Idi na sadržaj

Idi na kazalo

35. POGLAVLJE

Mrtvi će ustati!

Mrtvi će ustati!

AKO umremo, hoće li nas Bog željeti uskrsnuti, a to znači vratiti nas u život?— Job, koji je bio dobar čovjek, vjerovao je da Bog to želi. Zato kad je Job mislio da će umrijeti, rekao je Bogu: ‘Zazvat ćeš, i ja ću ti se odazvati.’ Job je rekao da Jehova Bog čezne, ili svim srcem želi, da ga uskrsne (Job 14:14, 15).

Isus postupa jednako kao Jehova Bog, njegov Otac. Želi nam pomoći. Jedan čovjek koji je imao gubu rekao je Isusu “ako samo hoćeš, možeš me očistiti.” On mu je odgovorio: “Hoću” i izliječio ga je od gube (Marko 1:40-42).

Kako je Jehova pokazao da voli djecu?

Isus je od svog Oca naučio voljeti djecu. Jehova je dvaput, prije jako puno godina, svojim slugama dao moć da uskrsnu djecu. Ilija je molio Jehovu da uskrsne sina žene koja je bila dobra prema njemu. Jehova je uslišio tu molitvu. Isto tako, Jehova je preko svog sluge Elizeja uskrsnuo jednog dječaka (1. Kraljevima 17:17-24; 2. Kraljevima 4:32-37).

Zar nije divno znati da nas Jehova tako puno voli?— On ne misli na nas samo dok smo živi. Sjeća nas se i ako umremo. Isus je rekao da njegov Otac smatra živima one koje voli čak i nakon što umru! (Luka 20:38). Biblija kaže da nas ‘ni smrt ni život ni ono što je sada ni ono što će doći neće moći rastaviti od Božje ljubavi’ (Rimljanima 8:38, 39).

Dok je Isus bio na Zemlji, pokazao je da se Jehova brine za malu djecu. Sigurno se sjećaš da je uzeo vremena da bi djeci govorio o Bogu. A znaš li da je od Boga dobio moć da neku djecu vrati iz mrtvih?— Da vidimo što je bilo kad je uskrsnuo 12-godišnju kćerku čovjeka koji se zvao Jair.

Jair je živio sa svojom ženom i kćerkom jedinicom blizu Galilejskog mora. Jednog dana kćerka se teško razboljela i Jair je shvatio da će umrijeti. Sjetio se Isusa, tog posebnog čovjeka za koga je čuo da liječi ljude. Zato ga je otišao potražiti. Našao ga je na obali Galilejskog mora kako poučava mnogo ljudi.

Jair se progurao kroz mnoštvo i pao pred Isusove noge. Rekao mu je: ‘Moja je kćerkica teško bolesna. Molim te, dođi i pomozi joj. Preklinjem te.’ Isus je odmah otišao s Jairom. Za njima je krenulo i mnoštvo koje je došlo vidjeti Velikog Učitelja. No nakon što su hodali jedno vrijeme, sreli su ih neki ljudi iz Jairovog doma koji su mu rekli: “Kći ti je umrla! Zašto i dalje mučiti učitelja?”

Isus je to čuo. Znao je koliko je Jair tužan jer je izgubio svoje jedino dijete. Zato mu je rekao: ‘Ne boj se. Samo vjeruj u Boga i tvoja će kćerka biti dobro.’ Krenuli su dalje i došli do Jairove kuće. Tamo su zatekli prijatelje koji su plakali. Bili su žalosni jer je njihova mala prijateljica umrla. Ali Isus im je rekao: ‘Prestanite plakati. Dijete nije umrlo nego spava.’

Kad je to rekao, ljudi su se počeli smijati jer su znali da je djevojčica umrla. Što misliš, zašto je onda Isus rekao da spava?— Što je time želio naučiti ljude?— Želio je da shvate da je smrt poput dubokog sna. Htio im je pokazati da pomoću Božje moći može mrtvog čovjeka vratiti u život tako lako kao što se može probuditi onoga tko spava.

Što učimo na temelju Isusovog uskrsnuća Jairove kćerke?

Rekao je da svi napuste kuću, ali da ostanu njegovi apostoli Petar, Jakov i Ivan te otac i majka djevojčice. Tada je otišao do nje. Uzeo je za ruku i rekao: ‘Djevojčice, ustani!’ I ona je isti čas ustala i počela hodati! Otac i majka bili su presretni (Marko 5:21-24, 35-43; Luka 8:40-42, 49-56).

Razmisli o tome. Ako je Isus mogao vratiti u život tu djevojčicu, može li i druge ljude?— Što misliš, hoće li to zaista učiniti?— Da, hoće. On sam je rekao: ‘Dolazi čas u koji će svi koji su u spomen-grobovima čuti moj glas i izaći’ (Ivan 5:28, 29).

A što misliš, želi li Isus uskrsnuti ljude?— Još jedan primjer iz Biblije pomaže nam da odgovorimo na to pitanje. Ono što se jednog dana dogodilo blizu grada Naina pokazuje što Isus osjeća prema ljudima koji tuguju na pogrebima.

Jedna je žena išla sahraniti svog sina, a pratili su je drugi ljudi iz Naina. Već joj je prije umro muž, a sad i njeno jedino dijete. Bila je strašno tužna! Jedni su nosili tijelo njenog sina iz Naina, a mnogi drugi iz grada išli su za njima. Majka je plakala, a ljudi nisu mogli učiniti ništa da je utješe.

Tog su dana Isus i njegovi učenici išli prema Nainu. Blizu gradskih vrata sreli su mnoštvo koje je išlo sahraniti sina te žene. Kad je Isus vidio uplakanu ženu, bilo mu je žao. Dirnula ga je njena velika tuga. Želio joj je pomoći.

Nježnim tonom, ali uvjerljivo rekao joj je: “Prestani plakati.” Time je privukao pažnju svih ljudi. Kad je prišao tijelu, svi su se sigurno pitali što će učiniti. Isus je snažno rekao: “Mladiću, tebi kažem: Ustani!” Odmah je ustao i počeo govoriti! (Luka 7:11-17).

Zamisli kako se ta žena osjećala! Kako bi se ti osjećao da ponovno vidiš nekoga tko je umro?— Dokazuje li to da Isus uistinu voli ljude i želi im pomoći?— Zaista će biti divno u Božjem novom svijetu kada ćemo ponovno vidjeti umrle! (2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:3, 4).

Što dokazuje uskrsnuće jedinog djeteta ove žene?

Tada će uskrsnuti neki koje smo prije poznavali, uključujući i djecu. Znat ćemo tko su oni kao što je Jair znao da je to njegova kćerka kad ju je Isus uskrsnuo. Uskrsnut će i ljudi koji su umrli prije nekoliko stotina ili tisuća godina. Bog ih nije zaboravio iako su živjeli tako davno.

Zaista smo sretni jer znamo da nas Jehova Bog i njegov Sin, Isus, toliko vole. Što kažeš na to?— Oni žele da živimo vječno, a ne samo neko vrijeme!

O biblijskoj divnoj nadi za umrle pročitat ćemo u Izaiji 25:8; Djelima apostolskim 24:15 i 1. Korinćanima 15:20-22.