Ugledajmo se na njihovu vjeru

Kako nam može koristiti primjer vjernih Božjih slugu o kojima govori Biblija?

Lenta vremena

Lenta vremena i zemljopisne karte koje nam mogu pomoći da saznamo kada i gdje su živjele pojedine biblijske ličnosti.

Pismo Vodećeg tijela

Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka potiče sve nas da pročitamo ovu knjigu i izvučemo punu korist iz nje.

Uvod

Biblija govori o mnogim muškarcima i ženama koji su vjerno služili Bogu. Kako nam mogu koristiti biblijski izvještaji o vjernim Božjim slugama?

ABEL

Iako je mrtav, još uvijek govori

Kako se možemo ugledati na Abela i steći vjeru sličnu njegovoj kad u Bibliji nalazimo tek nekoliko redaka o njemu i njegovom životu?

NOA

Hodio je s pravim Bogom

Noi i njegovoj ženi nije bilo lako odgajati djecu jer su živjeli u iskvarenom svijetu. Zašto možemo reći da su gradnjom arke pokazali snažnu vjeru u Boga?

ABRAHAM

Otac svima koji vjeruju

Kako je Abraham pokazao snažnu vjeru u Boga? Kako se mi možemo ugledati na tog vjernog Božjeg slugu?

RUTA

“Kamo ti ideš, idem i ja”

Zašto je Ruta napustila svoju obitelj i rodni kraj te otišla sa svojom svekrvom u Izrael? Zbog kojih je osobina bila draga Jehovi Bogu?

RUTA

“Uzorna žena”

Po čemu je Rutin i Boazov brak bio značajan? Što od Rute i Naomi možemo naučiti o obitelji?

HANA

Otvorila je svoje srce Bogu u molitvi

Hana je imala snažnu vjeru u Jehovu. Upravo joj je ta vjera pomogla da se nosi s teškim životnim problemima.

SAMUEL

“Rastao je pred Jehovom”

Zašto se može reći da je Samuel imao neobično djetinjstvo? Što mu je odmalena pomagalo da izgradi čvrstu vjeru u Jehovu Boga?

SAMUEL

Ustrajno je služio Bogu unatoč razočaranjima

Problemi i razočaranja mogu iskušati našu vjeru u Boga. Što možemo naučiti od vjernog Božjeg proroka Samuela?

ABIGAJILA

Postupila je razborito

Abigajilin muž bio je zao čovjek. Što od Abigajile možemo naučiti o razboritom postupanju u braku?

ILIJA

Hrabro je zastupao pravog Boga

Kako se Ilija ophodio s ljudima koji nisu obožavali pravog Boga, Jehovu? Kako se mi možemo ugledati na njega?

ILIJA

Promatrao je i čekao

Prorok Ilija strpljivo je čekao da Jehova ispuni svoje obećanje. Kako je pokazao da cijeni molitvu?

ILIJA

Bog je utješnim riječima odagnao njegov strah

Zbog čega je vjernog proroka Iliju obuzeo strah? Zašto je molio Boga da umre?

JONA

Učio je na vlastitim greškama

Prorok Jona preplašio se teškog zadatka koji je dobio od Jehove Boga. Jesmo li skloni brzo osuditi tog vjernog Božjeg proroka? Priča o Joni uči nas da je Jehova strpljiv i milostiv.

JONA

Naučio je što je milosrđe

Kako nam biblijski izvještaj o proroku Joni može pomoći da pošteno preispitamo sebe?

ESTERA

Hrabro se zauzela za Božji narod

Estera se požrtvovno zauzela za svoje sunarodnjake. Time je pokazala ljubav, hrabrost i vjeru. Što možemo naučiti od te izuzetne žene?

ESTERA

Mudra, hrabra i požrtvovna žena

Kraljica Estera zauzela se za Jehovin narod pod cijenu vlastitog života. Kako je Jehova blagoslovio njenu mudrost i hrabrost?

MARIJA

“Evo robinje Jehovine!”

Kad je anđeo Gabrijel rekao Mariji da će roditi Mesiju, ona je spremno kazala: “Evo robinje Jehovine!” Što iz te izjave učimo o njenoj vjeri? Koje su druge lijepe osobine krasile Isusovu majku?

MARIJA

Čuvala je sve te riječi u srcu svojemu

Marija je sa svojim mužem, Josipom, došla u Betlehem i ondje rodila Isusa. Ono što je doživjela u Bethelemu ojačalo je njenu vjeru u Jehovu Boga.

JOSIP

Dobar otac i vjeran Božji sluga

Kako je Josip štitio svoju obitelj? Zašto je Mariju i malenog Isusa odveo u Egipat?

MARTA

“Ja vjerujem”

Kako je Marta pokazala snažnu vjeru u Boga u vrlo teškom razdoblju svog života?

PETAR

Borio se protiv straha i sumnji

Sumnja može biti vrlo razorna. Petar se u jednom razdoblju svog života borio protiv sumnji. Što možemo naučiti od tog vjernog Božjeg sluge?

PETAR

Ostao je vjeran u kušnjama

Kako su vjera i vjernost pomogle apostolu Petru da prihvati Isusov ukor i nastavi ga slijediti?

PETAR

Od Isusa je mnogo naučio o opraštanju

Petar je napravio jako težak grijeh kad se odrekao Isusa. No je li Petrov grijeh bio neoprostiv? Kako je Isus pokazao da je oprostio tom apostolu?

Zaključak

Što nam može pomoći da ojačamo svoju vjeru i nadu?