iskaži mi vjernu ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.