1. Ljetopisa 11:1-47

11  Poslije nekog vremena skupili su se svi Izraelci+ kod Davida u Hebronu+ i rekli mu: “Evo, mi smo kost tvoja i meso tvoje.+  I prije, dok je još Šaul bio kralj, ti si vodio Izraela u vojne pohode.+ I Jehova, Bog tvoj, rekao ti je: ‘Ti ćeš biti pastir+ narodu mojemu Izraelu i ti ćeš biti vođa+ narodu mojemu Izraelu.’”  Tako su svi starješine Izraelovi došli kralju u Hebron i David je sklopio s njima savez u Hebronu pred Jehovom. Potom su pomazali+ Davida za kralja nad Izraelom, prema riječi Jehovinoj+ koju je izrekao preko Samuela.+  Potom je David krenuo sa svim Izraelom na Jeruzalem,+ to jest na Jebus,+ u kojem su bili Jebusejci+ što su živjeli u toj zemlji.  A stanovnici Jebusa poručili su Davidu: “Nećeš ući ovamo!”+ Ali David je ipak osvojio utvrdu Sion,+ to jest Davidov grad.+  I David je rekao: “Tko prvi napadne+ Jebusejce, bit će zapovjednik i knez.” I Joab,+ sin Serujin, prvi se popeo i postao zapovjednik.  Potom se David nastanio na tom teško pristupačnom mjestu.+ Zato su ga prozvali Davidov grad.+  I stao je podizati građevine svuda unaokolo, od Mila* unaokolo, a Joab je obnovio+ ostali dio grada.  David je bivao sve moćniji,+ jer je Jehova nad vojskama bio s njim.+ 10  A ovo su zapovjednici junaka+ Davidovih, koji su junački podupirali njega i njegovo kraljevstvo zajedno sa svim Izraelom i postavili ga za kralja po obećanju Jehovinom+ koje je dao Izraelu. 11  Ovo je popis junaka Davidovih: Jašobam,+ sin nekog Hakmonca, glavni među trojicom. On je vitlajući kopljem svojim odjednom pobio tri stotine ljudi.+ 12  Zatim Eleazar,+ sin Dodin, Ahošanin,+ koji je bio među trojicom junaka.+ 13  On je bio s Davidom u Pas-Damimu,+ gdje su se Filistejci skupili za rat. Ondje je bilo polje puno ječma, a vojska je bježala pred Filistejcima.+ 14  A on je stao nasred polja, obranio ga i pobio Filistejce. Tako im je Jehova dao veliku pobjedu.+ 15  Jednom su ta trojica od tridesetorice zapovjednika+ otišla do stijene k Davidu u pećinu adulamsku,+ a Filistejci su bili utaboreni u dolini refaimskoj.+ 16  David je tada bio u svom skrovištu,+ a vojska filistejska+ bila je u to vrijeme u Betlehemu. 17  I David je zaželio: “Da se barem mogu napiti vode+ iz nakapnice* betlehemske+ što je kod gradskih vrata!” 18  Nato su ona trojica prodrla u tabor filistejski, zahvatila vodu iz nakapnice betlehemske što je kod gradskih vrata te je donijela i dala Davidu.+ Ali David je nije htio piti, nego ju je izlio pred Jehovom.+ 19  I rekao je: “Zbog Boga svojega ne bih nikada takvo što učinio! Zar da pijem krv+ ovih ljudi što su izložili opasnosti dušu svoju? Jer oni su dušu svoju izložili opasnosti da bi donijeli tu vodu.” I nije htio piti.+ To su učinila ta tri junaka. 20  A Abišaj,+ brat Joabov,+ bio je vođa druge trojice. On je vitlajući kopljem svojim pobio tri stotine ljudi. Bio je čovjek na glasu kao i ona trojica. 21  Među trojicom bio je istaknutiji od druge dvojice te im je bio zapovjednik, ali nije dostigao prvu trojicu.+ 22  Benaja,+ sin Jojadin,+ sin hrabroga čovjeka, koji je učinio velika djela u Kabseelu,+ ubio je dva sina Arijela Moapca. Jednog je snježnog dana sišao u jamu za vodu i ubio lava.+ 23  Ubio je i nekog Egipćanina neobično krupna stasa, pet lakata* visokog.+ Premda je Egipćanin u ruci imao koplje+ čiji je držak bio kao vratilo tkalačko, on je izašao na njega sa štapom, izbio mu koplje iz ruke i zatim ga ubio njegovim vlastitim kopljem.+ 24  To je učinio Benaja, sin Jojadin, i tako stekao sebi ime među drugom trojicom junaka. 25  Premda je bio istaknutiji od tridesetorice, nije dostigao prvu trojicu.+ Ali David ga je postavio za zapovjednika tjelesne straže.+ 26  Hrabri junaci u vojsci bili su Asahel,+ brat Joabov, Elhanan,+ sin Dode iz Betlehema, 27  Šamot+ iz Harora, Heles Pelonjanin,+ 28  Ira,+ sin Ikeša Tekoanca, Abi-Ezer Anatoćanin,+ 29  Sibekaj+ Hušanin, Ilaj Ahošanin,+ 30  Mahraj+ Netofljanin,+ Heled,+ sin Baanaha Netofljanina, 31  Itaj, sin Ribaja+ iz Gibee+ sinova Benjaminovih,+ Benaja Piratonjanin,+ 32  Huraj iz gaaških dolina,+ Abiel iz Bet-Arabe, 33  Azmavet Baharumljanin,+ Elijahba iz Šaalbona, 34  sinovi Hašema Gizonca, Jonatan,+ sin Šage Hararca, 35  Ahiam, sin Sakara+ Hararca, Elifal,+ sin Urov, 36  Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin, 37  Hesro iz Karmela,+ Naaraj, sin Ezbajev, 38  Joel, brat Natanov,+ Mibhar, sin Hagrijev, 39  Selek Amonac, Naharaj Beroćanin, koji je bio štitonoša Serujina sina Joaba, 40  Ira Itrijac, Gareb+ Itrijac, 41  Urija+ Hetit,+ Zabad, sin Ahlajev, 42  Adina, sin Šize Rubenovca, poglavar Rubenovaca, i s njim trideset ljudi, 43  zatim Hanan, sin Maakin, Jošafat Mitnjanin, 44  Uzija Aštaroćanin, Šama i Jeiel, sinovi Hotama Aroerca, 45  Jediael, sin Šimrijev, i brat njegov Joha Tišanin, 46  Eliel Mahavac, Jeribaj i Jošavija, sinovi Elnaamovi, Itma Moabac, 47  Eliel, Obed i Jaasiel Mesobajanin.

Bilješke

Ili: “Humka”.
Ili: “cisterne”.
Otprilike 220 centimetara. Vidi dodatak 13.