Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 10. POGLAVLJE

Isus je moćniji od demona

Isus je moćniji od demona

SIGURNO se sjećaš da je jedan od Božjih anđela postao Sotona Đavo. Zbog čega?— Bio je sebičan i želio je da ga ljudi obožavaju, pa se okrenuo protiv Boga. Jesu li drugi anđeli pošli za Sotonom?— Da, jesu. Biblija njih naziva Sotoninim anđelima, odnosno demonima (Otkrivenje 12:9).

Vjeruju li ti zli anđeli, odnosno demoni, u Boga?— ‘Demoni vjeruju da Bog postoji’, piše u Bibliji (Jakov 2:19). Ali u današnje vrijeme oni su u strahu. Boje se jer znaju da će ih Bog kazniti zbog zla koje su izazvali. Što su to loše napravili?—

Biblija kaže da su ti anđeli napustili svoj dom na nebu i da su došli na Zemlju kako bi živjeli kao ljudi. Učinili su to jer su željeli imati spolne odnose s lijepim ženama na Zemlji (1. Mojsijeva 6:1, 2; Juda 6). Što znaš o spolnim odnosima?—

 Tokom spolnog odnosa muškarac i žena postanu bliski na jedan sasvim poseban način. Nakon toga u utrobi žene raste beba. Ali anđeli nisu smjeli imati spolne odnose. Bog želi da spolne odnose imaju samo muškarac i žena koji su vjenčani jedno s drugim. Tako se muž i žena mogu brinuti za dijete ako ga budu imali.

Što su loše radili ovi anđeli?

Kad su anđeli uzeli ljudsko tijelo i imali spolne odnose sa ženama na Zemlji, njihova su djeca postala divovi. Oni su bili jako zli i napadali su ljude. Da bi uništio divove i sve zle ljude, Bog je izazvao veliki potop. Ali Noi je naredio da sagradi arku, a to je veliki brod, kako bi spasio nekoliko ljudi koji su bili dobri. Veliki Učitelj rekao je da je važno zapamtiti što se dogodilo u potopu (1. Mojsijeva 6:3, 4, 13, 14; Luka 17:26, 27).

A što se dogodilo sa zlim anđelima kad je došao potop?— Prestali su koristiti ljudska tijela koja su načinili i vratili se na nebo. No više nisu mogli biti Božji anđeli, nego su postali  Sotonini anđeli, odnosno demoni. Što je bilo s njihovom djecom, divovima?— Poginuli su u potopu. Jednako su prošli i svi drugi koji nisu slušali Boga.

Zašto danas ima više problema na Zemlji nego ikada prije?

Nakon potopa Bog više nije dozvolio demonima da budu poput ljudi. No iako ih ne vidimo, demoni još uvijek pokušavaju navesti ljude da čine vrlo ružne stvari. Danas uzrokuju više nevolja nego ikada prije. To je zato što su zbačeni s neba na Zemlju.

Zašto ne možemo vidjeti demone?— Zato što nemaju tijelo poput našeg. Ali možemo biti sigurni da postoje. Biblija kaže da Sotona ‘zavodi ljude u cijelom svijetu’, a demoni mu pomažu (Otkrivenje 12:9, 12).

Mogu li i nas Đavo i njegovi demoni zavesti, odnosno prevariti?— Mogu, ako nismo oprezni. Ali ne moramo se bojati. Veliki Učitelj je rekao: ‘Đavo nema vlasti nada mnom.’ Ako ostanemo uz Boga, on će nas čuvati od Đavla i njegovih demona (Ivan 14:30).

Važno je da znamo na koje će nas loše stvari demoni pokušati navesti. Razmisli i reci mi koje su loše stvari radili demoni kad su došli na Zemlju.— Prije potopa imali su spolne odnose sa ženama, a anđeli to nisu smjeli. Danas demoni vole kad ljudi ne slušaju Božji zakon o spolnim odnosima. A sad mi reci tko jedino smije imati spolne odnose.— Da, samo muž i žena.

Danas neki mladići i djevojke imaju spolne odnose, ali to nije u redu. Biblija govori o muškom ‘spolovilu’, odnosno penisu (3. Mojsijeva 15:1-3, NS). Ženski spolni organ zove se vulva. Jehova je te dijelove tijela stvorio s posebnim razlogom,  kao dar namijenjen samo mužu i ženi. Demoni su sretni kad ljudi rade stvari koje Jehova zabranjuje. Naprimjer, demoni vole kad mladić i djevojka jedno drugome dodiruju spolne organe. Slažeš li se da mi nikako ne želimo radovati demone?—

Postoji još nešto što demoni vole, a Jehova mrzi. Što bi to bilo?— Nasilje (Psalam 11:5). Nasilje je kada zli ljudi fizički napadaju druge. Prisjeti se da su to činili divovi, sinovi demona.

Isto tako, demoni vole plašiti ljude. Ponekad se pretvaraju da su umrle osobe. Mogu čak oponašati glasove umrlih. Tako demoni prevare mnoge i navedu ih da povjeruju kako su mrtvi i dalje na životu i da mogu razgovarati sa živima. Da, zbog demona mnogi ljudi vjeruju u duhove.

Dakle, moramo se čuvati da nas Sotona i njegovi demoni ne prevare. Biblija upozorava: ‘Sotona se pretvara u dobrog  anđela, a isto čine i njegovi sluge’ (2. Korinćanima 11:14, 15). No demoni su ustvari veoma zli. Da vidimo kako nas mogu navesti da postanemo slični njima.

Gdje ljudi saznaju mnogo toga o nasilju i neispravnim spolnim odnosima te o duhovima?— Kad gledaju neke televizijske emisije i filmove, igraju kompjuterske igre i videoigre, na Internetu i iz stripova. Približava li nas to Bogu ili Đavlu i njegovim demonima?—

Što se može dogoditi ako gledamo nasilje?

Što misliš, tko želi da slušamo i gledamo ružne stvari?— Da, to žele Sotona i njegovi demoni. Što onda ti i ja trebamo poduzeti?— Trebamo čitati, slušati i gledati stvari iz kojih možemo nešto naučiti i koje nam pomažu da služimo Jehovi. Koje su neke od tih dobrih stvari?—

Što je korisno za nas?

Ako činimo ono što je dobro, ne trebamo se bojati demona. Isus je jači od njih i oni ga se boje. Jednoga dana demoni su rekli Isusu: “Jesi li došao da nas uništiš?” (Marko 1:24). Je li tako da ćemo biti sretni kad dođe vrijeme da Isus uništi Sotonu i njegove demone?— Do tada, možemo biti sigurni da će nas Isus čuvati od demona ako ostanemo uz njega i njegovog nebeskog Oca.

Pročitajmo u 1. Petrovoj 5:8, 9 i Jakovu 4:7, 8 kako trebamo postupiti da bismo se zaštitili od Sotone i demona.