1. Ljetopisa 18:1-17

18  Poslije toga David je udario na Filistejce+ i pokorio ih. I uzeo je Gat+ s okolnim gradovima iz ruku filistejskih.  Porazio je i Moapce+ i oni su postali Davidovi sluge i plaćali mu danak.+  David je kod Hamata+ porazio Hadadezera,+ kralja sopskoga,+ kad je ovaj išao da uspostavi svoju vlast na rijeci Eufratu.+  I David mu je zarobio tisuću bojnih kola, sedam tisuća konjanika i dvadeset tisuća pješaka.+ I svim je konjima+ upregnutima u bojna kola prerezao tetive na nogama,+ samo je stotinu konja ostavio.  Kad su Sirijci iz Damaska došli u pomoć sopskome kralju+ Hadadezeru, David je pobio dvadeset i dvije tisuće Sirijaca.  Potom je David postavio vojsku u Damasku, u Siriji.+ I Sirijci su postali Davidovi sluge i plaćali mu danak.+ Jehova je čuvao Davida kuda god je on išao.+  I David je uzeo okrugle štitove+ od zlata koje su nosili sluge Hadadezerovi i donio ih u Jeruzalem.+  Iz Tibhata+ i Kuna, gradova Hadadezerovih, odnio je David vrlo mnogo bakra od kojega je Salamun načinio bakreno more,+ stupove+ i bakreni pribor.+  Kad je Tou,* kralj hamatski,+ čuo da je David porazio svu vojsku Hadadezera,+ kralja sopskoga, 10  poslao je sina svojega Hadorama+ kralju Davidu da ga pita kako je i čestita mu što je ratovao protiv Hadadezera i porazio ga, jer je Hadadezer često ratovao s Touom. Hadoram je donio svakojakih predmeta od zlata, srebra+ i bakra. 11  I to je kralj David posvetio+ Jehovi, kao što je posvetio srebro i zlato što ga je bio uzeo od svih naroda,+ od Edomaca, Moabaca,+ sinova Amonovih,+ Filistejaca+ i Amalečana.+ 12  A Abišaj,+ sin Serujin,+ pobio je Edomce u Slanoj dolini+ — osamnaest tisuća ljudi. 13  I rasporedio je vojsku po Edomu i svi su Edomci postali Davidovi sluge.+ Jehova je čuvao Davida kuda god je on išao.+ 14  I David je kraljevao nad svim Izraelom+ i u svemu narodu svojemu provodio je zakon i pravdu.+ 15  Joab, sin Serujin, zapovijedao je vojskom,+ a Jošafat,+ sin Ahiludov, bio je ljetopisac. 16  Sadok,+ sin Ahitubov, i Ahimelek,+ sin Ebjatarov, bili su svećenici, a Šavša+ je bio pisar. 17  Benaja,+ sin Jojadin,+ zapovijedao je Kerećanima+ i Pelećanima,+ a sinovi Davidovi bili su prvi do kralja.+

Bilješke

U 2Sa 8:9, 10 “Toj”.