Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 13. POGLAVLJE

Tko je sve postao Isusov učenik

Tko je sve postao Isusov učenik

Kako se zvao ovaj čovjek, i kako je postao Isusov učenik?

TKO je najbolji Božji sluga koji je ikad živio?— Da, to je Isus Krist. Što misliš, možemo li biti poput njega?— Pa, Biblija kaže da nam je on ostavio primjer koji trebamo oponašati. Osim toga, on nas poziva da budemo njegovi učenici.

Što za tebe znači biti Isusov učenik?— U to je uključeno više stvari. Kao prvo, moramo učiti od njega. Ali to nije sve. Također moramo vjerovati u ono što on kaže. Ako vjerujemo, postupat ćemo onako kako nam on kaže.

Mnogi ljudi tvrde da vjeruju u Isusa. Jesu li svi oni njegovi pravi učenici?— Nisu, bar ne većina. Oni možda idu u crkvu, ali mnogi od njih nikada nisu uzeli vremena da saznaju što je Isus govorio. Da, Isusovi su učenici samo oni koji se ugledaju na njega.

Sada ćemo govoriti o nekima koji su postali Isusovi učenici dok je on živio kao čovjek na Zemlji. Jedan od prvih učenika bio je Filip. On je otišao po svog prijatelja Natanaela (zvao se i Bartolomej), a vidiš ga tu na slici kako sjedi ispod stabla. Kad je Natanael došao do Isusa, Isus je rekao: ‘Evo poštenog čovjeka, pravog Izraelca.’ Natanael je bio iznenađen i upitao je: “Otkud me poznaješ?”

Koga je Isus pozvao da bude njegov učenik?

 “Vidio sam te prije nego što te Filip pozvao, dok si bio pod smokvom”, rekao je Isus. Natanael je bio zapanjen jer je Isus točno znao gdje je bio, pa je rekao: “Ti si Sin Božji, ti si kralj Izraela” (Ivan 1:49).

Juda Iskariot, Juda (zove se i Tadej), Šimun

Drugi su postali Isusovi učenici dan prije Filipa i Natanaela. To su bili Andrija i njegov brat Petar te Ivan, a očito je tada i Ivanov brat Jakov postao učenik (Ivan 1:35-51). No nakon nekog vremena njih su se četvorica vratila ribolovu. Jednog dana Isus je hodao uz Galilejsko more te je ugledao Petra i Andriju kako spuštaju mrežu u more. Tada ih je pozvao: “Pođite za mnom.”

Jakov (Alfejev sin), Toma, Matej

 Isus je otišao malo dalje, pa je također vidio Jakova i Ivana. Nalazili su se na brodu sa svojim ocem i krpali ribarske mreže. Isus je i njih pozvao da pođu za njim. Što bi ti učinio da te Isus pozvao? Bi li odmah otišao za njim?— Ti su ljudi znali tko je Isus. Znali su da ga je poslao Bog. Zato su odmah ostavili svoj posao i pošli za Isusom (Matej 4:18-22).

Natanael, Filip, Ivan

Jesu li ti ljudi, nakon što su postali Isusovi učenici, uvijek činili samo dobro?— Nisu. Možda se sjećaš da su se čak među sobom prepirali tko je od njih važniji. Ali slušali su Isusa i željeli su se promijeniti. Ako se i mi želimo promijeniti, možemo biti Isusovi učenici.

Jakov (Ivanov brat), Andrija, Petar

Isus je pozivao sve ljude da budu njegovi učenici. Jednom je jedan bogati mladi narodni poglavar došao Isusu i pitao ga kako može dobiti vječni život. Nakon što je rekao Isusu da se drži Božjih zapovijedi još od svog djetinjstva, Isus ga je pozvao: “Dođi, budi moj sljedbenik.” Znaš li što se dogodilo?—

Pa, kad je taj čovjek čuo da mu to što će biti Isusov učenik mora postati važnije od bogatstva, jako se ražalostio. Nije postao Isusov učenik jer je više volio novac nego Boga (Luka 18:18-25).

 Nakon što je Isus propovijedao skoro godinu i po između svojih učenika odabrao je dvanaestoricu koji su postali apostoli. Apostoli su bili ljudi koje je Isus poslao da izvrše poseban zadatak. Koja su bila njihova imena?— Da vidimo možemo li ih zapamtiti. Pogledaj ovu sliku i ako znaš, pročitaj njihova imena. A sada ih pokušaj ponoviti, a da ne gledaš sliku.

Koje su žene pomagale Isusu dok je propovijedao?

Nakon nekog vremena jedan od 12 apostola postao je zao. Zvao se Juda Iskariot. Zbog toga je jedan drugi učenik izabran za apostola. Kako se zvao?— Zvao se Matija. Kasnije su i Pavao i Barnaba postali apostoli, ali nisu spadali među 12 apostola (Djela apostolska 1:23-26; 14:14).

Kao što smo naučili u prvom poglavlju ove knjige, Isus je volio malu djecu. Zašto?— Zato što je znao da i ona mogu biti njegovi učenici. Ustvari, često način na koji djeca nešto kažu čak i odrasle potakne da poslušaju i saznaju više o Velikom Učitelju.

 I mnoge su žene postale Isusovi učenici. Neke su putovale s njim kad je išao propovijedati u druge gradove. To su bile Marija Magdalena, Ivana i Suzana. Možda su mu i pripremale jelo i prale robu (Luka 8:1-3).

Želiš li i ti biti Isusov učenik?— Ne zaboravi, to što kažemo da smo njegovi učenici ne znači da to stvarno i jesmo. Moramo postupati poput njegovih učenika gdje god se nalazili, a ne samo kad idemo na kršćanske sastanke. Na kojim je još mjestima važno da se ponašamo kao Isusovi učenici?—

Da, kod kuće, a i u školi. Ni ti ni ja nikada ne smijemo zaboraviti da ako želimo biti pravi Isusovi učenici, tada se moramo ponašati kao on cijeli dan, svaki dan, svejedno gdje se nalazimo.

Gdje se moraš ponašati kao Isusov učenik?

Pročitajmo što Biblija kaže o Isusovim učenicima u Mateju 28:19, 20; Luki 6:13-16; Ivanu 8:31, 32 i 1. Petrovoj 2:21.