Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Biblija online | BIBLIJA — PRIJEVOD NOVI SVIJET

1. Kraljevima 11:1-43

11  A kralj Salamun je, osim kćeri faraonove,+ volio i mnoge žene tuđinke:+ Moapke,+ Amonke,+ Edomke,+ Sidonke+ i Hetitkinje,+  iz naroda za koje je Jehova rekao sinovima Izraelovim: “Ne odlazite k njima+ i oni neka ne dolaze k vama! Oni će sigurno navesti srce vaše da se okrene bogovima njihovim.”+ Njima se Salamun priklonio+ i ljubio ih.  Imao je sedam stotina žena, kneginja, i tri stotine inoča,* i žene su njegove na koncu+ zavele srce njegovo.  I kad je Salamun ostario,+ žene su njegove navele+ srce njegovo da se okrene drugim bogovima+ i srce njegovo više nije bilo potpuno odano+ Jehovi, Bogu njegovu, kao što je bilo srce Davida, oca njegova.  I Salamun je pošao za Aštartom,+ božicom sidonskom, i za Milkomom,+ gadnim bogom amonskim.  Salamun je počeo činiti što je zlo+ u očima Jehovinim i nije u svemu slušao Jehovu kao David, otac njegov.+  Tada je Salamun sagradio obrednu uzvišicu+ Kemošu,+ gadnom+ bogu moapskom, na gori+ nasuprot+ Jeruzalemu, i Moleku, gadnom bogu sinova Amonovih.  Učinio je tako za sve svoje žene tuđinke,+ koje su spaljivale prinose bogovima svojim i prinosile im žrtve.+  I Jehova se razgnjevio+ na Salamuna jer je odvratio srce svoje od Jehove, Boga Izraelova,+ koji mu se dvaput ukazao.+ 10  I zapovjedio mu je da ne ide za drugim bogovima,+ ali on se nije držao toga što mu je Jehova zapovjedio. 11  Tada je Jehova rekao Salamunu: “Budući da si to učinio i nisi se držao saveza mojega ni odredbi mojih koje sam ti dao, otrgnut ću kraljevstvo od tebe i dati ga sluzi tvojemu.+ 12  Ali neću to učiniti za života tvojega+ zbog Davida, oca tvojega.+ Otrgnut ću ga iz ruke sina tvojega.+ 13  No neću mu otrgnuti cijelo kraljevstvo.+ Jedno ću pleme dati sinu tvojemu, zbog Davida, sluge mojega,+ i zbog Jeruzalema, koji sam izabrao.”+ 14  I Jehova je podigao protivnika+ Salamunu,+ Hadada Edomca, od kraljevskog roda u Edomu.+ 15  Kad je David bio porazio Edom,+ došao je Joab, zapovjednik vojske, da pokopa pobijene i gledao je da pobije sve muškarce u Edomu.+ 16  Naime, šest mjeseci su Joab i sav Izrael boravili tamo dok nije istrijebio sve muškarce u Edomu. 17  Ali Hadad je pobjegao s nekim Edomcima, slugama oca svojega, i otišao u Egipat. Hadad je tada bio još malen dječak. 18  Otišavši iz Midjana,+ došli su u Paran. I uzeli su sa sobom ljude iz Parana+ i otišli u Egipat faraonu, kralju egipatskom, koji mu je dao kuću. Odredio mu je i hranu i dao zemlju. 19  I Hadad je stekao toliku naklonost+ kod faraona da mu je on za ženu dao+ sestru svoje žene, sestru kraljice Tafnese. 20  Tafnesina sestra rodila mu je sina Genubata, a Tafnesa se pobrinula da se dijete odgoji na dvoru faraonovu, tako da je Genubat ostao na dvoru faraonovu među sinovima faraonovim. 21  A kad je Hadad čuo u Egiptu da je David počinuo s praocima svojim+ i da je umro Joab,+ zapovjednik vojske, rekao je Hadad faraonu: “Pusti me da idem+ u svoju zemlju!” 22  Ali faraon mu je rekao: “Što ti nedostaje kod mene da sada želiš ići u svoju zemlju?” A on je odgovorio: “Ništa, ali me pusti da idem!” 23  Bog je Salamunu podigao još jednog protivnika,+ Rezona, sina Elijadina, koji je bio pobjegao od gospodara svojega Hadadezera,+ kralja sopskoga.+ 24  I taj je skupio ljude oko sebe i postao vođa razbojničke družine u vrijeme kad je David pobio vojsku sopsku.+ Tada su otišli u Damask,+ nastanili se tamo i počeli vladati u Damasku. 25  Bio je protivnik Izraelu svega vijeka Salamunova,+ u isto vrijeme kad je i Hadad činio zlo. Mrzio+ je Izraela dokle god je vladao nad Sirijom. 26  Bio je tu i Jeroboam,+ sin Nebatov, Efrajimovac iz Serede, sluga Salamunov,+ a majka mu se zvala Serua i bila je udovica. On se također pobunio protiv kralja.+ 27  A evo zašto se pobunio protiv kralja: Salamun je bio gradio Milo.+ Zatvarao je dio zida u gradu Davida, oca svojega.+ 28  A Jeroboam je bio odvažan i silan čovjek.+ Kada je Salamun vidio kako se mladić trudi u poslu,+ postavio ga je nad+ svima onima iz doma Josipova+ što su bili određeni za rad.+ 29  A u to je vrijeme Jeroboam otišao iz Jeruzalema i na putu ga je susreo prorok Ahija+ iz Šila,+ koji je imao na sebi novi ogrtač. Njih su dvojica bili sami u polju. 30  Tada je Ahija uzeo novi ogrtač što je bio na njemu i razderao ga+ na dvanaest+ komada. 31  I rekao je Jeroboamu: “Uzmi sebi deset komada, jer ovako kaže Jehova, Bog Izraelov: ‘Evo, otrgnut ću kraljevstvo iz ruke Salamunove i tebi ću dati deset plemena.+ 32  Jedno će pleme+ njemu ostati zbog Davida, sluge mojega,+ i zbog Jeruzalema,+ grada koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih. 33  To je zato što su me ostavili+ i počeli se klanjati Aštarti,+ božici Sidonaca, Kemošu,+ bogu moapskom, i Milkomu,+ bogu sinova Amonovih. Nisu išli putevima mojim, nisu činili što je pravo u očima mojim niti su držali odredbe moje i zakone moje kao David, otac Salamunov. 34  Ali neću uzeti cijelo kraljevstvo iz ruke njegove, nego ću ga ostaviti da bude poglavar sve dane života svojega, zbog Davida, sluge mojega kojega sam izabrao,+ jer je držao zapovijedi moje i odredbe moje. 35  Iz ruke sina njegova uzet ću kraljevstvo, to jest deset plemena, i tebi ću ga dati.+ 36  A sinu ću njegovu dati jedno pleme, da bi David, sluga moj, uvijek imao svjetiljku preda mnom u Jeruzalemu,+ gradu koji sam sebi izabrao da u njemu prebiva ime moje.+ 37  A tebe ću uzeti da vladaš nad svim što ti duša želi+ i bit ćeš kralj nad Izraelom. 38  Budeš li poslušao sve što ti zapovjedim i išao putevima mojim te činio što je pravo u očima mojim, držeći odredbe moje i zapovijedi moje, kao što je to činio David, sluga moj,+ ja ću biti s tobom+ i sagradit ću ti trajan dom, kao što sam sagradio Davidu,+ i dat ću ti Izraela. 39  Ponizit ću potomke Davidove zbog zlih djela njihovih,+ ali ne zauvijek.’”+ 40  Zato je Salamun htio pogubiti Jeroboama,+ ali je Jeroboam ustao i pobjegao+ u Egipat Šišaku,+ kralju egipatskom, i ostao je u Egiptu sve do smrti Salamunove. 41  A ostala povijest Salamunova, sva djela njegova i mudrost njegova, nije li sve to zapisano u knjizi povijesti Salamunove? 42  Salamun je četrdeset godina vladao u Jeruzalemu nad svim Izraelom.+ 43  Potom je Salamun počinuo s praocima svojim+ i bio je pokopan u gradu Davida,+ oca svojega, a Roboam,+ sin njegov, počeo je vladati umjesto njega.

Bilješke

Vidi bilješku za 1Mo 22:24.