1. Kraljevima 14:1-31

14  U to vrijeme razbolio se+ Abija, sin Jeroboamov.  I Jeroboam je rekao ženi svojoj: “Ustani, molim te, i preruši se+ da ne bi prepoznali da si žena Jeroboamova, pa pođi u Šilo! Eno, ondje je prorok Ahija.+ On mi je rekao da ću postati kralj nad ovim narodom.+  Ponesi deset kruhova,+ kolače posute i vrč+ meda, pa idi k njemu!+ On će ti sigurno reći što će biti s dječakom.”+  I učinila je tako žena Jeroboamova. Ustala je, otišla u Šilo+ i došla u kuću Ahijinu. A Ahija više nije mogao vidjeti, jer je izgubio vid zbog starosti.+  Ali Jehova je rekao Ahiji: “Evo, dolazi žena Jeroboamova da te pita za sina svojega, jer je bolestan. Ti joj reci tako i tako. A kad dođe, pretvarat će se da je neka druga.”+  Čim je Ahija čuo korake njezine kad je ušla na vrata, rekao je: “Uđi, ženo Jeroboamova!+ Zašto se pretvaraš da si neka druga kad sam poslan da ti tešku poruku prenesem?  Idi i reci Jeroboamu: ‘Ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: “Podigao sam te iz naroda tvojega da te postavim za vođu naroda svojega Izraela+  i otrgnuo+ sam kraljevstvo od doma Davidova i dao ga tebi. Ali ti nisi bio kao sluga moj David, koji je držao zapovijedi moje i bio mi odan* svim srcem svojim, čineći samo ono što je pravo u očima mojim,+  nego si počeo činiti gore od svih prethodnika svojih, otišao si i načinio sebi drugoga boga+ i likove lijevane+ da me vrijeđaš,+ a meni si leđa okrenuo.+ 10  Zato ću, evo, nanijeti nevolju domu Jeroboamovu i zatrt ću Jeroboamu sve što je muško,*+ čak i one najmanje i bezvrijedne u Izraelu,+ i pomest ću dom Jeroboamov+ kao što se čisti izmet dok se posve ne ukloni.+ 11  Onoga tko iz doma Jeroboamova umre u gradu, pojest će psi,+ a onoga tko umre u polju, pojest će ptice nebeske,+ jer tako kaže Jehova.”’ 12  A ti ustani i pođi kući! Kad nogama svojim kročiš u grad, dijete će umrijeti. 13  Sav će ga Izrael oplakivati+ i pokopat će ga, i on će jedini iz doma Jeroboamova biti položen u grob, jer se samo na njemu u domu Jeroboamovu našlo nešto dobra pred Jehovom, Bogom Izraelovim.+ 14  I Jehova će podignuti sebi kralja+ nad Izraelom koji će istrijebiti dom Jeroboamov u onaj dan. I ne zbiva li se to već sada?+ 15  Jehova će udariti Izraela te će se zaljuljati kao trska u vodi.+ Iščupat+ će Izraela iz ove dobre zemlje+ koju je dao praocima njihovim i rasijati+ ih s onu stranu Rijeke,+ jer su načinili sebi obredna debla*+ i tako vrijeđali+ Jehovu. 16  I napustit će Izraela+ zbog grijeha koje je učinio Jeroboam i kojima je Izraela naveo na grijeh.”+ 17  Tada je žena Jeroboamova ustala i otišla u Tirsu.+ Čim je stupila na kućni prag, dječak je umro. 18  Pokopali su ga i sav ga je Izrael oplakivao, po riječi Jehovinoj koju je rekao preko proroka Ahije, sluge svojega. 19  A ostala povijest Jeroboamova, kako je ratovao+ i kako je vladao, sve to zapisano je u ljetopisima+ kraljeva izraelskih. 20  Jeroboam je vladao dvadeset i dvije godine, a onda je počinuo s praocima svojim.+ Nadab,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega. 21  Roboam,+ sin Salamunov, bio je kralj Judin. Četrdeset i jednu godinu imao je Roboam kad je počeo vladati i sedamnaest je godina vladao u Jeruzalemu, gradu+ koji je Jehova izabrao između svih plemena+ Izraelovih da ondje prebiva ime njegovo.+ Majka mu se zvala Naama i bila je Amonka.+ 22  A narod Judin činio je što je zlo u očima Jehovinim.+ Izazivali su ljubomoru njegovu+ više nego svi praoci njihovi grijesima koje su počinili.+ 23  Jer i oni su gradili sebi obredne uzvišice,+ obredne stupove+ i obredna debla+ na svakome brdu visokom+ i pod svakim stablom što se zeleni.+ 24  Bilo je čak i hramskih bludnika u zemlji.+ Činili su sve gadosti naroda koje je Jehova otjerao ispred sinova Izraelovih.+ 25  A pete godine kraljevanja Roboamova egipatski kralj Šišak+ došao je na Jeruzalem. 26  Uzeo je blago iz doma Jehovina i blago iz dvora kraljeva,+ sve je uzeo.+ Uzeo je i sve zlatne štitove koje je načinio Salamun.+ 27  Umjesto njih kralj Roboam načinio je bakrene štitove i povjerio ih zapovjednicima tjelesne straže*+ što je stražarila na ulazu u dvor kraljev, da ih čuva.+ 28  Kad je god kralj išao u dom Jehovin, njegovi su ih tjelesni stražari nosili, a potom su ih vraćali u stražarnicu tjelesne straže.+ 29  Ostala povijest Roboamova i sve što je činio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva Judinih? 30  A sve vrijeme vodio se rat između Roboama i Jeroboama.+ 31  Naposljetku je Roboam počinuo s praocima svojim i bio je pokopan s praocima svojim u Davidovu gradu.+ Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka.+ Abijam,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega.

Bilješke

Doslovno: “i išao za mnom”.
Doslovno: “sve što mokri uza zid”.
Ili: “ašere”.
Ili: “glasonoša”. Doslovno: “trkača”.