Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Biblija online | BIBLIJA — PRIJEVOD NOVI SVIJET

1. Ljetopisa 26:1-32

26  Skupine vratara+ bile su: od Korahovaca+ Mešelemija,+ sin Korin, od sinova Asafovih.  Mešelemijini sinovi bili su: prvorođenac Zaharija, drugi Jediael, treći Zebadija, četvrti Jatniel,  peti Elam, šesti Johanan,* sedmi Elijo-Enaj.  Obed-Edomovi+ sinovi bili su prvorođenac Šemaja, drugi Jozabad,* treći Joah, četvrti Sakar, peti Netanel,  šesti Amiel, sedmi Isakar, osmi Peuletaj — jer ga je Bog blagoslovio.+  Njegovu sinu Šemaji rodili su se sinovi koji su bili poglavari u domu oca svojega, jer su bili sposobni i hrabri ljudi.  Šemajini sinovi bili su Otni, Refael, Obed i Elzabad, čija su braća, Elihu i Semakija, bili sposobni ljudi.  Sve su to bili sinovi Obed-Edomovi, oni i sinovi njihovi i braća njihova, vrsni ljudi sposobni za službu. Bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma.  Mešelemija+ je imao sinove i braću, sposobne ljude. Bilo ih je osamnaest. 10  Hosa, od sinova Merarijevih, imao je sinove. Šimri je bio poglavar — iako nije bio prvorođenac,+ otac ga je postavio za poglavara+ 11  drugi Hilkija, treći Tebalija i četvrti Zaharija. Svih sinova i braće Hosine bilo je trinaest. 12  U tim skupinama vratara poglavari su imali svoje dužnosti jednako kao i braća njihova+ i služili su u domu Jehovinu. 13  I bacao se ždrijeb+ za najmanjeg jednako kao i za najvećeg, po rodovima njihovim+ za svaka pojedina vrata. 14  I ždrijeb za istočnu stranu pao je na Šelemiju.+ Bacali su ždrijeb i za njegova sina Zahariju,+ razborita savjetnika,+ i njegov je ždrijeb pao na sjevernu stranu.+ 15  Obed-Edomov je pao na južnu stranu, a njegovih sinova+ na spremišta.+ 16  Šupimov i Hosin+ na zapadnu stranu, kod Šaleketskih vrata na putu što ide uzbrdo. Jedna straža+ stajala je uz drugu stražu.+ 17  Na istočnoj je strani bilo šest levita, na sjevernoj svaki dan četiri, na južnoj svaki dan+ četiri, kod spremišta+ po dva para, 18  kod trijema na zapadnoj strani četiri na putu+ i dva kod trijema. 19  To su bile skupine vratara sinova Korahovih+ i sinova Merarijevih.+ 20  Od ostalih je levita Ahija bio nad riznicama+ doma pravoga Boga i nad riznicama posvećenih stvari.+ 21  Od Ladanovih+ sinova, to jest od Geršonovih sinova po Ladanu, od obiteljskih poglavara iz roda Ladana Geršonovca, bio je Jehieli.+ 22  Jehielijevi sinovi, Zetam i njegov brat Joel,+ bili su nad riznicama+ doma Jehovina. 23  Od Amramovaca, Isharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca+ bili su: 24  Šebuel,*+ sin Geršoma, sina Mojsijeva, nadzornik nad spremištima. 25  Od braće njegove po Eliezeru:+ njegov sin Rehabija,+ njegov sin Ješaja, njegov sin Joram, njegov sin Zikri i njegov sin Šelomot. 26  Taj Šelomot i braća njegova bili su nad svim riznicama posvećenih stvari+ koje su posvetili kralj David,+ poglavari rodova,+ tisućnici, stotnici i drugi vojni zapovjednici. 27  Jer dio plijena koji su donosili iz ratova+ posvetili su da se održava dom Jehovin. 28  Bili su i nad svime što su posvetili vidjelac+ Samuel i Šaul, sin Kišev, i Abner,+ sin Nerov, i Joab,+ sin Serujin.+ Sve posvećeno bilo je pod nadzorom Šelomita* i braće njegove. 29  Od Isharovaca,+ Kenanija i sinovi njegovi bili su upravitelji i suci+ u Izraelu i vršili su te dužnosti izvan doma Božjeg.+ 30  Od Hebronovaca,+ Hašabija i braća njegova, tisuću i sedam stotina sposobnih ljudi,+ upravljali su Izraelom na području zapadno od Jordana obavljajući sve poslove u službi Jehovinoj i kraljevoj. 31  Od Hebronovaca, Jerija+ koji je bio poglavar rodova i porodica Hebronovaca. Četrdesete+ godine Davidova kraljevanja tražili su Davidovi sluge hrabre ljude među Hebronovcima, i našli su ih u Jazeru+ u Gileadu.+ 32  Braće Jerijine, sposobnih ljudi,+ bilo je dvije tisuće i sedam stotina poglavara domova njihovih.+ I kralj David postavio ih je nad Rubenovcima, Gadovcima i polovinom plemena Manašeova+ da obavljaju sve poslove u službi pravoga Boga i sve poslove kraljeve.+

Bilješke

Ili: “Jehohanan”.
Ili: “Jehozabad”.
Vidi bilješku za 1Lje 23:16.
U 25. i 26. retku “Šelomot”.