Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 4. POGLAVLJE

Bog ima ime

Bog ima ime

ŠTO obično najprije želiš saznati o osobi s kojom se upoznaješ?— Sigurno želiš saznati kako se zove. Svi imamo ime. Bog je bio taj koji je prvom čovjeku na Zemlji dao ime. Nazvao ga je Adam. Adamova žena dobila je ime Eva.

No nemaju samo ljudi ime. Sjeti se drugih stvari koje imaju ime. Kad ti netko pokloni lutku ili kućnog ljubimca, daš im neko ime. Je li tako?— Da, vrlo je važno imati ime.

Pogledaj noću nebo i vidjet ćeš puno, puno zvijezda. Što misliš, imaju li one ime?— Imaju. Bog je dao ime svakoj zvijezdi na nebu. U Bibliji piše: ‘Broji mnoštvo zvijezda, i sve ih zove po imenu’ (Psalam 147:4).

Znaš li da svaka zvijezda ima ime?

Tko je prema tvom mišljenju najvažnija osoba u cijelom svemiru?— Bog je najvažnija osoba. A što misliš, ima li on svoje ime?— Isus je rekao da ima. Isus je jednom u molitvi Bogu rekao: ‘Objavio sam ime tvoje svojim sljedbenicima’ (Ivan 17:26). Kako glasi Božje ime?— Sam Bog nam kaže: “Ja sam Jehova, to je ime moje.” Prema tome, Bog se zove JEHOVA (Izaija 42:8).

Kako se osjećaš kad znaš da su drugi upamtili tvoje ime?— Je li ti drago?— Jehova želi da ljudi znaju njegovo ime. Zato kad razgovaramo o Bogu, trebamo koristiti njegovo ime, Jehova. I Veliki Učitelj koristio je Božje ime, Jehova, kad je razgovarao s ljudima. Jednom je Isus rekao: “Ljubi Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem” (Marko 12:30).

 Isus je znao da je ime “Jehova” veoma važno. Zato je učio svoje učenike da koriste Božje ime. Čak ih je naučio da spominju to ime u svojim molitvama. Isus je znao da Jehova želi da svi ljudi znaju njegovo ime.

Davno prije Bog je Mojsiju, koji je bio Izraelac, pokazao koliko je važno Njegovo ime. Sinovi Izraelovi, ili Izraelci, živjeli su u zemlji koja se zvala Egipat. A ljudi u toj zemlji zvali su se Egipćani. Oni su Izraelce pretvorili u robove i bili su jako zli prema njima. Kad je Mojsije narastao, pokušao je pomoći jednom čovjeku iz svog naroda. Zbog toga se faraon, kralj Egipta, naljutio. Htio je ubiti Mojsija! I tako je Mojsije pobjegao iz Egipta.

Mojsije je otišao u drugu zemlju. Bila je to zemlja Midjan. Tamo se Mojsije oženio i osnovao obitelj. Bio je pastir.  Jednog je dana Mojsije čuvao ovce blizu jedne gore kad je ugledao nešto zadivljujuće. Vidio je trnov grm sav u plamenu, ali nikako nije izgarao! Mojsije se približio da bolje vidi što je to.

Što se tada dogodilo?— Mojsije je čuo glas iz tog gorućeg grma koji je zvao: “Mojsije! Mojsije!” Čiji je to bio glas?— Bio je to Božji glas! Bog je imao veliki zadatak za Mojsija. Rekao mu je: ‘Hajde, šaljem te faraonu, kralju Egipta, da izvedeš moj narod, sinove Izraelove, iz Egipta.’ Bog je obećao Mojsiju da će mu pomoći u tome.

Koju je važnu stvar Mojsije naučio kod gorućeg trnovog grma?

No Mojsije je rekao Bogu: ‘Što ako dođem sinovima Izraelovim u Egipat i kažem im da me Bog poslao, a oni me upitaju: “Kako mu je ime?” Što ću im odgovoriti?’ Bog je rekao Mojsiju da sinovima Izraelovim kaže ovako: ‘Jehova me poslao k vama i rekao mi je da je Jehova ime njegovo dovijeka’ (2. Mojsijeva  3:1-15). To je značilo da će Bog zadržati svoje ime, Jehova. Nikada ga neće promijeniti. Bog je želio da se dovijeka zna za njegovo ime, Jehova.

Kako je Bog svoje ime učinio poznatim kod Crvenog mora?

Kad je Mojsije ponovno stigao u Egipat, Egipćani su mislili da je Jehova neki nevažni izraelski bog. Nisu vjerovali da je on Bog cijele Zemlje. Zato je Jehova rekao kralju Egipta: ‘Moje će ime biti poznato po svoj zemlji’ (2. Mojsijeva 9:16). Jehova je učinio da njegovo ime postane poznato. Kako?—

Pa, rekao je Mojsiju da izvede izraelski narod iz Egipta. Kad su došli do Crvenog mora, Jehova je napravio suhi put kroz more. Izraelci su sigurno prešli po tom tlu. Ali kad su faraon i cijela njegova vojska krenuli tim putem, vode koje su stajale s obje strane potopile su Egipćane i svi su umrli.

Ubrzo su ljudi po cijeloj Zemlji čuli što je Jehova učinio kod Crvenog mora. Kako znamo da su čuli za to?— Pa, oko 40 godina nakon toga Izraelci su došli u Kanaan, a to je zemlja koju im je Jehova obećao dati. Tamo je dvojici Izraelaca  mlada žena Rahaba rekla: ‘Čuli smo kako je Jehova pred vama osušio Crveno more kad ste izašli iz Egipta’ (Jozua 2:10).

Danas su mnogi ljudi isti kao Egipćani. Oni ne vjeruju da je Jehova Bog nad cijelom Zemljom. Zato Jehova želi da njegov narod govori drugima o njemu. To je radio i Isus. Pretkraj svog života na Zemlji, rekao je Jehovi u molitvi: “Objavio sam im tvoje ime” (Ivan 17:26).

Isus je govorio o Božjem imenu. Znaš li pronaći Božje ime u Bibliji?

 Želiš li biti poput Isusa? Onda govori drugima da se Bog zove Jehova. Vidjet ćeš da mnogi to ne znaju. Možda im možeš pokazati biblijski redak iz Psalma 83:18. Uzmimo sada Bibliju i zajedno potražimo taj redak. U njemu piše: ‘I neka znaju da si ti, kojemu je ime Jehova, jedini najviši nad svom zemljom.’

Što učimo iz ovog retka?— Učimo da je Jehova najvažnije ime koje postoji. To je ime Svemogućeg Boga, Isusovog Oca, Onoga koji je sve stvorio. I ne zaboravi da je Isus rekao da trebamo voljeti Jehovu Boga svim svojim srcem. Voliš li ti Jehovu?—

Kako možemo dokazati da volimo Jehovu?— Jedan od načina je da ga upoznamo kao Prijatelja. Drugi način je da govorimo drugima kako se on zove. Možemo im direktno iz Biblije pokazati da je njegovo ime Jehova. Možemo im također reći koje je sve lijepe stvari Jehova stvorio i koje je dobre stvari učinio. To veoma raduje Jehovu jer on želi da svi ljudi znaju za njega. I mi možemo sudjelovati u tome. Slažeš li se s time?—

Neće svi htjeti slušati kad im budemo govorili o Jehovi. Mnogi ljudi nisu slušali čak ni kad je Isus, Veliki Učitelj, govorio o Jehovi. Ali Isus nije zbog toga prestao govoriti o njemu.

Budimo i mi poput Isusa. Uvijek govorimo o Jehovi. Ako to činimo, Jehova Bog bit će zadovoljan s nama jer pokazujemo ljubav prema njegovom imenu.

Sada zajedno iz Biblije pročitajmo još neke retke koji pokazuju koliko je važno Božje ime: Izaija 12:4, 5; Matej 6:9; Ivan 17:6 i Rimljanima 10:13.