Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

1. Kraljevima 22:1-53

22  Tri godine nije bilo rata između Sirije i Izraela.  Treće je godine Jošafat,+ kralj Judin, došao kralju izraelskom.  I kralj izraelski rekao je slugama svojim: “Znate li da Ramot-Gilead+ pripada nama? A mi oklijevamo uzeti ga iz ruke kralja sirijskoga.”  Zatim je upitao Jošafata: “Hoćeš li poći sa mnom u bitku protiv Ramot-Gileada?”+ A Jošafat je odgovorio kralju izraelskom: “Ja sam kao i ti, moj je narod kao i tvoj,+ moji su konji kao i tvoji.”  Ali Jošafat je još rekao kralju izraelskom: “Molim te, upitaj+ najprije što kaže Jehova!”  Tako je kralj izraelski okupio proroke,+ oko četiri stotine ljudi, i upitao ih: “Hoću li se zaratiti s Ramot-Gileadom ili da odustanem od toga?” A oni su odgovorili: “Idi+ i Jehova će ga predati kralju u ruke!”  Ali Jošafat je upitao: “Nema li ovdje još koji prorok Jehovin? Pitajmo i preko njega!”+  Nato je kralj izraelski rekao Jošafatu: “Ima još jedan čovjek preko kojega možemo pitati Jehovu za savjet,+ ali ja ga mrzim+ jer mi ne proriče dobro, nego zlo.+ To je Mikaja, sin Imlin.” Ali Jošafat je odvratio: “Neka kralj ne govori tako!”+  Tada je kralj izraelski dozvao nekog dvoranina+ te mu rekao: “Dovedi brzo Mikaju, sina Imlina!”+ 10  A kralj izraelski i Jošafat, kralj Judin, sjedili su svaki na prijestolju svojemu, odjeveni u kraljevske haljine,+ na gumnu kod vrata samarijskih, a svi su proroci pred njima prorokovali.+ 11  I Sidkija, sin Kenaanin, načinio je sebi željezne rogove i rekao: “Ovako kaže Jehova:+ ‘Njima ćeš bosti Sirijce dok ih ne istrijebiš.’”+ 12  I svi drugi proroci prorokovali su isto tako: “Idi na Ramot-Gilead i pobijedit ćeš! Jehova će ga predati kralju u ruke.”+ 13  A Mikaji je ovako rekao glasnik što je bio otišao da ga pozove: “Evo, proroci složno navješćuju dobro kralju. Molim te, neka i tvoja riječ bude kao i riječ njihova i proreci dobro!”+ 14  Ali Mikaja je odgovorio: “Tako živ bio Jehova,+ što mi Jehova kaže, to ću govoriti!”+ 15  Kad je došao pred kralja, kralj ga je upitao: “Mikaja, hoćemo li ići u bitku protiv Ramot-Gileada ili da odustanemo od toga?” A on mu je odgovorio: “Idi i pobijedit ćeš! Jehova će ga predati kralju u ruke.”+ 16  Nato mu je kralj rekao: “Koliko ću te puta zaklinjati da mi govoriš samo istinu u ime Jehovino?”+ 17  Tada je on odvratio: “Vidim sve Izraelce rasijane+ po gorama kao ovce koje nemaju pastira.+ I Jehova je rekao: ‘Ovi nemaju gospodara. Neka se svi u miru vrate kući svojoj!’”+ 18  Tada je kralj izraelski rekao Jošafatu: “Nisam li ti rekao da mi neće prorokovati dobro, nego zlo?”+ 19  A Mikaja je nastavio: “Zato čuj riječ Jehovinu:+ Vidim Jehovu kako sjedi na prijestolju svojemu+ i sva vojska nebeska stoji mu zdesna i slijeva.+ 20  I Jehova je rekao: ‘Tko će prevariti Ahaba da krene na Ramot-Gilead i da padne ondje?’ I jedan je rekao ovako, a drugi onako.+ 21  Naposljetku je izašao jedan duh,+ stao pred Jehovu i rekao: ‘Ja ću ga prevariti.’ A Jehova ga je upitao: ‘Kako?’+ 22  On je odgovorio: ‘Otići ću i bit ću prijevaran duh u ustima svih proroka njegovih.’+ A on je rekao: ‘Prevarit ćeš ga i nadvladat ćeš.+ Idi i učini tako!’+ 23  I tako je, eto, Jehova stavio duh prijevaran u usta svih ovih proroka tvojih,+ ali Jehova ti navješćuje nevolju.”+ 24  Tada je Sidkija, sin Kenaanin, pristupio Mikaji i udario ga po obrazu,+ rekavši: “Kako je to duh Jehovin otišao od mene da tebi govori?”+ 25  A Mikaja je odgovorio: “Evo, vidjet ćeš to onoga dana kad uđeš u najskrovitiju+ sobu da se sakriješ.”+ 26  Tada je kralj izraelski rekao: “Uzmi Mikaju i odvedi ga Amonu, zapovjedniku gradskom, i Joašu, sinu kraljevu!+ 27  I reci im: ‘Ovako kaže kralj:+ “Metnite ovoga u zatvor+ i držite ga na malo kruha+ i vode dok se sretno ne vratim!”’”+ 28  Mikaja je nato rekao: “Ako se zaista sretno vratiš, onda Jehova nije govorio preko mene.”+ I dodao je: “Čuj to, sav narode!”*+ 29  Tako su kralj izraelski i Jošafat, kralj Judin, otišli na Ramot-Gilead.+ 30  Kralj izraelski rekao je Jošafatu: “Ja ću prerušen ući u bitku,+ ali ti obuci svoje kraljevske haljine!”+ Tako se kralj izraelski prerušio+ i otišao u bitku.+ 31  A kralj sirijski zapovjedio je trideset i dvojici zapovjednika+ bojnih kola svojih: “Ne napadajte ni maloga ni velikoga, nego samo kralja izraelskoga!”+ 32  I kad su zapovjednici kola vidjeli Jošafata, pomislili su: “To je sigurno kralj izraelski!”+ I krenuli su na njega, a Jošafat je stao vikati u pomoć.+ 33  No kad su zapovjednici kola vidjeli da to nije kralj izraelski, prestali su ga progoniti.+ 34  A neki je čovjek odapeo luk i slučajno pogodio kralja izraelskoga, i to tamo gdje se oklop sastavlja. Tada je kralj rekao vozaču svojemu:+ “Okreni kola i izvedi me iz boja jer sam teško ranjen!” 35  A bitka je toga dana bivala sve žešća, i kralja su morali držati uspravno u kolima nasuprot Sirijcima, no navečer je umro.+ Krv iz rane njegove tekla je u kola.+ 36  A o zalasku sunca taborom je odjeknuo povik: “Svaki u grad svoj i svaki u zemlju svoju!”+ 37  Tako je kralj umro. Odnijeli su ga u Samariju i pokopali u Samariji.+ 38  I kad su prali bojna kola kraj jezerca samarijskog, psi su lizali krv njegovu+ (i bludnice su se ondje kupale), po riječi koju je Jehova rekao.+ 39  Ostala povijest Ahabova, sve što je činio i kako je izgradio kuću od bjelokosti+ i kako je izgradio sve gradove svoje, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih? 40  Naposljetku je Ahab počinuo s praocima svojim,+ a Ahazija,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 41  Jošafat,+ sin Asin, postao je kralj nad Judom četvrte godine Ahabova kraljevanja nad Izraelom. 42  Jošafat je imao trideset i pet godina kad je počeo vladati i vladao je dvadeset i pet godina u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Azuba, a bila je kći Šilhijeva. 43  U svemu je išao putem Ase, oca svojega. Nije odstupio od puta njegova, nego je činio što je pravo u očima Jehovinim.+ Jedino što obredne uzvišice nisu bile uklonjene. Narod je još uvijek na tim uzvišicama prinosio žrtve i spaljivao prinose.+ 44  I Jošafat je bio u miru s kraljem izraelskim.+ 45  Ostala povijest Jošafatova, pothvati njegovi i ratovi koje je vodio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva Judinih? 46  I hramske bludnike+ koji su ostali od vremena Ase, oca njegova, odstranio je iz zemlje.+ 47  A u Edomu+ nije bilo kralja. Namjesnik je služio kao kralj.+ 48  Jošafat je načinio brodove taršiške+ da idu u Ofir po zlato. Ali brodovi nisu otišli, jer su se razbili kod Esjon-Gebera.+ 49  Tada je Ahazija, sin Ahabov, rekao Jošafatu: “Neka sluge moje idu s tvojim slugama na brodove”, ali Jošafat nije pristao.+ 50  Naposljetku je Jošafat počinuo s praocima svojim+ i bio je pokopan s praocima svojim u gradu Davida,+ praoca svojega, a Joram,*+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 51  Ahazija,+ sin Ahabov, postao je kralj nad Izraelom u Samariji sedamnaeste godine Jošafatova kraljevanja nad Judom i vladao je nad Izraelom dvije godine. 52  Činio je što je zlo+ u očima Jehovinim i išao je putem oca svojega+ i majke svoje,+ i putem Jeroboama,+ sina Nebatova, koji je Izraela naveo na grijeh.+ 53  Služio je Baalu+ i klanjao mu se, vrijeđajući+ Jehovu, Boga Izraelova, i čineći sve kao što je činio i otac njegov.

Bilješke

Doslovno: “svi narodi”.
Ili: “Jehoram”.