Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 26. POGLAVLJE

Zašto je teško činiti dobro

Zašto je teško činiti dobro

TKO se radovao kad je Savao radio loše stvari?— Sotona Đavo. Ali radovali su se i vjerski vođe Židova. A onda kad je Savao postao učenik Velikog Učitelja i kad je nazvan Pavao ti su ga vjerski vođe počeli mrziti. Shvaćaš li zašto je nekom Isusovom učeniku teško činiti dobro?—

Što je Pavao doživio iako je činio ono što je dobro?

Prvosvećenik koji se zvao Ananija jednom je naredio ljudima da udare Pavla po licu. Čak ga je pokušao staviti u zatvor. Pavao je puno propatio kad je postao Isusov učenik. Naprimjer, zli su ga ljudi tukli i htjeli su ga ubiti bacajući na njega veliko kamenje (Djela apostolska 23:1, 2; 2. Korinćanima 11:24, 25).

Mnogi će te pokušavati nagovoriti da radiš ono što Bog ne voli. Zato se upitaj: Koliko volim ono što je dobro? Volim li to toliko da ću postupati onako kako treba čak i ako me  drugi zbog toga mrze? Za to je potrebna hrabrost. Slažeš li se?—

Možda misliš: ‘Zašto nas ljudi mrze ako smo dobri? Pa trebali bi biti sretni.’ Tako bi trebalo biti. Ljudi su često voljeli Isusa zbog dobrih stvari koje je činio. Jednom su se svi stanovnici nekog grada skupili pred vratima kuće u kojoj je on bio. Došli su jer je liječio bolesne (Marko 1:33).

Ali ljudi ponekad nisu voljeli ono što je Isus govorio. Iako je uvijek poučavao o onome što je dobro, neki su ga jako mrzili jer je govorio istinu. Tako je bilo jednog dana u Nazaretu,  gradu u kojem je odrastao. Došao je u sinagogu, mjesto gdje su Židovi obožavali Boga.

Tamo je održao lijep govor na temelju Pisama. Ljudima se u početku govor jako svidio. Bili su zadivljeni divnim riječima koje su izlazile iz njegovih usta. Nisu mogli vjerovati da je to onaj mladić koji je odrastao u njihovom gradu.

A onda je rekao nešto što im se nije svidjelo. Govorio je o vremenu kada je Bog pokazao posebnu naklonost ljudima koji nisu Židovi. Kad je to rekao, ljudi u sinagogi su se razljutili. Zašto?— Smatrali su da jedino oni imaju Božju posebnu naklonost. Mislili su da su bolji od drugih. Zamrzili su Isusa zbog onoga što je rekao. I što su mu pokušali učiniti?—

U Bibliji piše: ‘Uhvatili su ga i istjerali ga iz grada. Odveli su ga na rub jedne gore i htjeli su ga baciti s litice i tako ga ubiti! Ali Isus je pobjegao od njih’ (Luka 4:16-30).

Zašto su ovi ljudi pokušali ubiti Isusa?

Da se to tebi desilo, bi li ikada više ponovno došao kod tih ljudi i govorio im o Bogu?— Misliš li da je za to trebalo imati veliku hrabrost?— A Isus je nakon godinu dana ponovno došao u Nazaret. Biblija kaže: “Počeo ih je poučavati u njihovoj sinagogi.” Isus nije prestao govoriti istinu i nije se bojao ljudi koji nisu voljeli Boga (Matej 13:54).

Jednog drugog dana, na sabat, bio je u mjestu gdje je živio čovjek s usahlom rukom. Isus je od Boga dobio moć da izliječi tog čovjeka. Ali neki su mu ljudi počeli stvarati probleme. Što je Veliki Učitelj učinio?— Najprije ih je upitao: ‘Da li biste spasili svoju ovcu kad bi upala u jamu na sabat?’

 Da, spasili bi je, čak i na sabat, dan kada su se trebali odmarati. Zato je Isus rekao: ‘Puno je bolje pomoći čovjeku na sabat jer je čovjek vredniji od ovce!’ Bilo je sasvim jasno da je Isus imao pravo pomoći tom čovjeku i izliječiti ga!

Isus je rekao čovjeku da ispruži ruku. Odmah je bio zdrav. Zamisli koliko je taj čovjek bio sretan! A što je bilo s ostalim ljudima? Je li i njima bilo drago zbog toga?— Nije. Još su više zamrzili Isusa. Kad su izašli iz sinagoge, dogovarali su se kako će ga ubiti! (Matej 12:9-14).

I danas je slično. Što god da učinimo, ne možemo svima ugoditi. Zato moramo odlučiti kome se zaista želimo dopasti. Ako su to Jehova Bog i njegov Sin, Isus Krist, onda uvijek moramo činiti ono što nas oni uče. A ako tako postupamo, tko će nas mrziti? Tko će nas htjeti spriječiti da činimo dobro?—

Sotona Đavo. I tko još?— Ljudi koje je zaveo Đavo, pa sada vjeruju u krive stvari. Isus je vjerskim vođama koji su živjeli kad i on rekao: “Vi ste od svog oca Đavla, i želite vršiti želje svog oca” (Ivan 8:44).

Ima mnogo ljudi koje Đavo voli. Isus njih naziva ‘svijetom’. Što misliš, što je “svijet” o kojem je govorio Isus?— Pa, potražimo odgovor u Ivanu, 15. poglavlje, 19. redak. Tamo čitamo ove Isusove riječi: “Kad biste bili dio svijeta, svijet bi volio ono što je njegovo. Ali budući da niste dio svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.”

Dakle svijet koji mrzi Isusove učenike čine svi ljudi koji nisu njegovi sljedbenici. Zašto svijet mrzi Isusove učenike?—  Razmisli o tome. Tko je vladar svijeta?— Biblija kaže: “Cijeli svijet leži u vlasti zloga.” Taj zli je Sotona Đavo (1. Ivanova 5:19).

Shvaćaš li zašto je tako teško činiti dobro?— Sotona i njegov svijet pokušavaju te spriječiti u tome. Ali postoji još jedan razlog. Koji je to, možeš li se sjetiti?— U 23. poglavlju ove knjige saznali smo da smo svi rođenjem naslijedili grijeh. Bit će divno kad više ne bude grijeha, Đavla i njegovog svijeta. Što misliš o tome?—

Što će biti s onima koji čine dobro kad ovog svijeta više ne bude?

Biblija obećava: “Svijet prolazi.” To znači da više neće biti svih onih koji nisu učenici Velikog Učitelja. Njima neće biti dozvoljeno da žive vječno. Ali tko će živjeti vječno?— Biblija dalje kaže: “Onaj tko vrši Božju volju ostaje zauvijek” (1. Ivanova 2:17). Da, samo će oni koji čine dobro, koji vrše “Božju volju”, živjeti zauvijek u Božjem novom svijetu. Iako je teško činiti dobro, mi to želimo. Slažeš li se s tim?—

Pročitajmo zajedno biblijske retke koji pokazuju zašto nije lako činiti dobro, a to su: Matej 7:13, 14; Luka 13:23, 24 i Djela apostolska 14:21, 22.