Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 38. POGLAVLJE

Zašto trebamo voljeti Isusa

Zašto trebamo voljeti Isusa

ZAMISLI da si u čamcu koji tone. Bi li volio da te netko spasi?— A što ako bi netko dao svoj život da bi te spasio?— Baš to je učinio Isus Krist. Kao što smo vidjeli u 37. poglavlju, dao je svoj život kao otkupninu da bismo mogli biti spašeni.

Naravno, Isus nas ne spašava od utapanja. Od čega nas spašava? Možeš li se sjetiti?— Od grijeha i smrti koje smo svi naslijedili od Adama. Iako neki ljudi postupaju jako ružno, Isus je umro i za njih. Bi li ti doveo u opasnost svoj život da spasiš takve ljude?—

Biblija kaže: “Teško da će tko umrijeti za pravednoga; a za dobroga bi se netko možda i odvažio umrijeti.” Pa ipak, ona objašnjava da je Isus “umro za bezbožne ljude”. To se odnosi i na ljude koji uopće ne služe Bogu! Biblija dalje kaže: ‘Krist je umro za nas dok smo još bili grešnici [dok smo još postupali loše]’ (Rimljanima 5:6-8).

Ima jedan apostol koji je neko vrijeme u svom životu postupao jako loše. Kako se zvao?— Taj je apostol napisao: ‘Krist Isus došao je u svijet da spasi grešnike. Među njima sam ja najistaknutiji.’ Apostol koji je to rekao zvao se Pavao. Za sebe je rekao da je ‘bio bezuman’ i da je živio “u zloći” (1. Timoteju 1:15; Titu 3:3).

Zamisli samo koliku je ljubav Bog pokazao kad je poslao svog Sina da umre za takve ljude! Uzmi svoju Bibliju i pročitaj  o tome u 3. poglavlju Ivana, 16. retku. Tamo piše: “Bog je toliko ljubio svijet [ljude koji žive na Zemlji] da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko pokazuje vjeru u njega ne bude uništen, nego da ima vječni život.”

Koje je ružne stvari Isus doživio jer je dao svoj život za nas?

Isus je dokazao da nas voli isto onoliko koliko i njegov Otac. Možda se sjećaš da smo u 30. poglavlju ove knjige čitali što je Isus doživio one noći kad je bio uhapšen. Odveli su ga u dom prvosvećenika Kaife, gdje su mu sudili. Doveli su lažne svjedoke koji su lagali o njemu, a ljudi su ga udarali šakama. Tada je Petar rekao da ne poznaje Isusa. Zamisli da se nalaziš tamo i promatraš što se događa.

Jutro je. Isus nije spavao cijelu noć. Zabranjeno je održavati suđenje po noći, pa svećenici brzo sakupljaju članove Sanhedrina, a to je židovski vrhovni sud, i imaju novo suđenje. Opet optužuju Isusa da je sagriješio protiv Boga.

Svećenici zatim naređuju da se Isusa sveže i vode ga Pilatu, rimskom upravitelju. Kažu mu: ‘Isus je protiv vlasti. Treba ga pogubiti.’ Ali Pilat zna da svećenici lažu. Zato im kaže: ‘Koliko ja vidim, ovaj čovjek nije ništa skrivio. Oslobodit ću ga.’ No svećenici i ostali viču: ‘Ne! Ubij ga!’

Pilat kasnije opet pokušava reći narodu da će osloboditi Isusa. Ali svećenici nagovore mnoštvo da viče: ‘Ako ga oslobodiš, i ti si protiv vlasti! Ubij ga!’ Nastaje velika galama. I što Pilat čini?—

Popušta im. Najprije naređuje da Isusa išibaju. Zatim ga predaje vojnicima da ga ubiju. Oni mu stavljaju krunu od trnja na glavu i ismijavaju ga klanjajući se pred njim. Potom mu daju  veliki stup koji mora nositi te ga vode na jedno mjesto izvan grada koje zovu Mjesto lubanje. Tamo mu pribiju ruke i noge za stup. Stup postavljaju uspravno tako da Isus visi na njemu. Počne mu teći krv. Osjeća veliku bol.

Isus ne umire odmah. Visi na stupu. Svećenički glavari ga ismijavaju. A prolaznici govore: “Ako si sin Božji, siđi s mučeničkog stupa!” No on zna koji mu je zadatak dao njegov Otac. Zna da mora dati svoj savršeni život da bismo mi mogli živjeti vječno. Na koncu, oko tri sata poslijepodne poviče prema  svom Ocu i umre (Matej 26:36–27:50; Marko 15:1; Luka 22:39–23:46; Ivan 18:1–19:30).

Isus je bio potpuno drugačiji od Adama! Adam nije volio Boga. Nije ga poslušao. A ni nas nije volio. Zato što je sagriješio svi smo mi rođeni grešni. Ali Isus je volio i Boga i nas. Uvijek ga je slušao. Isto tako, dao je svoj život da bi poništio zlo koje nam je Adam nanio.

Kako možemo pokazati da volimo Isusa?

Jesi li zahvalan na toj divnoj stvari koju je Isus učinio?— Zahvališ li Bogu u molitvi što nam je dao svog Sina?— Apostol Pavao je bio zahvalan na onom što je Krist učinio za njega. Napisao je: ‘Sin Božji me ljubio i predao sebe za mene’ (Galaćanima 2:20). Isus je umro i za tebe i za mene. Dao je svoj savršeni život da bismo mi dobili vječni život! To je svakako velik razlog zašto ga trebamo voljeti.

Apostol Pavao je kršćanima u gradu Korintu napisao: “Ljubav Kristova potiče nas na djelo.” Što misliš, na koje nas djelo treba poticati Kristova ljubav?— Zapazi Pavlov odgovor: “Krist je umro za sve tako da oni žive za njega. Oni ne smiju živjeti da bi ugađali sebi” (kurziv dodan; 2. Korinćanima 5:14, 15, New Life Version).

 Na koje načine možeš pokazati da živiš onako kako Krist želi?— Jedan od načina je da govoriš drugima što si naučio o njemu. Ima još nekih načina. Naprimjer, zamisli ovu situaciju: sam si kod kuće, pa mama, tata ili bilo tko drugi ne može vidjeti što radiš. Hoćeš li na televiziji ili možda na Internetu gledati ono što Isus ne odobrava?— Ne zaboravi da je on živ i da vidi sve što radiš!

Tko vidi sve što radimo?

Još jedan razlog zašto trebaš voljeti Isusa jest taj što tako oponašaš Jehovu. ‘Otac me voli’, rekao je Isus. Zašto Jehova voli Isusa i zašto bismo ga i mi trebali voljeti?— Zato što je Isus bio spreman umrijeti da bi se izvršila Božja volja (Ivan 10:17). Zato postupajmo prema onom što piše u Bibliji: “Oponašajte Boga, kao ljubljena djeca i hodite u ljubavi, kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za vas” (Efežanima 5:1, 2).

Da bismo osjećali veću zahvalnost prema Isusu i onome što je učinio za nas, pročitajmo Ivana 3:35; 15:9, 10 i 1. Ivanovu 5:11, 12.