Idi na sadržaj

Idi na kazalo

6. Što se s nama događa kad umremo?

6. Što se s nama događa kad umremo?

1. KAD ČOVJEK UMRE, ON NAPROSTO PRESTAJE ŽIVJETI

“Mrtvi nisu svjesni ničega” (Propovjednik 9:5).

Što se s nama događa kad umremo?

2. JEHOVA NIJE ŽELIO DA LJUDI UMIRU

“S drveta spoznaje dobra i zla ne smiješ jesti, jer u onaj dan u koji okusiš s njega, sigurno ćeš umrijeti” (1. Mojsijeva 2:17).

Zašto umiremo?

 • 1. Mojsijeva 3:1-6

  Sotona je lagao Evi o tome što će se dogoditi ako prekrši Božju zapovijed. Kad su Adam i Eva postali neposlušni Jehovi, zgriješili su i s vremenom umrli.

 • 1. Mojsijeva 3:19

  Kad je umro, Adam je prestao postojati.

 • Rimljanima 5:12

  Grijeh je poput strašne bolesti koju smo naslijedili od naših praroditelja. Od samog začeća svi u sebi nosimo grijeh. To je razlog zašto umiremo.

 • 1. Korinćanima 15:26

  Biblija za smrt kaže da je naš neprijatelj.

3. ISTINA O SMRTI NAS OSLOBAĐA

“Kad čovjek umre, može li se u život vratiti? (...) Čekat ću, dok ne dođe oslobođenje moje” (Job 14:14).

Kako nas spoznaja o tome što se stvarno događa nakon smrti može osloboditi robovanja krivim vjerovanjima i običajima?

 • 1. Ivanova 4:8

  Učenje o paklu vrijeđa Jehovu. On nikada ne bi dopustio da se ljudi muče u paklenim mukama.

 • Otkrivenje 4:11

  Mnogi ljudi boje se mrtvih i zato štuju duhove umrlih. Ali Jehova je jedini pravi Bog i trebamo štovati samo njega.