Idi na sadržaj

Idi na kazalo

4. Tko je Isus Krist?

4. Tko je Isus Krist?

1. ISUS JE MESIJA

“Ti si Krist” (Matej 16:16; vidi i bilješku).

Kako znamo da je Isus Mesija, odnosno Božji Pomazanik?

2. PRIJE SVOG DOLASKA NA ZEMLJU ISUS JE BIO ANĐEO NA NEBU

“Nitko nije uzašao na nebo osim onoga koji je sišao s neba, Sina čovječjega” (Ivan 3:13).

Što je Isus radio na nebu?

  • Kološanima 1:15, 16

    Jehova je najprije stvorio Isusa, a onda je preko njega stvorio sve ostalo. Isus je milijarde godina bio sa svojim Ocem i učio od njega.

  • Luka 1:30-35

    Jehova je poslao Isusa na Zemlju.

3. ISUS VOLI LJUDE

“Pustite djecu neka dolaze k meni!” (Marko 10:14).

Koje ti se Isusove osobine naročito sviđaju?

4. ISUS UVIJEK VRŠI BOŽJU VOLJU

“Ja sam proslavio tebe na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao da izvršim” (Ivan 17:4).

Kako nam Isusov primjer pomaže da budemo vjerni?