1. Kraljevima 6:1-38

6  I tako je četiri stotine i osamdesete godine nakon izlaska sinova Izraelovih iz zemlje egipatske,+ četvrte godine kraljevanja svojega nad Izraelom,+ u mjesecu zivu+ — to je drugi mjesec+ — Salamun počeo graditi dom Jehovi.+  Dom što ga je kralj Salamun gradio+ Jehovi bio je dug šezdeset lakata,*+ širok dvadeset lakata i visok trideset lakata.+  Predvorje+ ispred hrama,* s prednje strane doma, bilo je dugo dvadeset lakata, koliko je bio širok dom, a široko deset lakata, s prednje strane doma.  I načinio je na domu prozore kojima su otvori s jedne strane bili uži, a s druge širi.+  Zatim je uza zid doma svuda unaokolo izgradio pobočnu zgradu, uza zidove doma oko hrama* i najskrovitije prostorije,*+ i načinio je pokrajnje prostorije+ svuda unaokolo.  Donji kat s pokrajnjim prostorijama bio je širok pet lakata, srednji je bio širok šest lakata, a treći je bio širok sedam lakata. On je, naime, unaokolo s vanjske strane doma načinio stepeničaste zasjeke+ da se grede ne moraju ugrađivati u zidove doma.+  A kad se gradio dom, gradio se od kamena već oklesanog+ u kamenolomu, tako da se za vrijeme gradnje+ nisu čuli ni čekić ni sjekira ni bilo kakvo željezno oruđe.  Na donji kat s pokrajnjim prostorijama ulazilo se+ s desne* strane doma, a zavojitim stepenicama penjalo se na srednji, a sa srednjeg na treći.  Tako je gradio dom i dovršio ga.+ Prekrio ga je gredama i redovima dasaka od cedrovine.+ 10  Usto je još duž cijelog doma izgradio pokrajnje prostorije+ visoke pet lakata, koje su cedrovim gredama bile spojene s domom.+ 11  Tada je Salamunu+ došla riječ Jehovina:+ 12  “Budeš li živio* po odredbama mojim+ i izvršavao zakone moje+ i držao se svih zapovijedi mojih živeći po njima,+ onda ću i ja ispuniti na tebi obećanja koja sam dao Davidu, ocu tvojemu,+ a naročito obećanje za ovaj dom koji gradiš. 13  Prebivat ću među sinovima Izraelovim+ i neću ostaviti naroda svojega Izraela.”+ 14  I tako je Salamun gradio dom i dovršio ga.+ 15  Zidove unutar doma obložio je cedrovim daskama, unutrašnjost doma od poda do stropnih greda obložio je drvom, a pod u domu obložio je daskama od borovice.+ 16  Sa stražnje strane doma odijelio je dio od dvadeset lakata, obloživši ga cedrovim daskama od poda do stropnih greda, i tako je unutar doma načinio najskrovitiju prostoriju,+ Svetinju nad svetinjama.+ 17  Četrdeset lakata imao je dom, to jest hram*+ koji je bio ispred nje.+ 18  Na cedrovini unutar doma bili su izrezbareni ukrasi u obliku tikve+ i cvjetni+ vijenci. Sve je bilo od cedrovine, kamen se nigdje nije vidio. 19  A najskrovitiju prostoriju+ u unutrašnjosti doma uredio je da u nju stavi kovčeg+ saveza+ Jehovina. 20  Najskrovitija prostorija bila je dvadeset lakata duga, dvadeset lakata široka+ i dvadeset lakata visoka. Obložio ju je čistim zlatom,+ a žrtvenik+ je obložio cedrovinom. 21  Salamun je unutrašnjost doma obložio+ čistim zlatom+ i rastegnuo je lanac+ od zlata ispred najskrovitije prostorije,+ koju je također obložio zlatom. 22  Cijeli je dom u potpunosti obložio zlatom+ i sav žrtvenik+ ispred najskrovitije prostorije obložio je zlatom.+ 23  A u najskrovitijoj prostoriji načinio je dva keruba*+ od drva uljanog stabla. Svaki je bio visok deset lakata.+ 24  Jedno krilo keruba imalo je pet lakata, a i drugo krilo keruba imalo je pet lakata. Deset lakata bilo je od kraja jednog krila do kraja drugog krila.+ 25  I drugi je kerub imao deset lakata. Oba su keruba bila iste mjere i istog oblika. 26  Visina jednog keruba bila je deset lakata, a tako i drugog keruba. 27  Postavio je kerube u unutrašnjosti doma. A kerubima su krila bila raširena,+ tako da je krilo jednoga dodirivalo jedan zid, a krilo drugog keruba dodirivalo je drugi zid, dok su u sredini doma krila dodirivala jedno drugo.+ 28  I kerube je obložio zlatom.+ 29  Na svim zidovima doma unaokolo, u prednjem i u stražnjem dijelu, izrezbario je ukrase u obliku keruba,+ palmi+ i cvjetova,+ 30  a pod+ u domu, u prednjem i u stražnjem dijelu, obložio je zlatom. 31  Na ulazu u najskrovitiju prostoriju načinio je dvokrilna vrata+ od drva uljanog stabla:+ polustupove i dovratnike, petinu zida.* 32  Ta su dvokrilna vrata bila od drva uljanog stabla i na njima je izrezbario ukrase u obliku keruba, palmi i cvjetova te ih obložio zlatom. Zlatom je okovao kerube i palme. 33  Tako je i za ulaz u hram* načinio četverokutne dovratnike od drva uljanog stabla, 34  a dvokrilna vrata od drva borovice.+ Jedno krilo ovih vrata preklapalo se na dva dijela i okretalo na nosačima, a i drugo se krilo preklapalo na dva dijela i okretalo na nosačima.+ 35  Izrezbario je ukrase u obliku keruba, palmi i cvjetova, a onda je sve što je izrezbario obložio zlatom.+ 36  Zatim je izgradio unutarnje+ dvorište, načinivši zid od tri reda+ klesanog kamena i jednog reda cedrovih greda. 37  Četvrte godine, u mjesecu zivu,*+ bio je položen temelj+ doma Jehovina, 38  a jedanaeste godine, u mjesecu bulu* — to je osmi mjesec — dom je bio dovršen+ sa svim pojedinostima svojim, prema svemu što je bilo određeno za njega.+ Salamun ga je gradio sedam godina.

Bilješke

Lakat je 44,5 centimetara. Vidi dodatak 13.
“Hram” se vjerojatno odnosi na Svetinju.
Vidi bilješku za 1Kr 6:3.
“Najskrovitija prostorija” vjerojatno se odnosi na Svetinju nad svetinjama.
Ili: “južne”, odnosno desne promatraču koji gleda na istok.
Doslovno: “hodio”.
Vidi bilješku za 1Kr 6:3.
Kerubi su anđeli koji imaju visok položaj.
‘Petina zida’ jedan je od mogućih prijevoda. Doslovno: “peti dio”.
Vidi bilješku za 1Kr 6:3.
Ili: “lunarnom mjesecu zivu”. Vidi dodatak 14.
Ili: “lunarnom mjesecu bulu”. Vidi dodatak 14.