1. Ljetopisa 12:1-40

12  A ovo su oni što su došli k Davidu u Siklag+ dok se još nije mogao slobodno kretati zbog Šaula,+ sina Kiševa, junaci+ koji su mu pomagali u boju,  naoružani lukom, koji su i desnicom i ljevicom+ znali gađati kamenjem+ te odapinjati strijele+ iz luka,+ a bili su od braće Šaulove, Benjaminovci:  poglavar Ahiezer i Joaš, sinovi Šemaaha Gibeanca,+ Jeziel i Pelet, sinovi Azmavetovi,+ Beraka, Jehu Anatoćanin,+  Išmaja Gibeonjanin,+ junak među tridesetoricom+ i vođa tridesetorice, zatim Jeremija, Jahaziel, Johanan, Jozabad Gederanac,+  Eluzaj, Jerimot, Bealija, Šemarija, Šefatija Harifejac,  potom Elkana, Išija, Azarel, Joezer, Jašobam, Korahovci,+  te Joela i Zebadija, sinovi Jerohama iz Gedora.  I neki od Gadovaca prešli su k Davidu koji je bio u svojem skrovištu u pustinji.+ Bili su to hrabri junaci, ratnici, koji su uz sebe uvijek imali velike štitove i koplja.+ Lice im je bilo kao lice lavlje,+ a bili su brzi kao gazele po brdima.+  Ezer je bio glavni, Obadija drugi, Elijab treći, 10  Mišmana četvrti, Jeremija peti, 11  Ataj šesti, Eliel sedmi, 12  Johanan osmi, Elzabad deveti, 13  Jeremija deseti i Makbanaj jedanaesti. 14  Bili su to sinovi Gadovi,+ vojni zapovjednici. Najmanji je bio dorastao stotini ljudi, a najveći tisući.+ 15  To su oni koji su prešli Jordan+ prvoga mjeseca, kad se posvuda prelijevao preko svojih obala,+ i rastjerali sve stanovnike iz dolina na istok i na zapad. 16  Neki od sinova Benjaminovih i Judinih došli su k Davidu u skrovište.+ 17  I David je izišao pred njih i rekao im ovako: “Ako dolazite k meni u miru+ da mi pomognete, moje će se srce ujediniti s vama.+ Ali ako ste došli da me izdate protivnicima mojim, premda nema krivnje na rukama mojim,+ neka to vidi Bog+ praotaca naših i neka nam sudi!”+ 18  Tada je duh Božji+ obuzeo Amasaja, zapovjednika tridesetorice, i on je rekao: “Tvoji smo, Davide, s tobom smo,+ sine Jišajev.Mir, mir tebi, mir onome koji ti pomaže,jer tebi Bog tvoj pomaže!”+ I David ih je primio i postavio među vojne zapovjednike.+ 19  I neki od Manašea prebjegli su k Davidu kad je s Filistejcima+ izišao u boj protiv Šaula. Ali nije pomogao Filistejcima jer su se njihovi knezovi-saveznici+ međusobno posavjetovali da ga vrate, govoreći: “Mogao bi prebjeći gospodaru svojemu Šaulu, a to bi nas stajalo glave.”+ 20  Kad se vratio u Siklag,+ prebjegli su k njemu od Manašea: Adnah, Jozabad, Jediael, Mihael, Jozabad, Elihu i Siletaj, tisućnici+ Manašeovi. 21  Oni su pomogli Davidu u borbi protiv razbojnika,+ jer su svi bili hrabri junaci+ te su postali zapovjednici u vojsci njegovoj. 22  Iz dana u dan dolazili su ljudi+ k Davidu da mu pomognu, dok njegova vojska nije postala velika+ kao vojska Božja.+ 23  Ovo je broj ljudi naoružanih za rat koji su došli k Davidu u Hebron+ da mu predaju kraljevstvo+ Šaulovo prema naredbi Jehovinoj:+ 24  sinova Judinih koji su nosili veliki štit i koplje bilo je šest tisuća i osam stotina, naoružanih za rat. 25  Od sinova Šimunovih sedam tisuća i sto hrabrih junaka, ratnika. 26  Od sinova Levijevih četiri tisuće i šest stotina. 27  Jojada je bio vođa+ sinova Aronovih+ i s njim je bilo tri tisuće i sedam stotina ljudi. 28  Isto tako i mladi Sadok,+ hrabri junak, i s njim dvadeset i dva zapovjednika od roda njegova. 29  Od sinova Benjaminovih,+ braće Šaulove,+ tri tisuće ljudi, jer je dotad većina njih još uvijek brižno čuvala dom Šaulov. 30  Od sinova Efrajimovih dvadeset tisuća i osam stotina hrabrih junaka,+ ljudi na glasu u domu praotaca svojih. 31  Od polovine plemena Manašeova+ osamnaest tisuća ljudi poimence određenih da dođu postaviti Davida za kralja. 32  Od sinova Isakarovih,+ koji su u svakoj prilici znali razabrati+ što Izrael treba učiniti,+ bilo je dvije stotine zapovjednika. Sva braća njihova bila su pod zapovjedništvom njihovim. 33  Od Zebuluna+ pedeset tisuća ljudi sposobnih za vojsku, spremnih za boj, naoružanih svakojakim oružjem. Oni su se skupili oko Davida da mu iskažu svoju potpunu odanost.* 34  Od Naftalija+ tisuću zapovjednika i s njima trideset i sedam tisuća ljudi s velikim štitovima i kopljima. 35  Od Danovaca dvadeset osam tisuća i šest stotina ljudi spremnih za boj. 36  Od Ašera+ četrdeset tisuća ljudi sposobnih za vojsku, spremnih za boj. 37  Od onih s druge strane Jordana,+ od Rubenovaca, Gadovaca i polovine plemena Manašeova, stotinu i dvadeset tisuća ljudi naoružanih svakojakim oružjem. 38  Svi su oni bili ratnici, spremni za boj. Došli su u Hebron odlučni*+ da Davida postave za kralja nad svim Izraelom. I svi ostali Izraelci bili su složni da Davida postave za kralja.+ 39  Ostali su ondje s Davidom tri dana, jedući i pijući,+ jer su braća njihova sve pripremila za njih. 40  A i oni što su živjeli blizu njih, sve do Isakara,+ Zebuluna+ i Naftalija,+ donosili su hranu na magarcima,+ devama, mulama i govedima: brašna,+ suhih smokava,+ grožđica,+ vina,+ ulja,+ goveda+ i ovaca+ vrlo mnogo, jer je vladalo veselje+ u Izraelu.

Bilješke

Ili: “Kad se trebalo skupiti oko Davida, nisu bili dvostruka srca”. Vidi bilješku za Ps 12:2.
Doslovno: “cijela srca”.