Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Biblija online | BIBLIJA — PRIJEVOD NOVI SVIJET

1. Ljetopisa 16:1-43

16  I unijeli su kovčeg pravoga Boga+ i postavili ga u šatoru koji je David za njega podigao.+ Onda su počeli prinositi žrtve paljenice i žrtve zajedništva pred pravim Bogom.+  Kad je David prinio žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva,+ blagoslovio+ je narod u ime Jehovino.+  Zatim je razdijelio+ svim Izraelcima, muškarcima i ženama, svakome po jedan kolutasti kruh te datulje i grožđice.  I postavio je neke levite+ da služe+ pred kovčegom Jehovinim, da podsjećaju+ narod na djela Jehove, Boga Izraelova, zahvaljuju+ mu i slave+ ga:  poglavara Asafa,+ odmah do njega Zahariju, zatim Jeiela, Šemiramota, Jehiela, Matitiju, Elijaba, Benaju, Obed-Edoma i Jeiela+ sa psaltirima i harfama,+ Asafa+ koji je glasno udarao u činele+  i svećenike Benaju i Jahaziela koji su s trubama+ stalno bili pred kovčegom saveza pravoga Boga.  Toga je dana David prvi put dao Asafu+ i braći njegovoj svoj psalam da njime zahvale+ Jehovi:   “Zahvaljujte Jehovi,+ prizivajte ime njegovo,+ objavljujte među narodima djela njegova!+   Pjevajte mu,+ pjesmom ga hvalite,+ razmišljajte o svim čudesnim djelima njegovim!+ 10  Dičite se svetim+ imenom njegovim,+ neka se raduje srce onih koji traže Jehovu!+ 11  Tražite Jehovu i snagu njegovu,+ stalno tražite lice njegovo!+ 12  Sjećajte se čudesnih djela koja je učinio,+ čuda njegovih i zakona iz usta njegovih,+ 13  vi, potomci Izraela, sluge njegova,+ sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi!+ 14  On je Jehova, Bog naš,+ zakoni su njegovi po svoj zemlji.+ 15  Dovijeka se sjećajte saveza njegova,+ riječi koju je zapovjedio, kroz tisuću naraštaja,+ 16  saveza koji je sklopio s Abrahamom+ i zakletve njegove Izaku,+ 17  koju je postavio kao uredbu Jakovu,+ kao trajan savez Izraelu,+ 18  govoreći: ‘Tebi ću dati zemlju kanaansku,+ u nasljedstvo ću vam je dodijeliti.’+ 19  Bilo je to kad su još bili malobrojni,+ kad ih je vrlo malo bilo i kad su bili došljaci u njoj.+ 20  I išli su od naroda do naroda+ i iz jednoga kraljevstva k drugome narodu.+ 21  Nikome nije dao da ih prevari,+ nego je zbog njih ukoravao kraljeve,+ 22  govoreći: ‘Ne dirajte pomazanike moje, prorocima mojim ne činite zla!’+ 23  Pjevajte Jehovi, svi ljudi na zemlji!+ Iz dana u dan objavljujte spasenje njegovo!+ 24  Pripovijedajte među narodima o slavi njegovoj, među svim narodima o čudesnim djelima njegovim! 25  Jer velik je Jehova i dostojan hvale najveće,+ treba ga se bojati više od svih drugih bogova.+ 26  Jer bezvrijedni su svi bogovi naroda drugih,+ a Jehova je načinio nebesa.+ 27  Čast i veličanstvo pred njim su,+ snaga i radost u njegovu su svetištu.+ 28  Priznajte Jehovu, plemena svih naroda, dajte slavu Jehovi i priznajte moć njegovu!+ 29  Dajte Jehovi slavu dostojnu imena njegova,+ ponesite dar i dođite pred njega!+ Poklonite se Jehovi u krasnom i svetom ruhu!+ 30  Neka zbog njega sve vas, ljudi zemaljski, bol teška obuzme! Čvrsto stoji zemlja,* nikada se poljuljati neće.+ 31  Neka se raduju nebesa i neka se veseli zemlja!+ Neka govore među narodima: ‘Jehova je počeo kraljevati!’+ 32  Neka huči more i sve što je u njemu,+ neka kliče polje i sve što je na njemu!+ 33  Neka i drveće šumsko usklikuje radosno zbog Jehove,+ jer je došao suditi zemlji!+ 34  Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+ jer dovijeka traje milost* njegova!+ 35  I recite: ‘Spasi nas, Bože spasenja našega,+ sakupi nas i izbavi nas od naroda drugih,+ da bismo zahvaljivali svetome imenu tvojemu,+ da bismo govorili radosno tebi na hvalu!+ 36  Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov, odvijeka i dovijeka!’”+ I sav je narod rekao: “Amen!”* i hvalili su Jehovu.+ 37  Potom je ostavio ondje pred kovčegom saveza Jehovina Asafa+ i braću njegovu da bez prestanka služe+ pred kovčegom, kako je propisano za svaki dan,+ 38  zatim Obed-Edoma i braću njegovu, njih šezdeset i osam, te Obed-Edoma, sina Jedutunova, i Hosu, da budu vratari. 39  Svećenika Sadoka+ i braću njegovu, svećenike, postavio je pred šatorom Jehovinim na uzvišici u Gibeonu+ 40  da Jehovi bez prestanka prinose žrtve paljenice na žrtveniku za žrtve paljenice, ujutro i uvečer, i da vrše sve što je zapisano u zakonu koji je Jehova dao Izraelu.+ 41  S njima su bili Heman+ i Jedutun i ostali izabrani, koji su poimence bili određeni+ da upućuju hvale Jehovi,+ jer “dovijeka traje milost* njegova”.+ 42  Heman+ i Jedutun+ bili su s njima da trube u trube,+ udaraju u činele i sviraju druga glazbala Bogu na čast. Sinovi+ Jedutunovi bili su na vratima. 43  I sav se narod razišao, svaki kući svojoj.+ Potom je David otišao da blagoslovi svoj dom.

Bilješke

Doslovno: “plodno tlo”.
Ili: “vjerna ljubav”. Vidi bilješku za 1Mo 19:19.
Hebrejska riječ “amen” znači “tako je”, “neka bude tako”.
Ili: “vjerna ljubav”.