Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 47. POGLAVLJE

Kako znamo da je Harmagedon blizu

Kako znamo da je Harmagedon blizu

ZNAŠ li što je to znak?— U 46. poglavlju čitali smo o znaku koji je Bog dao i koji je pokazivao da nikada više neće uništiti svijet potopom. I apostoli su tražili znak da bi znali kad će se Isus vratiti i je li blizu kraj svijeta (Matej 24:3).

Budući da je Isus ubrzo nakon toga trebao postati nevidljiva osoba na nebu, ljudi su trebali vidljivi znak da bi znali da je počeo vladati. Zato je Isus rekao koje će se stvari događati na Zemlji, a kojima njegovi učenici trebaju obratiti pažnju. Kad se te stvari počnu događati, to znači da se on vratio i počeo vladati kao Kralj na nebu.

Da bi svojim učenicima pokazao koliko je važno da to budno prate, Isus im je rekao: “Gledajte  smokvu i sva druga stabla: Kad vidite da već propupaju, i sami znate da je ljeto već blizu.” Sigurno znaš prepoznati kada dolazi ljeto. A da je Harmagedon blizu znat ćeš kad vidiš da se događaju stvari o kojima je govorio Isus (Luka 21:29, 30).

Što je Isus želio reći kad je govorio o smokvi?

Na ovoj i idućoj stranici pogledat ćemo slike koje prikazuju ono o čemu je Isus govorio. To je dio znaka koji pokazuje da je  Božje Kraljevstvo blizu. Kad se sve to dogodi, Božje Kraljevstvo s Kristom kao Vladarom uništit će sve druge vladavine, kao što smo pročitali u 46. poglavlju.

Zato dobro pogledaj slike na prethodne dvije stranice i onda ćemo porazgovarati o njima. O onome što je prikazano na njima možemo čitati u Mateju 24:6-14 i Luki 21:9-11. Kao što vidiš, svaka je slika označena malim brojem. Svaki taj broj se nalazi na početku odlomka koji opisuje sliku. Da vidimo ispunjavaju li se danas mnogi dijelovi znaka koji je Isus naveo.

(1) Isus je rekao: ‘Čut ćete ratove i izvještaje o ratovima. Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.’ Jesi li čuo da ljudi govore o ratovima?— Prvi svjetski rat trajao je od 1914. do 1918, a Drugi svjetski rat od 1939. do 1945 godine. Nikada prije nije bilo svjetskih ratova! Danas ima ratova po cijelom svijetu. O ratovima svaki dan čujemo na televiziji i radiju ili čitamo u novinama.

(2) Isus je također rekao: ‘Bit će nestašica hrane u jednom mjestu za drugim.’ Kao što možda znaš nemaju svi dovoljno hrane. Svakog dana tisuće ljudi umre jer nemaju što jesti.

(3) Isus je dodao: ‘U jednom mjestu za drugim bit će pošasti.’ Znaš li što je pošast?— To je bolest od koje umre puno ljudi. Jedna velika pošast zvala se španjolska groznica i od nje je za oko godinu dana umrlo otprilike 20 milijuna ljudi. U naše će vrijeme od AIDS-a sigurno umrijeti još više ljudi. A svake godine na tisuće ljudi umre od raka, bolesti srca i drugih bolesti.

 (4) Isus je spomenuo još jedan dio znaka kad je rekao: ‘Bit će potresa u jednom mjestu za drugim.’ Znaš li što je potres?— Kad je potres, trese nam se tlo pod nogama. Kuće se ruše, a često i ljudi poginu. Od 1914. svake je godine bilo mnogo potresa. Jesi li čuo za njih?—

(5) Isus je rekao da će dio znaka biti i ‘sve veća i veća zloća’. Zato ima toliko krađe i nasilja. Ljudi se posvuda boje da će im netko provaliti u kuću. Nikada prije nije bilo toliko zločina i nasilja u svim dijelovima svijeta kao danas.

(6) Isus je naveo vrlo važan dio znaka kad je rekao: “Ova dobra vijest o kraljevstvu propovijedat će se po cijeloj nastanjenoj zemlji za svjedočanstvo svim narodima; i tada će doći kraj” (Matej 24:14). Ako vjeruješ u tu ‘dobru vijest’, onda trebaš govoriti drugima o njoj. Tako ćeš sudjelovati u ispunjenju ovog dijela znaka.

Neki ljudi možda kažu da je uvijek bilo svega toga što je Isus prorekao. No nikada se prije sve te stvari nisu događale u tako puno dijelova svijeta, i to u isto vrijeme. Dakle, razumiješ li što pokazuje znak?— Kad vidimo da se sve te stvari događaju, to je znak da će Božji novi svijet uskoro zamijeniti ovaj zao svijet.

Kad je Isus govorio o znaku, spomenuo je i jedno posebno godišnje doba. Rekao je: “Molite se da vaš bijeg ne bude zimi” (Matej 24:20). Što misliš, što to znači?—

Što se može desiti ako zbog neke velike nesreće čovjek mora bježati zimi kada je zbog lošeg vremena jako teško ili čak opasno  ići bilo gdje?— Ako uopće uspije pobjeći, dosta će se izmučiti. Što misliš, bi li bilo žalosno kad bi netko zimi poginuo u oluji samo zato što je bio previše zaposlen drugim stvarima i nije ranije krenuo na put?—

Koju nam je pouku Isus dao kad je govorio o bijegu u vrijeme zime?

Shvaćaš li onda što je Isus želio reći kad je upozorio da se ne čeka zimu da bi se bježalo?— Želio je reći kako ne smijemo odgađati to da dokažemo da volimo Boga i da mu želimo služiti jer znamo da je Harmagedon blizu. Ako odgađamo, možda bude prekasno za nas. Bili bismo isti kao ljudi u vrijeme potopa koji su čuli što Noa govori, ali nisu ušli u arku.

A sad da vidimo kako će biti kad prođe taj veliki rat, Harmagedon. Saznat ćemo što Bog želi dati svima nama koji ga volimo i služimo mu.

Evo još nekih biblijskih redaka koji pokazuju da je Harmagedon blizu: 2. Timoteju 3:1-5 i 2. Petrova 3:3, 4.