1. Kraljevima 15:1-34

15  Osamnaeste godine kraljevanja Jeroboama,+ sina Nebatova,+ Abijam je postao kralj nad Judom.+  Tri je godine vladao u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Maaka+ i bila je unuka Abišalomova.*+  Činio je sve grijehe* koje je činio i otac njegov prije njega, i srce njegovo nije bilo potpuno odano+ Jehovi, Bogu njegovu, kao što je bilo srce Davida, praoca njegova.+  Ali Jehova, Bog njegov, dao mu je zbog Davida+ svjetiljku+ u Jeruzalemu tako što je podignuo sina njegova nakon njega i sačuvao Jeruzalem,+  jer je David činio što je pravo u očima Jehovinim i za svega života svojega nije odstupio ni od čega što mu je on zapovjedio,+ osim onoga što je bilo s Urijom Hetitom.+  A između Roboama i Jeroboama vodio se rat svega vijeka Roboamova.+  Ostala povijest Abijamova i sve što je činio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva Judinih? A i između Abijama i Jeroboama vodio se rat.+  Naposljetku je Abijam počinuo s praocima svojim i pokopali su ga u Davidovu gradu,+ a Asa,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega.  Dvadesete godine Jeroboamova kraljevanja nad Izraelom Asa je postao kralj Judin. 10  Četrdeset i jednu godinu vladao je u Jeruzalemu. Baka njegova zvala se Maaka+ i bila je unuka Abišalomova.+ 11  Asa je činio što je pravo u očima Jehovinim, poput Davida, praoca svojega.+ 12  Protjerao je iz zemlje hramske bludnike+ i uklonio sve odvratne idole*+ što su ih načinili praoci njegovi.+ 13  I baku svoju Maaku+ svrgnuo je s položaja kraljice majke,+ jer je načinila jezivog idola za štovanje obrednoga debla.* Asa je posjekao jezivog idola njezinog+ i spalio ga+ u dolini Kidrona.+ 14  Ali obredne uzvišice+ nije uklonio.+ Ipak, Asino je srce bilo potpuno odano Jehovi svega vijeka njegova.+ 15  I unio je u dom Jehovin stvari koje je bio posvetio otac njegov i stvari koje je sam posvetio: srebro, zlato i posuđe.+ 16  Između Ase i Baše,+ kralja izraelskog, vodio se rat svega vijeka njihova. 17  Baša, kralj Izraelov, došao je na Judu i počeo utvrđivati Ramu+ da nitko ne bi mogao odlaziti od Ase, kralja Judina, niti dolaziti k njemu.+ 18  Tada je kralj Asa uzeo sve srebro i zlato što je ostalo u riznicama doma Jehovina i u riznicama dvora kraljeva i dao ga slugama svojim. Potom ih je poslao sirijskome kralju+ Ben-Hadadu,+ sinu Tabrimona, sina Hezjonova, koji je živio u Damasku,+ te mu poručio: 19  “Savez postoji između mene i tebe, između oca mojega i oca tvojega. Evo, šaljem ti na dar+ srebra i zlata. Hajde, raskini savez svoj s Bašom, kraljem izraelskim, da otiđe od mene!”+ 20  I Ben-Hadad je poslušao kralja Asu i poslao zapovjednike vojske svoje na gradove izraelske te je udario na Ijon,+ Dan,+ Abel-Bet-Maaku+ i na sav Kineret, na svu zemlju Naftalijevu.+ 21  Kad je Baša to doznao, odmah je prestao utvrđivati Ramu+ i vratio se u Tirsu.+ 22  A kralj Asa okupio je sav narod Judin,+ ne izuzimajući nikoga. I odnijeli su kamenje i drvenu građu kojima je Baša utvrđivao Ramu. I kralj Asa je time počeo utvrđivati Gebu+ Benjaminovu i Mispu.+ 23  Ostala povijest Asina, svi pothvati njegovi, sve što je činio i gradovi koje je gradio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva Judinih? A u starosti+ je obolio na noge.+ 24  Naposljetku je Asa počinuo s praocima svojim+ i bio je pokopan s praocima svojim u gradu Davida, praoca svojega,+ a Jošafat,*+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 25  Nadab,+ sin Jeroboamov, postao je kralj nad Izraelom druge godine Asina kraljevanja nad Judom i vladao je dvije godine nad Izraelom. 26  Činio je što je zlo+ u očima Jehovinim i išao putem oca svojega,+ čineći grijehe njegove kojima je Izraela naveo na grijeh.+ 27  A Baša,+ sin Ahijin iz doma Isakarova, počeo je kovati urotu protiv njega, i ubio ga je Baša kod Gibetona,+ koji je pripadao Filistejcima, dok su Nadab i sav Izrael opsjedali Gibeton. 28  Baša ga je ubio treće godine Asina kraljevanja nad Judom te je počeo vladati umjesto njega.+ 29  I čim je postao kralj, pobio je sav dom Jeroboamov. Nije ostavio ništa što diše od doma Jeroboamova dok ih nije sve istrijebio, prema riječi Jehovinoj koju je rekao preko sluge svojega Ahije iz Šila,+ 30  zbog grijeha Jeroboamovih koje je počinio+ i kojima je Izraela naveo na grijeh i zbog uvreda njegovih kojima je vrijeđao Jehovu, Boga Izraelova.+ 31  Ostala povijest Nadabova i sve što je činio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva izraelskih? 32  A između Ase i Baše, kralja izraelskog, vodio se rat svega vijeka njihova.+ 33  Treće godine Asina kraljevanja nad Judom postao je Baša, sin Ahijin, kralj nad svim Izraelom u Tirsi i vladao je dvadeset i četiri godine.+ 34  Činio je što je zlo u očima Jehovinim+ i išao putem Jeroboamovim,+ čineći grijehe njegove kojima je Izraela naveo na grijeh.+

Bilješke

U 2Lje 11:20, 21 “Abšalom”.
Doslovno: “Hodio je u svim grijesima”.
Ili: “balegave idole”.
Ili: “ašere”.
Ili: “Jehošafat”.