Idi na sadržaj

Idi na kazalo

13. Život – dar koji trebamo cijeniti

13. Život – dar koji trebamo cijeniti

1. ŽIVOT JE BOŽJI DAR — POKAŽI DA GA CIJENIŠ

“U tebe je izvor života” (Psalam 36:9).

Kako možemo pokazati da cijenimo život?

2. ŽIVOT I KRV

“Život svakoga živog bića jest njegova krv” (3. Mojsijeva 17:14, Stvarnost/Kršćanska sadašnjost).

Kako Bog gleda na život i krv?

3. KORIŠTENJE KRVI KOJE JEHOVA ODOBRAVA

“Krv Isusa (...) čisti nas od svakoga grijeha” (1. Ivanova 1:7).

Što nam je omogućila Isusova žrtva?

  • 3. Mojsijeva 17:11

    Kad bi u biblijska vremena neki Izraelac sagriješio, mogao je Jehovu moliti za oproštenje ako bi na žrtvu prinio životinju i zamolio svećenika da nešto njene krvi izlije na žrtvenik.

  • Matej 20:28; Hebrejima 9:11-14

    Zakon o životinjskim žrtvama prestao je vrijediti kad je Isus dao svoj život, odnosno prolio svoju krv, za oproštenje naših grijeha.

  • Ivan 3:16

    Isusov život imao je toliku vrijednost da je Jehova nakon njegovog uskrsnuća na nebu omogućio svim ljudima koji vjeruju u Isusa da žive vječno.