Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Drevni zapisi potvrđuju mjesto prebivanja jednog izraelskog plemena

Drevni zapisi potvrđuju mjesto prebivanja jednog izraelskog plemena

 Kad su Izraelci osvojili Obećanu zemlju i razdijelili je među svojim plemenima, Biblija kaže da je deset porodica Manašeovog plemena dobilo zemlju zapadno od Jordana, tako da su bili razdvojeni od ostalih pripadnika tog plemena (Jošua 17:1-6). Postoje li arheološki dokazi za to?

 Godine 1910. u Samariji su iskopane glinene pločice, ili ostrakoni. Oni sadrže zapise na hebrejskom jeziku, koji govore o dostavi luksuzne robe, primjerice vina i kozmetičkog ulja, u kraljevsku palaču glavnog grada. Pronađena su 102 ostrakona, koja potječu iz 8. stoljeća prije nove ere, no samo ih je 63 čitljivo. Međutim, te 63 glinene pločice otkrivaju datume i imena porodica te identitet pošiljatelja i primatelja robe.

 Zanimljivo je da sve porodice spomenute na samarijskim ostrakonima pripadaju Manašeovom plemenu. Prema djelu NIV Archaeological Study Bible, to je “izvanbiblijska poveznica između Manašeovih porodica i područja na kojem su, prema Bibliji, one bile nastanjene”.

Ovaj zapis potvrđuje postojanje žene imenom Noa koja je bila Manašeov potomak

 Samarijski ostrakoni također potvrđuju da su točne riječi biblijskog pisca Amosa, koji je o bogatim ljudima tog doba rekao: “Pijete vino iz pehara i mažete se najboljim uljima” (Amos 6:1, 6). Oni su dokaz da se luksuzna roba doista uvozila u kraj u kojem je živjelo deset Manašeovih porodica.