Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 28. POGLAVLJE

Koga treba slušati

Koga treba slušati

PONEKAD je teško odlučiti koga trebamo slušati. Možda ti mama i tata kažu jedno, a učitelj ili policajac nešto sasvim drugo. Ako se to dogodi, koga ćeš poslušati?—

Ranije smo, u 7. poglavlju ove knjige, iz Biblije čitali Efežanima 6:1-3. Tamo piše da djeca trebaju biti poslušna svojim roditeljima. “Slušajte svoje roditelje u Gospodinu”, piše u tom biblijskom retku. Znaš li što znači da djeca moraju biti poslušna roditeljima “u Gospodinu”?— To znači da djeca trebaju slušati roditelje koji ih uče da budu poslušna Božjim zakonima.

No neki odrasli ne vjeruju u Jehovu. I što ako netko od njih kaže da nema ničega lošeg u tome da varaš kad u školi pišeš test ili da uzmeš nešto iz trgovine, a ne platiš? Znači li to da djeca smiju varati ili krasti?—

Sjeti se da je kralj Nabuhodonozor svima bio zapovjedio da se poklone zlatnom liku koji je on postavio. Ali Sidrah, Mizah i Abdenago nisu se poklonili. Što misliš, zašto?— Zato što Biblija kaže da ljudi trebaju obožavati jedino Jehovu (2. Mojsijeva 20:3; Matej 4:10).

Što je Petar rekao Kaifi?

Nakon što je Isus umro njegove su apostole doveli pred Sanhedrin, glavni židovski sud koji se bavio vjerskim pitanjima. Prvosvećenik Kaifa im je rekao: “Izričito smo vam  naredili da ne učite na temelju [Isusovog] imena, a evo, napunili ste Jeruzalem svojim učenjem.” Zašto apostoli nisu poslušali Sanhedrin?— Petar je u ime svih apostola odgovorio Kaifi: “Moramo slušati Boga kao vladara, a ne ljude” (Djela apostolska 5:27-29).

U to su vrijeme vjerski vođe Židova imali veliku moć. Međutim, njihova je zemlja bila pod rimskom vlašću. Glavna osoba u toj vlasti zvala se car. Iako Židovi nisu željeli da nad njima vlada car, rimska je vlast učinila mnogo dobra za ljude. A i današnje vlasti svojim građanima pomažu na mnoge načine. Kako im pomažu?—

Država gradi ceste te plaća policiju i vatrogasce da nas štite. Ona također omogućava djeci da se školuju, a ostarjelima da imaju zdravstvenu skrb. Sve to državu dosta košta. Otkuda joj novac za to?— Od ljudi. Novac koji ljudi daju državi zove se porez.

 Kad je Veliki Učitelj živio na Zemlji, mnogi Židovi nisu željeli plaćati porez rimskoj vlasti. Zato su se jednog dana svećenici dogovorili s nekim ljudima da Isusu postave podlo pitanje. Pitali su ga: ‘Moramo li plaćati porez caru ili ne moramo?’ Bilo je to lukavo pitanje. Da je Isus odgovorio: ‘Da, morate plaćati porez’, to se mnogim Židovima ne bi svidjelo. Isto tako, nije mogao reći: ‘Ne, ne morate plaćati poreze.’ To ne bi bilo točno.

I što je Isus odgovorio? Rekao je: ‘Pokažite mi novčić.’ Kad su mu ga dali, upitao ih je: ‘Čija se slika i ime nalaze na njemu?’ Ljudi su rekli: ‘Carevo.’ Zato je Isus rekao: “Svakako, dakle, vratite caru carevo, a Bogu Božje” (Luka 20:19-26).

Kako je Isus odgovorio na lukavo pitanje ovih ljudi?

Nitko mu nije mogao prigovoriti na tom odgovoru. Ako car čini korisne stvari za ljude, sasvim je na mjestu da se novcem koji je on dao izraditi plaća sve to. Isus je na taj način  pokazao da treba plaćati porez državi zbog svega što od nje dobivamo.

Ti možda nisi dovoljno velik da plaćaš porez, ali postoji nešto što možeš dati državi. Što bi to bilo?— Možeš biti poslušan državnim zakonima. Biblija kaže: ‘Budite poslušni višim vlastima.’ Više vlasti su osobe koje imaju autoritet u državi. Kao što vidimo, Bog je taj koji traži od nas da slušamo zakone države (Rimljanima 13:1, 2).

Možda postoji zakon da ne smijemo bacati papiriće i drugo smeće po ulici. Trebaš li slušati taj zakon?— Da, Bog želi da ga slušaš. Trebaš li slušati i policiju?— Država plaća policiju da štiti ljude. Ako nju slušamo, to je isto kao da slušamo državu.

I što ćeš onda uraditi ako policajac kaže: “Stani!” a ti želiš prijeći cestu?— Ako drugi ipak pretrčavaju cestu, hoćeš li i ti pretrčavati?— Ti trebaš stati, čak i ako to nitko drugi ne učini. Bog ti kaže da budeš poslušan.

Možda se u susjedstvu nešto dogodi, pa policija kaže: “Ne izlazite na ulicu. Ostanite u kućama.” A ti čuješ viku i zanima te što se događa. Hoćeš li izaći van da provjeriš što se to zbiva?— Bi li tada bio poslušan “višim vlastima”?—

U mnogim područjima država gradi škole i plaća učitelje. Što misliš, želi li Bog da slušaš svog učitelja?— Razmisli o tome. Država plaća učitelja da te poučava, kao što plaća policiju da štiti ljude. Prema tome, ako si poslušan policiji ili učitelju, to je isto kao da si poslušan državi.

Zašto trebamo slušati policiju?

 No što ako učitelj kaže da moraš obožavati neki lik? Što bi tada učinio?— Trojica Hebreja nisu se poklonila liku, čak ni kad im je to naredio kralj Nabuhodonozor. Što smo rekli, zašto to nisu učinili?— Zato što nisu željeli biti neposlušni Bogu.

Jedan je povjesničar pisao o prvim kršćanima i rekao je da njihova ‘potpuna odanost nije pripadala caru’ (Will Durant). Pripadala je Jehovi! Upamti da nam Bog treba biti na prvom mjestu u životu.

Mi smo poslušni državi jer to Bog traži od nas. Ali što trebamo reći ako se od nas traži nešto što Bog zabranjuje?— Trebamo reći isto što su i apostoli rekli prvosvećeniku: “Moramo slušati Boga kao vladara, a ne ljude” (Djela apostolska 5:29).

Biblija nas uči da poštujemo zakon. Pročitajmo što piše u Mateju 5:41; Titu 3:1 i 1. Petrovoj 2:12-14.