Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 45. POGLAVLJE

Što je Božje Kraljevstvo? Kako pokazujemo da želimo da ono dođe

Što je Božje Kraljevstvo? Kako pokazujemo da želimo da ono dođe

ZNAŠ li kako ide molitva koju je Isus naučio svoje učenike?— Ako ne znaš, pročitat ćemo zajedno u Bibliji, u Mateju 6:9-13. U toj se molitvi, koju mnogi zovu Očenaš, kaže i ovo: “Neka dođe kraljevstvo tvoje.” Što je Božje Kraljevstvo?—

Kralj je vladar neke zemlje ili nekog područja. Njegova vladavina zove se kraljevstvo. U nekim zemljama glavna osoba u vladi zove se predsjednik. A kako se zove Vladar Božje vladavine?— Kralj. Zato se Božja vladavina zove Kraljevstvo.

Koga je Jehova Bog izabrao za Kralja svoje vladavine?— Svog Sina, Isusa Krista. Zašto je on bolji od bilo kojeg ljudskog vladara?— Zato što Isus zaista voli svog Oca, Jehovu, i uvijek postupa ispravno.

 Puno prije nego što se Isus rodio u Betlehemu, Biblija je govorila o njegovom rođenju i o tome da će on biti Vladar kojeg je Bog izabrao. Pročitajmo to u Izaiji 9:6, 7. Tamo piše: ‘Rodi nam se dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: Knez Mira. Bez kraja će rasti njegova vlast i mir.”

Isusa, Vladara Božjeg Kraljevstva, u tom se retku naziva “Knez”. On je također Sin Velikog Kralja, Jehove. No Jehova je i Isusa učinio Kraljem svoje vladavine i on će vladati Zemljom tisuću godina (Otkrivenje 20:6). Nakon što se krstio, Isus je “počeo propovijedati i govoriti: ‘Pokajte se, jer se približilo nebesko kraljevstvo’” (Matej 4:17).

Što misliš, zašto je Isus rekao da se Kraljevstvo približilo?— Zato što je on, kao Kralj koji će u budućnosti vladati na nebu, bio među tim ljudima! Zato je Isus rekao ljudima: ‘Božje je kraljevstvo u vašoj sredini’ (Luka 17:21). Bi li volio da ti je Jehovin Kralj toliko blizu da ga čak možeš dodirnuti?—

Reci mi, koje je važno djelo Isus došao izvršiti na Zemlju?— On je sam odgovorio na to pitanje kad je rekao: “I drugim gradovima moram objaviti dobru vijest o Božjem kraljevstvu, jer sam za to poslan” (Luka 4:43). Isus je znao da sam ne može svima propovijedati. I što je poduzeo?—

Koje je djelo Isus došao izvršiti na Zemlju?

Poveo je sa sobom neke osobe i pokazao im kako propovijedati. Najprije je poučio dvanaest ljudi koje je izabrao za apostole (Matej 10:5, 7). A je li samo njih naučio kako propovijedati? Nije. Biblija kaže da je  tome poučio mnoge druge. Nakon nekog vremena poslao je 70 drugih učenika da idu propovijedati, a išli su po dvoje. O čemu su trebali govoriti ljudima?— Isus je rekao: “Govorite im: ‘Približilo vam se Božje kraljevstvo’” (Luka 10:9). Tako su ljudi saznali za Božju vladavinu.

Davno prije u Izraelu novi su kraljevi ulazili u grad jašući na magaretu tako da ih narod može vidjeti. Upravo je to učinio Isus kad je posljednji put došao u Jeruzalem. On je trebao postati Vladar Božjeg Kraljevstva. Jesu li ga ljudi htjeli za Kralja?—

Dok je jašući ulazio u grad, većina je ljudi stavljala po putu pred njim svoje gornje haljine. Neki su rezali grane sa stabala i stavljali ih po putu. Time su pokazali da žele da Isus bude njihov Kralj. Govorili su: “Blagoslovljen Onaj koji dolazi kao Kralj u Jehovino ime!” No nisu svi bili sretni. Neki su vjerski vođe čak rekli Isusu: ‘Reci svojim učenicima da zašute’ (Luka 19:28-40).

Zašto ljudi više nisu htjeli da Isus bude njihov Kralj?

Pet dana kasnije Isusa su uhvatili i odveli u palaču pred upravitelja Poncija Pilata. Njegovi neprijatelji rekli su kako on tvrdi da je kralj i da je zapravo protiv rimske vlasti. Pilat ga je upitao je li točno to što tvrde. Isus je odgovorio da ne želi takvu vlast. Rekao je: “Moje kraljevstvo nije dio ovog svijeta” (Ivan 18:36).

Pilat je potom izašao iz palače i rekao narodu da Isus nije kriv. Ali narod ga sada više nije htio za svog Kralja. Nisu željeli da bude oslobođen (Ivan 18:37-40). Nakon što je ponovno razgovarao s Isusom, Pilat je bio siguran da nije nimalo  kriv. Zato ga je zadnji put izveo pred narod i rekao: “Evo vašega kralja!” A oni su počeli vikati: “Smakni ga! Smakni ga! Na stup s njim!”

Pilat ih je upitao: “Zar da vašega kralja stavim na stup?” Svećenički glavari su odgovorili: “Mi nemamo kralja osim cara.” Zamisli! Ti su zli svećenici uspjeli okrenuti narod protiv Isusa! (Ivan 19:1-16).

Danas je situacija dosta slična. Većina ljudi ne želi Isusa za svog Kralja. Oni možda kažu  da vjeruju u Boga, ali ne žele da im Bog ili Krist govore što trebaju raditi. Žele svoje vladavine tu na Zemlji.

A kako je s nama? Što osjećamo prema Bogu kad učimo o njegovom Kraljevstvu i svim divnim stvarima koje će nam ono pružiti?— Osjećamo ljubav, je li tako?— A kako možemo pokazati Bogu da ga volimo i da želimo da dođe njegovo Kraljevstvo?—

Zašto se Isus krstio, i kako je Bog pokazao da odobrava njegovo krštenje?

Tako da oponašamo Isusa. A što je on učinio kako bi dokazao Jehovi da ga voli?— “Ja uvijek činim ono što je njemu ugodno”, objasnio je (Ivan 8:29). Da, Isus je došao na Zemlju da ‘vrši Božju volju’ i da ‘dovrši njegovo djelo’ (Hebrejima 10:7; Ivan 4:34). Razmotri što je učinio prije nego što je počeo propovijedati.

Otišao je Ivanu Krstitelju na rijeku Jordan. Kad su ušli u vodu, Ivan ga je cijelog uronio pod vodu i potom ga podigao iz vode. Zašto je Ivan krstio Isusa?—

Na kojim mjestima možemo govoriti drugima o Božjem Kraljevstvu?

Isus je to zatražio od njega. A kako znamo da je Bog želio da se Isus krsti?—  Kad je izašao iz vode, čuo se Božji glas s neba: “Ti si moj Sin, ljubljeni; imaš moje priznanje.” Bog je čak poslao svoj sveti duh na Isusa u obliku goluba. Isus je krštenjem dokazao da želi služiti Jehovi čitav svoj život, da, zauvijek (Marko 1:9-11).

Sad si još dijete, ali što ćeš učiniti kad narasteš?— Hoćeš li biti poput Isusa i krstiti se?— Trebao bi jer Biblija kaže da ti je on ‘ostavio uzor da točno slijediš njegove stope’ (1. Petrova 2:21). Svojim ćeš krštenjem pokazati da zaista želiš da dođe Božje Kraljevstvo. Ali nije dovoljno samo se krstiti.

Trebamo slušati sve što je Isus naučavao. Rekao je da ne smijemo biti “dio svijeta”. Da li bismo ga slušali kad bismo radili ono što radi svijet? Isus i njegovi apostoli nisu to činili (Ivan 17:14). A što su onda radili?— Govorili su drugima o Božjem Kraljevstvu. To je bio važan posao u njihovom životu. Možemo li i mi tako postupati?— Možemo, i hoćemo ako stvarno mislimo ono što kažemo kad se molimo da dođe Božje Kraljevstvo.

Pogledajmo i druge biblijske retke koji nam govore što možemo činiti kako bismo pokazali da želimo da dođe Božje Kraljevstvo: Matej 6:24-33; 24:14; 1. Ivanova 2:15-17 i 5:3.