Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

1. Kraljevima 4:1-34

4  Kralj Salamun kraljevao je nad svim Izraelom.+  A ovo su knezovi+ njegovi: svećenik Azarija, sin Sadokov;+  pisari+ Elihoref i Ahija, sinovi Šišini; ljetopisac Jošafat,+ sin Ahiludov.  Benaja,+ sin Jojadin, zapovijedao je vojskom,+ a Sadok i Ebjatar+ bili su svećenici.  Azarija, sin Natanov,+ bio je nad namjesnicima, a Zabud, sin Natanov, bio je svećenik i prijatelj+ kraljev;  Ahišar je bio upravitelj dvora, a Adoniram,+ sin Abdin, nadgledavao je one koji su bili određeni za rad.+  Salamun je imao dvanaest namjesnika nad svim Izraelom i oni su opskrbljivali hranom kralja i dvor njegov. Svaki je po mjesec dana u godini bio zadužen za opskrbljivanje hranom.+  Ovo su imena njihova: sin Hurov u brdima efrajimskim;+  sin Dekerov u Makasu, Šaalbimu,+ Bet-Šemešu+ i Elon-Bet-Hananu; 10  sin Hesedov u Arubotu (imao je Soko i sve područje Hefera);+ 11  sin Abinadabov u brdima kod Dora+ (žena mu je bila Tafata, kći Salamunova); 12  Baana, sin Ahiludov, u Taanaku,+ Megidu+ i u svemu Bet-Šeanu,+ koji se nalazi kraj Saretana+ niže Jizreela,+ od Bet-Šeana do Abel-Mehole+ i do kraja jokmeamskog;+ 13  sin Geberov u Ramot-Gileadu+ (imao je sela u kojima se živjelo pod šatorima, što ih je bio osvojio Jair,+ sin Manašeov, koja su u Gileadu,+ a imao je i kraj argopski+ koji je u Bašanu:+ šezdeset velikih gradova opasanih zidinama i s bakrenim zasunima na vratima); 14  Ahinadab, sin Idov, u Mahanajimu;+ 15  Ahimaas u Naftaliju+ (i on je uzeo za ženu jednu od kćeri Salamunovih, Basematu);+ 16  Baana, sin Hušajev, u Ašeru+ i Bealotu; 17  Jošafat,* sin Paruahov, u Isakaru;+ 18  Šimi,+ sin Elin, u Benjaminu;+ 19  Geber, sin Urijev, u zemlji gileadskoj,+ zemlji Sihona,+ kralja amorejskog,+ i Oga,+ kralja bašanskog.+ A jedan je namjesnik bio nad svim ostalim namjesnicima u zemlji. 20  Jude i Izraela bilo je mnogo, kao što je pijeska mnogo na obali morskoj.+ Jeli su, pili i veselili se.+ 21  A Salamun je vladao nad svim kraljevstvima od Rijeke*+ do zemlje filistejske i do granice egipatske. I ta su kraljevstva donosila darove i služila Salamunu sve dane života njegova.+ 22  Salamunu je za hranu svaki dan trebalo trideset kora*+ finoga brašna i šezdeset kora običnoga brašna, 23  deset ugojenih goveda, dvadeset goveda s paše i sto grla sitne stoke, a uz to i jelena,+ gazela,+ srndaća i ugojenih kukavica. 24  Jer vladao je nad svime s ovu stranu Rijeke,+ od Tifsaha do Gaze,+ i nad svim kraljevima s ovu stranu Rijeke,+ i mir+ je vladao u svoj zemlji njegovoj, posvuda unaokolo. 25  Juda+ i Izrael živjeli su bez straha,+ svatko pod svojom lozom i pod svojom smokvom,+ od Dana do Beer-Šebe,+ u sve dane Salamunove. 26  I imao je Salamun četrdeset tisuća jasala za konje+ koje je uprezao u kola svoja+ i dvanaest tisuća konjanika. 27  Spomenuti namjesnici+ hranom su opskrbljivali kralja Salamuna i sve koji su jeli za stolom kralja Salamuna, i to svaki svojega mjeseca. Nisu dali da ičega nedostaje. 28  Ječma i slame za zaprežne i ostale konje+ donosili su gdje god je trebalo, svaki kako mu je bilo određeno.+ 29  A Bog je Salamunu davao mudrost+ i razboritost*+ vrlo veliku i u srce razuma mnogo,+ kao što ima pijeska na obali morskoj.+ 30  Mudrost Salamunova bila je veća+ od mudrosti svih ljudi na Istoku+ i od sve mudrosti egipatske.+ 31  Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana+ Ezrahovca, od Hemana,+ Kalkola+ i Darde, sinova Maholovih. Bio je slavan među svim narodima unaokolo.+ 32  Izrekao je tri tisuće mudrih izreka,+ a pjesama njegovih+ bilo je tisuću i pet. 33  Govorio je o drveću, od cedra što je na Libanonu+ do izopa+ što niče na zidu. Govorio je o zvijerima,+ o stvorenjima što lete,+ o onima što se miču po zemlji+ i o ribama.+ 34  I dolazili su ljudi iz svih naroda da čuju mudrost Salamunovu,+ od svih kraljeva na zemlji koji su čuli za mudrost njegovu.+

Bilješke

Ili: “Jehošafat”.
To jest Eufrata.
Kor je 220 litara. Vidi Eze 45:14 i dodatak 13.
Vidi bilješku za Izr 3:5.