Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Kako se snalaziti u svojoj Bibliji

Kako se snalaziti u svojoj Bibliji

Popis biblijskih knjiga a

Naziv knjige

Pisac

Pisanje dovršeno

Postanak

Mojsije

1513. pr. n. e.

Izlazak

Mojsije

1512. pr. n. e.

Levitski zakonik

Mojsije

1512. pr. n. e.

Brojevi

Mojsije

1473. pr. n. e.

Ponovljeni zakon

Mojsije

1473. pr. n. e.

Jošua

Jošua

o. 1450. pr. n. e.

Suci

Samuel

o. 1100. pr. n. e.

Ruta

Samuel

o. 1090. pr. n. e.

1. Samuelova

Samuel; Gad; Natan

o. 1078. pr. n. e.

2. Samuelova

Gad; Natan

o. 1040. pr. n. e.

1. Kraljevima

Jeremija

580. pr. n. e.

2. Kraljevima

Jeremija

580. pr. n. e.

1. Ljetopisa

Ezra

o. 460. pr. n. e.

2. Ljetopisa

Ezra

o. 460. pr. n. e.

Ezra

Ezra

o. 460. pr. n. e.

Nehemija

Nehemija

n. 443. pr. n. e.

Estera

Mordokaj

o. 475. pr. n. e.

Job

Mojsije

o. 1473. pr. n. e.

Psalmi

David i drugi

o. 460. pr. n. e.

Mudre izreke

Salamun; Agur; Lemuel

o. 717. pr. n. e.

Propovjednik

Salamun

pr. 1000. pr. n. e.

Pjesma nad pjesmama

Salamun

o. 1020. pr. n. e.

Izaija

Izaija

n. 732. pr. n. e.

Jeremija

Jeremija

580. pr. n. e.

Tužaljke

Jeremija

607. pr. n. e.

Ezekijel

Ezekijel

o. 591. pr. n. e.

Danijel

Danijel

o. 536. pr. n. e.

Hošea

Hošea

n. 745. pr. n. e.

Joel

Joel

o. 820. pr. n. e. (?)

Amos

Amos

o. 804. pr. n. e.

Obadija

Obadija

o. 607. pr. n. e.

Jona

Jona

o. 844. pr. n. e.

Mihej

Mihej

pr. 717. pr. n. e.

Nahum

Nahum

pr. 632. pr. n. e.

Habakuk

Habakuk

o. 628. pr. n. e. (?)

Sefanija

Sefanija

pr. 648. pr. n. e.

Hagaj

Hagaj

520. pr. n. e.

Zaharija

Zaharija

518. pr. n. e.

Malahija

Malahija

n. 443. pr. n. e.

Matej

Matej

o. 41. n. e.

Marko

Marko

o. 60-65. n. e.

Luka

Luka

o. 56-58. n. e.

Ivan

Apostol Ivan

o. 98. n. e.

Djela apostolska

Luka

o. 61. n. e.

Rimljanima

Pavao

o. 56. n. e.

1. Korinćanima

Pavao

o. 55. n. e.

2. Korinćanima

Pavao

o. 55. n. e.

Galaćanima

Pavao

o. 50-52. n. e.

Efežanima

Pavao

o. 60-61. n. e.

Filipljanima

Pavao

o. 60-61. n. e.

Kološanima

Pavao

o. 60-61. n. e.

1. Solunjanima

Pavao

o. 50. n. e.

2. Solunjanima

Pavao

o. 51. n. e.

1. Timoteju

Pavao

o. 61-64. n. e.

2. Timoteju

Pavao

o. 65. n. e.

Titu

Pavao

o. 61-64. n. e.

Filemonu

Pavao

o. 60-61. n. e.

Hebrejima

Pavao

o. 61. n. e.

Jakov

Jakov (Isusov brat)

pr. 62. n. e.

1. Petrova

Petar

o. 62-64. n. e.

2. Petrova

Petar

o. 64. n. e.

1. Ivanova

Apostol Ivan

o. 98. n. e.

2. Ivanova

Apostol Ivan

o. 98. n. e.

3. Ivanova

Apostol Ivan

o. 98. n. e.

Juda

Juda (Isusov brat)

o. 65. n. e.

Otkrivenje

Apostol Ivan

o. 96. n. e.

Napomena: Imena pisaca nekih knjiga i godina završetka pisanja ne mogu se sa sigurnošću utvrditi. Budući da su mnoge godine određene samo približno, korištene su sljedeće kratice: “n.” = “nakon”, “pr.” = “prije” i “o.” = “otprilike”.

a Redoslijed 66 biblijskih knjiga u ovom popisu odgovara njihovom redoslijedu u većini prijevoda Biblije. Taj redoslijed utvrđen je u 4. stoljeću n. e.