1. Korinćanima 11:1-34

11  Ugledajte se na mene, kao što sam se i ja ugledao na* Krista!+  Pohvaljujem vas što u svemu mislite na mene i držite se predaja+ kako sam vam ih prenio.  Ali želim da znate da je svakome muškarcu glava Krist,+ a ženi je glava muškarac,+ a Kristu je glava Bog.+  Svaki muškarac koji se moli ili proriče pokrivene glave sramoti glavu svoju.+  A svaka žena koja se moli ili proriče+ nepokrivene glave sramoti glavu svoju,+ jer je to isto kao da joj je glava obrijana.*+  Jer ako se žena ne pokriva, neka odreže kosu. No ako je za ženu sramota odrezati kosu ili obrijati se,+ neka se pokriva.+  A muškarac ne treba pokrivati glavu, jer je Božja slika+ i slava,+ a žena je muškarcu slava.+  Jer nije muškarac nastao od žene, nego žena od muškarca.+  I nije muškarac stvoren radi žene, nego žena radi muškarca.+ 10  Zato, a i zbog anđela,+ žena treba na glavi imati znak podložnosti.+ 11  Ipak, u Gospodinu niti žena postoji bez muškarca, niti muškarac bez žene.+ 12  Jer kao što je žena nastala od muškarca,+ tako je i muškarac rođen od žene,+ a sve potječe od Boga.+ 13  Sami prosudite: Dolikuje li ženi da se nepokrivene glave moli Bogu? 14  Ne uči li vas i sama priroda da je muškarcu na sramotu ako ima dugu kosu, 15  a da je ženi na čast ako ima dugu kosu?+ Jer kosa joj je dana umjesto pokrivala. 16  A ako se tko želi prepirati+ oko toga i nametati neki drugi običaj,+ mi drugog običaja nemamo, a niti ga imaju skupštine Božje. 17  Dajući vam te upute, ne mogu vas pohvaliti za to što vaši sastanci nisu na korist, nego na štetu.+ 18  Prije svega, čujem, a vjerujem da je nešto od toga i istina, da među vama nastaju podjele+ kad se sastanete kao skupština. 19  Jer treba biti i sljedbi+ među vama, da se pokaže tko je prokušan među vama.+ 20  Dakle, kad se sastanete zajedno, zbog vašeg ponašanja nije moguće jesti Gospodinovu večeru+ onako kako dolikuje. 21  Jer kad dođe vrijeme da je jedete, svaki najprije jede svoju večeru, pa jedan gladuje, a drugi se opija. 22  Zar ne možete kod kuće jesti i piti?+ Ili prezirete skupštinu Božju i posramljujete one koji nemaju?+ Što da vam kažem? Da vas pohvalim? Za to vas ne pohvaljujem. 23  Jer ja sam od Gospodina primio ono što sam vam predao: Gospodin Isus je one noći+ kad je bio izdan uzeo kruh 24  te ga, zahvalivši Bogu, razlomio+ i rekao: “Ovo predstavlja* tijelo moje+ koje se predaje za vas. Činite ovo meni na spomen!”+ 25  Tako je uzeo i čašu+ nakon što je večerao te rekao: “Ova čaša predstavlja novi savez+ na temelju moje krvi.+ Činite ovo, kad god je pijete, meni na spomen!”+ 26  Jer kad god+ jedete ovaj kruh i pijete ovu čašu, smrt+ Gospodinovu objavljujete, dok on ne dođe.+ 27  Stoga, tko god nedostojno jede kruh ili pije čašu Gospodinovu, ogriješit+ će se o Gospodinovo tijelo i krv.+ 28  Neka dakle najprije svatko sam sebe ispita je li dostojan,+ pa onda neka jede od kruha i pije iz čaše. 29  Jer tko jede i pije, osudu+ sebi jede i pije ako ne raspoznaje u tome tijelo Kristovo. 30  Zato su mnogi među vama slabi i bolesni, a dosta ih je i umrlo.*+ 31  Ali kad bismo raspoznali kakvi smo, ne bi nam se sudilo.+ 32  A kad nam Jehova sudi,+ on nas odgaja,*+ da ne budemo osuđeni+ sa svijetom.+ 33  Zato, braćo moja, kad se sastanete da jedete tu večeru,+ pričekajte jedni druge. 34  Ako je tko gladan, neka jede kod kuće,+ da vaši sastanci ne budu na osudu.+ A ostalo ću urediti kada dođem.

Bilješke

Ili: “Oponašajte mene kao što i ja oponašam”.
Brijanje glave bila je kazna za blud ili preljub.
Vidi bilješku za Mt 26:26.
Doslovno: “zaspalo”.
Vidi bilješku za He 12:5.