Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Biblija online | BIBLIJA — PRIJEVOD NOVI SVIJET

1. Ljetopisa 9:1-44

9  Svi su Izraelci bili upisani u rodoslovni zapis.+ Zapisani su u Knjigu o kraljevima Izraelovim. A Juda je zbog nevjernosti svoje bio odveden u izgnanstvo+ u Babilon.  Prvi stanovnici koji su se vratili na posjede svoje u gradovima svojim bili su svećenici,+ leviti,+ ostali Izraelci+ i netini.*+  U Jeruzalemu+ su se nastanili neki od sinova Judinih,+ neki od sinova Benjaminovih+ i neki od sinova Efrajimovih i Manašeovih:  Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, sina Peresa,+ sina Judina.+  Od Šilonaca*+ prvorođenac Asaja i sinovi njegovi.  Od sinova Zerahovih+ Jeuel i šest stotina i devedeset braće njihove.  Od sinova Benjaminovih Salu, sin Mešulama, sina Hodavije, sina Hasenuina,  Ibneja, sin Jerohamov, Ela, sin Uzija, sina Mikrijeva, i Mešulam, sin Šefatije, sina Reuela, sina Ibnijeva.  Braće njihove, upisane u rodoslovne zapise, bilo je devet stotina pedeset i šest ljudi. Svi oni bili su poglavari porodica u rodovima svojim. 10  Od svećenika Jedaja, Jojarib,* Jakin,+ 11  Azarija,+ sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitubova, predstojnik doma pravoga Boga, 12  Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, sina Malkijina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita,+ sina Imerova, 13  i braća njihova, poglavari domova svojih, tisuću sedam stotina i šezdeset ljudi veoma sposobnih+ za vršenje službe u domu pravoga Boga. 14  Od levita Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabijina,+ od sinova Merarijevih, 15  zatim Bakbakar, Hereš, Galal, Matanija,+ sin Mike,+ sina Zikrija,+ sina Asafova,+ 16  Obadija, sin Šemaje,+ sina Galala, sina Jedutunova,+ Berekija, sin Ase, sina Elkanina. On je živio u mjestima u kojima su živjeli Netofljani.+ 17  Vratari:+ Šalum,+ Akub, Talmon, Ahiman. Brat njihov Šalum bio je poglavar 18  i ranije je služio na kraljevim vratima+ na istoku. Oni su bili vratari u taboru sinova Levijevih.+ 19  Šalum, sin Korea, sina Ebjasafa,+ sina+ Korahova,+ i braća njegova Korahovci,+ iz doma oca njegova, nadgledavali su posao. Čuvali su ulaz+ u šator, kao što su očevi njihovi čuvali ulaz u tabor Jehovin. 20  Pinhas,+ sin Eleazarov,+ bio je nekada njihov predstojnik. Jehova je bio s njim.+ 21  Zaharija,+ sin Mešelemijin, bio je vratar na vratima šatora sastanka. 22  Svih onih koji su bili odabrani za vratare na pragovima bilo je dvije stotine i dvanaest. Živjeli su u svojim selima,+ prema rodoslovnom zapisu.+ Njima su David+ i Samuel vidjelac+ dali odgovornu službu.+ 23  Oni i sinovi njihovi čuvali su stražu na vratima doma Jehovina, na vratima šatora.+ 24  Vratari su stajali na četiri strane: na istoku,+ na zapadu,+ na sjeveru+ i na jugu.+ 25  Braća njihova dolazila su s vremena na vrijeme iz svojih mjesta da im se pridruže po sedam dana.+ 26  Četiri glavna vratara, levita, bila su stalno u toj odgovornoj službi. Oni su bili postavljeni nad blagovaonicama+ i riznicama+ doma pravoga Boga. 27  Noćivali su oko doma pravoga Boga, jer im je dužnost bila da stražare.+ Bili su zaduženi da otključavaju vrata svako jutro.+ 28  Neki od njih bili su odgovorni za pribor+ što se koristio u službi. Prebrojavali su ga kad su ga unosili i kad su ga iznosili. 29  Neki od njih brinuli su se za drugi pribor, za sav sveti pribor,+ za fino brašno,+ vino,+ ulje,+ tamjan+ i mirisno bilje.+ 30  Neki od sinova svećeničkih pravili su smjesu+ od mirisnog bilja. 31  Matitija, jedan od levita, prvorođenac Šaluma+ Korahovca, bio je postavljen nad onim što se peklo u tavi.+ 32  Neki od sinova Kehatovih, braće njihove, bili su odgovorni za naslagane kruhove,+ da ih pripravljaju na svaki dan počinka.*+ 33  To su bili pjevači,+ poglavari rodova Levijeva plemena. Oni su bili u blagovaonicama.+ Bili su oslobođeni drugih dužnosti,+ jer su dan i noć trebali obavljati svoj posao.+ 34  To su bili poglavari rodova Levijeva plemena, kako su bili upisani u rodoslovne zapise, glavari. Oni su živjeli u Jeruzalemu.+ 35  U Gibeonu+ je živio Jeiel, otac Gibeona. Žena mu se zvala Maaka. 36  Njegov sin prvorođenac bio je Abdon, zatim Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab, 37  Gedor, Ahjo, Zaharija+ i Miklot. 38  Miklotu se rodio Šimeam. Oni su zajedno s braćom svojom živjeli u Jeruzalemu, blizu ostale braće svoje. 39  Neru+ se rodio Kiš,+ a Kišu se rodio Šaul.+ Šaulu su se rodili Jonatan,+ Malki-Šua,+ Abinadab+ i Ešbaal.+ 40  Jonatanov je sin Merib-Baal.+ Merib-Baalu se rodio Mika.+ 41  Mikini su sinovi Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.+ 42  Ahazu se rodio Jara. Jari su se rodili Alemet, Azmavet i Zimri. Zimriju se rodio Mosa. 43  Mosi se rodio Bina, njegov je sin Refaja,+ njegov sin Eleasa, njegov sin Asel. 44  Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokeru, Jišmael, Šearija, Obadija i Hanan. To su sinovi Aselovi.+

Bilješke

“I netini (hramski robovi)”; doslovno: “i darovani”; hebrejski: netinim. Usporedi bilješku za 4Mo 3:9.
Izraz “Šilonci” ne odnosi se na stanovnike Šila, nego na potomke Šele, Judinog trećeg sina. Vidi 1Mo 46:12.
Ili: “Jehojarib”.
Doslovno: “šabat”. Vidi bilješku za 2Mo 16:23.