Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 25. POGLAVLJE

Mogu li se promijeniti oni koji čine zlo?

Mogu li se promijeniti oni koji čine zlo?

ŠTO misliš, bi li bilo divno kad bi svi postupali kako treba?— Ali nema čovjeka koji uvijek čini samo dobro. Zašto svi ponekad pogriješimo, čak i kad želimo biti dobri?— Zato što smo rođenjem naslijedili grijeh. Ali neki ljudi čine mnoge strašne stvari. Oni mrze druge i namjerno ih napadaju. Što misliš, mogu li se oni promijeniti i postati dobri?—

Pogledaj na slici mladog čovjeka koji čuva gornje haljine onima koji bacaju kamenje na Stjepana. Hebrejsko ime tog čovjeka bilo je Savao, a rimsko Pavao. Njemu je bilo drago što je ubijen Stjepan, učenik Velikog Učitelja. Da vidimo zašto je Savao radio loše stvari.

Savao je pripadao židovskoj vjerskoj grupi, ili farizejima. Farizeji su imali Božju Riječ, ali učenja nekih njihovih vjerskih vođa bila su im puno važnija. To je navelo Savla na loše postupanje.

Savao je bio prisutan kad je Stjepan uhapšen u Jeruzalemu. Stjepan je odveden na sud, a neki od sudaca bili su farizeji. Iako se o Stjepanu govorilo ružno, on se nije bojao. On je hrabro govorio i sucima je dao temeljito svjedočanstvo o Jehovi Bogu i Isusu.

No tim se sucima nije svidjelo ono što su čuli. Oni su već znali puno toga o Isusu. Ustvari, samo kratko prije toga organizirali  su da se ubije Isusa! No Jehova je nakon toga ponovno uzeo Isusa na nebo. Poslije toga suci nisu promijenili svoj način postupanja, već su se borili protiv Isusovih učenika.

Suci su uhvatili Stjepana i odveli ga izvan grada. Tako su ga jako udarili da je pao na zemlju, a onda su počeli bacati kamenje na njega. Kao što vidiš na slici, Savao je bio tamo i sve to promatrao. Mislio je da je u redu ubiti Stjepana.

Zašto je Savao mislio da je ispravno ubiti Stjepana?

Zašto je Savao tako razmišljao?— Pa, Savao je čitav svoj život bio farizej i vjerovao je da su učenja farizeja ispravna. Oni su mu bili uzor i on ih je oponašao (Djela apostolska 7:54-60).

Što je Savao učinio nakon što je Stjepan ubijen?— Pokušao se riješiti svih ostalih Isusovih učenika! Išao je ravno u njihove domove i silom odvodio muškarce i žene. A onda je dao da ih se baci u zatvor. Mnogi od učenika morali su pobjeći  iz Jeruzalema, ali nisu prestali propovijedati o Isusu (Djela apostolska 8:1-4).

Zbog toga je Savao još više zamrzio Isusove učenike. Otišao je do prvosvećenika Kaife i zatražio da mu se dozvoli da uhapsi kršćane u gradu Damasku. Savao ih je želio dovesti u Jeruzalem kao zatvorenike da bi ih se kaznilo. Ali na putu za Damask dogodilo mu se nešto zapanjujuće.

Tko se obratio Savlu, i što mu je rekao da učini?

S neba je zabljesnulo svjetlo i čuo se glas koji je rekao: “Savle, Savle, zašto me progoniš?” To je Isus govorio s neba! Svjetlo je bilo toliko jako da je Savao oslijepio, pa su ga ljudi koji su bili s njim morali voditi do Damaska.

Nakon tri dana Isus se pojavio u viziji jednom od svojih učenika u Damasku zvanom Ananija. Isus mu je rekao da posjeti Savla, da mu vrati vid i da razgovara s njim. Kad je Ananija razgovarao sa Savlom, on je prihvatio istinu o Isusu. Vratio mu se vid. Promijenio je svoj način života i postao vjerni Božji sluga (Djela apostolska 9:1-22).

Jesi li shvatio, zašto je Savao činio loše stvari?— Zato što je bio krivo poučavan. Slijedio je ljude koji nisu bili vjerni Bogu. I pripadao je grupi ljudi kojoj su ljudske ideje bile važnije od Božje Riječi. Ali zašto je Savao promijenio svoj život i postao dobar, dok su se ostali farizeji i dalje borili protiv Boga?— Pa on zapravo nije mrzio istinu. Zato je bio spreman prihvatiti istinu kad ju je upoznao.

Znaš li tko je Savao kasnije postao?— Da, postao je apostol Pavao, Isusov apostol. A ne zaboravi da je Pavao napisao više biblijskih knjiga od bilo kojeg drugog biblijskog pisca.

 Postoji mnogo ljudi poput Savla koji se mogu promijeniti. No to nije lako jer se netko jako trudi navesti ljude da čine zlo. O kome je riječ?— Isus je o toj osobi govorio kad se pojavio Savlu na putu za Damask. S neba je rekao Savlu: ‘Šaljem te da otvoriš oči ljudima, da ih obratiš od tame k svjetlu i od Sotonine vlasti k Bogu’ (Djela apostolska 26:17, 18).

Da, Sotona Đavo nastoji sve ljude navesti na to da čine zlo. Je li ti nekad teško činiti ono što je dobro?— Svima nam je nekad teško. Sotona nam to otežava. Ali postoji još jedan razlog zašto nije uvijek lako činiti dobro. Što misliš, koji je to razlog?— Taj da smo rođenjem naslijedili grijeh.

Zbog grijeha nam je često lakše uraditi nešto loše, nego dobro. Pa što onda možemo poduzeti?— Moramo se jako truditi da činimo ono što je dobro. Kad tako postupamo, možemo biti sigurni da će nam Isus, koji nas voli, pomoći.

Dok je Isus bio na Zemlji, volio je ljude koji su nekad činili zlo, ali su se promijenili. Znao je koliko im je bilo teško  promijeniti se. Naprimjer, neke su žene imale spolne odnose s više muškaraca. To je, naravno, bilo loše. Biblija te žene naziva bludnicama.

Zašto je Isus oprostio ovoj ženi koja je činila loše stvari?

Jednom je jedna takva žena čula za Isusa i došla u kuću nekog farizeja, u kojoj je bio Isus. Izlila je ulje na Isusove noge, a svoje suze koje su pale na njegove noge obrisala kosom. Bilo joj je jako žao što je griješila i Isus joj je oprostio. Ali farizeji su mislili da joj ne treba oprostiti (Luka 7:36-50).

Što je Isus jednom prilikom rekao nekim farizejima?— Rekao im je: “Bludnice idu ispred vas u Božje kraljevstvo” (Matej 21:31). Isus je to rekao jer su te bludnice pokazale vjeru u njega i napustile svoj loš način života. Ali farizeji su i dalje postupali grubo s Isusovim učenicima.

Zato kad iz Biblije vidimo da je ono što radimo loše, trebamo se promijeniti. A kad saznamo što Jehova želi od nas, trebali bismo jedva čekati da tako postupamo. Tada radujemo Jehovu i on će nam dati vječni život.

Pročitajmo Psalam 119:9-11; Priče Salamunove 3:5-7 i 12:15 da vidimo koliko je važno ne činiti zlo.