Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 21. POGLAVLJE

Grad koji se zove “Jehova Je Ondje”

Grad koji se zove “Jehova Je Ondje”

EZEKIJEL 48:35

TEMA: Što predočavaju grad i područje koje je izdvojeno kao prilog

1, 2. (a) Za koju je posebnu svrhu trebalo izdvojiti jedan komad zemlje? (Vidi ilustraciju na koricama knjige.) (b) Što je vizija zajamčila izgnanicima?

U SVOJOJ posljednjoj viziji Ezekijel je saznao da se jedan dio zemlje treba izdvojiti za posebnu svrhu. Taj dio zemlje nije bio namijenjen nekom izraelskom plemenu, nego se trebao izdvojiti kao prilog Jehovi. Osim toga, Ezekijel je saznao pojedinosti o izuzetnom gradu koji je nosio upečatljivo ime. Taj dio vizije zajamčio je izgnanicima nešto jako važno: Jehova će biti uz njih kad se vrate u svoju voljenu domovinu.

2 Ezekijel je detaljno opisao područje koje je bilo izdvojeno kao prilog. Taj dio vizije vrlo je značajan za sve nas koji danas služimo Jehovi. Razmotrimo sada taj izvještaj.

“Sveti prilog zajedno s gradskim posjedom”

3. Kako je izgledalo izdvojeno područje i koja je bila svrha svakog pojedinog dijela? (Vidi okvir “Područje koje trebate dati kao prilog”.)

3 Unutar izdvojenog područja (A) * nalazio se komad zemlje u obliku četverokuta (B) koji je bio dug i širok 25 000 lakata (13 kilometara). Taj dio zemlje nazvan je “cijelo sveto područje”, a bio je podijeljen na tri dijela. Gornji dio bio  je namijenjen levitima, a srednji dio bio je odvojen za hram i svećenike. Ta dva dijela činila su “sveti prilog” (D). Treći, manji dio, odnosno “preostali dio zemlje” (E), koristio se “za ono što nije sveto”. Taj dio zemlje bio je namijenjen gradu (Ezek. 48:15, 20).

4. Koju pouku možemo izvući iz izvještaja o području izdvojenom kao prilog Jehovi?

4 Koju pouku možemo izvući iz izvještaja o području izdvojenom kao prilog Jehovi? Važno je primijetiti da se najprije trebala odvojiti zemlja za taj poseban prilog, a tek nakon toga zemlja za plemena. Jehova je time pokazao da je zemlja koja je izdvojena za poseban prilog važnija od ostalog područja (Ezek. 45:1). Izgnanici su nesumnjivo puno toga naučili iz redoslijeda kojim se dodjeljivala zemlja. Štovanje Jehove trebalo im je biti na prvom mjestu u životu. I mi danas slično gledamo na naše duhovne aktivnosti, kao što su proučavanje Božje Riječi, sastanci i služba propovijedanja. One su za nas važnije od bilo čega drugoga. Budemo li postupali po uzoru na Jehovu, znat ćemo ispravno postavljati prioritete. Tada će štovanje Jehove zauzimati središnje mjesto u našem životu.

“Grad neka bude u sredini”

5, 6. (a) Kome je pripadao grad? (b) Što grad ne predočava i zašto to možemo reći?

5 Pročitaj Ezekijela 48:15. Što znamo o gradu i zemlji oko njega? (Ezek. 48:16–18). Jehova je rekao Ezekijelu da će područje koje je u posjedu grada “pripadati cijelom izraelskom narodu” (Ezek. 45:6, 7). Prema tome, grad i okolna zemlja nisu bili dio “svetog priloga” koji je trebalo dati “kao prilog Jehovi” (Ezek. 48:9, 10). Imajući to na umu, razmotrimo što mi danas možemo naučiti iz načina na koji je grad bio organiziran.

6 No najprije trebamo utvrditi što taj grad ne predočava. On ne predočava obnovljeni Jeruzalem i njegov hram. Zašto to možemo reći? Zato što u gradu koji je Ezekijel vidio nije bilo hrama. Isto tako, taj grad ne predočava ni bilo koji drugi grad u obnovljenoj izraelskoj zemlji. Zašto? Zato što ni izgnanici koji su se vratili u svoju domovinu ni njihovi potomci nikada nisu izgradili grad koji bi odgovarao opisu grada iz vizije. Nadalje, taj grad ne predočava grad na nebu. Zašto? Zato što je bio sagrađen na zemlji koja je bila odvojena za ono “što nije sveto”, a ne na zemlji koja je bila odvojena za svetu svrhu (Ezek. 42:20).

7. Kakav je grad Ezekijel vidio i što on po svoj prilici predočava? (Vidi ilustraciju na početku poglavlja.)

7 Što onda predočava grad koji je Ezekijel vidio? Sjetimo se da je Ezekijel taj grad vidio u istoj viziji u kojoj je vidio  i zemlju (Ezek. 40:2; 45:1, 6). Božja Riječ pokazuje da nije riječ o doslovnoj, nego o simboličnoj zemlji. Prema tome, i grad mora imati simbolično značenje. Pojam “grad” obično se odnosi na organiziranu zajednicu ljudi koja živi na istom mjestu. Dakle, grad u obliku savršenog četverokuta po svoj prilici predočava dobro organiziranu vlast.

8. Na kojem području djeluje vlast sa sjedištem u gradu i zašto to možemo reći?

8 Na kojem području djeluje ta vlast? Ezekijelova vizija otkriva da se grad nalazi unutar simbolične zemlje. Dakle, ta vlast danas djeluje unutar duhovnog raja i organizira aktivnosti Božjeg naroda. A na što upućuje činjenica da se grad nalazi na zemlji koja se koristi za ono što nije sveto? To nas podsjeća da ta vlast nije nebeska, nego zemaljska. Ona djeluje u korist svih koji žive u duhovnom raju.

9. (a) Tko čini današnju zemaljsku vlast? (b) Što će Isus raditi tijekom Tisućugodišnje Vladavine?

9 Tko čini tu zemaljsku vlast? U Ezekijelovoj je viziji vodeću ulogu u gradskoj vlasti imao “poglavar” (Ezek. 45:7). Njemu je bio povjeren zadatak da nadgleda narod iako nije bio ni svećenik ni levit. Taj nas poglavar podsjeća na današnje skupštinske starješine, naročito na one koji nisu pomazanici. Ti brižni duhovni pastiri iz redova drugih ovaca ponizno služe pod Kristovom nebeskom vlašću (Ivan 10:16). Tijekom Tisućugodišnje Vladavine Isus će birati i imenovati “poglavare”, odnosno zrele starješine, “po cijeloj zemlji” (Psal. 45:16). Oni će pod vlašću nebeskog Kraljevstva 1000 godina voditi brigu o Božjem narodu.

“Jehova Je Ondje”

10. Kako glasi ime grada i što to ime pokazuje?

10 Pročitaj Ezekijela 48:35. Grad iz vizije zvao se “Jehova Je Ondje”. To ime pokazuje da će Jehova biti prisutan u tom gradu. Kad je Jehova Ezekijelu pokazao taj grad, koji je bio smješten u središtu obnovljene zemlje, izgnanim Židovima zapravo je poručio: “Ponovno ću biti uz vas!” To ih je sigurno jako ohrabrilo.

11. Koje pouke možemo izvući iz Ezekijelove vizije o gradu i imenu koje nosi?

11 Koje pouke možemo izvući iz ovog dijela Ezekijelovog proročanstva? Ime tog grada jamči nam da Jehova danas prebiva sa svojim vjernim zemaljskim slugama i da će tako biti zauvijek. Ono ujedno ističe jednu važnu istinu: Taj grad ne postoji zato da bi neki čovjek dobio moć, nego zato da bi se provodile Jehovine razumne odluke koje on donosi s puno ljubavi. Drugim riječima, Jehova nije gradskoj vlasti dao pravo da odlučuje kako će se podijeliti zemlja. Umjesto toga on sam podijelio je zemlju, odnosno podario je mjesto u duhovnom raju svakom svom sluzi, pa tako i onima  koji su naizgled neznatni. Stoga očekuje od onih koji provode vlast u njegovo ime da poštuju njegovu odluku (Ezek. 46:18; 48:29).

12. (a) Po čemu je još grad iz vizije poseban i što to pokazuje? (b) Što bi današnji starješine trebali imati na umu?

12 Po čemu je još poseban grad koji nosi ime “Jehova Je Ondje”? Gradovi u drevno doba bili su opasani zidinama koje su služile kao zaštita, pa je bilo važno da imaju što manje vrata. No grad iz Ezekijelove vizije ima čak 12 vrata! (Ezek. 48:30–34). Tako velik broj vrata (po tri sa svake strane) pokazuje da su oni koji upravljaju gradom pristupačni i da stoje na raspolaganju svim Božjim slugama. Osim toga, to što grad ima 12 vrata znači da je otvoren svima, “cijelom izraelskom narodu” (Ezek. 45:6). Ta činjenica podsjeća današnje starješine na nešto jako važno: Jehova želi da oni budu pristupačni i da uvijek stoje na raspolaganju svima koji žive u duhovnom raju.

Starješine su pristupačni i uvijek nam stoje na raspolaganju (vidi 12. odlomak)

Božji narod štuje Boga i služi gradu

13. Koja je zaduženja Jehova dao svojim slugama?

13 Vratimo se ponovno u Ezekijelovo vrijeme i pogledajmo što još možemo saznati iz vizije o podjeli zemlje. Jehova je spomenuo ljude koji su obavljali različita zaduženja. Svećenicima, “slugama u svetištu”, bio je povjeren zadatak da prinose žrtve i pristupaju Jehovi kako bi mu služili. A levitima, “slugama u hramu”, zadatak je bio da vrše službu u hramu i rade sve što treba (Ezek. 44:14–16; 45:4, 5). A bilo je i nekih koji su trebali raditi u blizini grada. Tko su bili ti ljudi?

14. Na što nas podsjećaju oni koji su radili u blizini grada?

14 Oni koji su radili u blizini grada potjecali su “iz svih izraelskih plemena”. Njihov je zadatak bio da pružaju podršku onima u gradu. U kom smislu? Trebali su uzgajati usjeve “za hranu onima koji budu služili gradu” (Ezek. 48:18, 19). Na što nas podsjeća njihova uloga? Danas svi stanovnici duhovnog raja imaju priliku podupirati Kristovu pomazanu braću i one iz velikog mnoštva kojima je Jehova povjerio odgovorna zaduženja (Otkr. 7:9, 10). Svoju podršku možemo im pokazati na izuzetno važan način – tako da se spremno držimo uputa koje dobivamo od vjernog roba.

15, 16. (a) Koju još pojedinost otkriva Ezekijelova vizija? (b) U kojim aktivnostima mi možemo sudjelovati?

15 Ezekijelova vizija sadrži još jednu pojedinost iz koje možemo naučiti nešto o služenju Jehovi. O čemu je riječ? Jehova je rekao da će pripadnici 12 plemena (svi osim Levijevog plemena) služiti na dvije lokacije: u hramskom dvorištu i na gradskim pašnjacima. Što su ondje trebali raditi? U hramskom dvorištu sva su plemena trebala štovati Jehovu tako  što su mu prinosila žrtve (Ezek. 46:9, 24). Na području oko grada pripadnici svih plemena trebali su obrađivati zemlju i tako podupirati one koji su u gradu. Što možemo naučiti iz njihovog primjera?

16 Danas pripadnici velikog mnoštva imaju priliku obavljati zaduženja nalik onima koja su opisana u Ezekijelovoj viziji. Oni štuju Jehovu “u njegovom hramu” tako što mu prinose “žrtvu hvale” (Otkr. 7:9–15; Hebr. 13:15). Naprimjer, oni propovijedaju dobru vijest i izražavaju svoju vjeru komentarima i pjevanjem teokratskih pjesama na sastancima. Štovati Jehovu na takav način za njih je najvažnija stvar u životu (1. Ljet. 16:29). Osim toga, mnogi Božji sluge podupiru Božju organizaciju i na brojne druge načine. Naprimjer, sudjeluju u gradnji i održavanju dvorana i podružnica te pomažu u mnogim drugim projektima Jehovine organizacije. Drugi podupiru te projekte svojim dobrovoljnim prilozima. Na takav način, slikovito govoreći, obrađuju zemlju, i to “Bogu na slavu” (1. Kor. 10:31). Oni svoju službu obavljaju revno i radosno jer znaju da se “takvim žrtvama ugađa Bogu”  (Hebr. 13:16). Daješ li sve od sebe kako bi sudjelovao u tim aktivnostima?

Što možemo naučiti od onih koji su pružali podršku gradu? (vidi odlomke 14–16)

“Po njegovom obećanju očekujemo nova nebesa i novu zemlju”

17. (a) Kako će se Ezekijelova vizija ispuniti u većoj mjeri? (b) O kome će se zemaljska vlast brinuti tijekom 1000 godina?

17 Hoće li se Ezekijelova vizija o području izdvojenom kao prilog ispuniti u većoj mjeri? Hoće! Razmisli o sljedećem: Ezekijel je vidio komad zemlje nazvan “sveti prilog”, na kojem je bilo “Jehovino svetište”. To područje nalazilo se u središnjem dijelu Obećane zemlje (Ezek. 48:10). To nam jamči da će nakon Harmagedona Jehova prebivati s nama bez obzira na to u kojem dijelu svijeta živjeli (Otkr. 21:3). Tijekom Tisućugodišnje Vladavine “grad”, odnosno zemaljska vlast koju će Bog zadužiti da se brine za njegov narod, s ljubavlju će pružati vodstvo svim pripadnicima “nove zemlje”, to jest novom ljudskom društvu (2. Petr. 3:13).

18. (a) Zašto možemo biti sigurni da će zemaljska vlast djelovati u skladu s Božjom vlasti? (b) Što nam jamči ime grada?

18 Zašto možemo biti sigurni da će zemaljska vlast i dalje djelovati u potpunom skladu s Božjom vlasti? Božja Riječ pokazuje da je zemaljski grad iz Ezekijelove vizije sličan Novom Jeruzalemu, nebeskom gradu koji se sastoji od Kristovih 144 000 suvladara – oba grada imaju 12 vrata (Otkr. 21:2, 12, 21–27). Na temelju toga možemo zaključiti da će zemaljska vlast savjesno provoditi u djelo sve odluke koje Božje kraljevstvo donese na nebu. Ime grada “Jehova Je Ondje” jamči nam da će svi ljudi u raju na Zemlji zauvijek štovati pravog Boga Jehovu. Da, čeka nas uistinu prekrasna budućnost!

^ odl. 3 Slova u zagradama odnose se na okvir 21A.