Idi na sadržaj

Idi na kazalo

12. Kako možeš postati Božji prijatelj?

12. Kako možeš postati Božji prijatelj?

1. AKO ŽELIŠ BITI JEHOVIN PRIJATELJ, MORAŠ GA SLUŠATI

“Slušajte glas moj, pa ću ja biti Bog vaš, a vi ćete biti narod moj!” (Jeremija 7:23).

Je li uopće moguće biti Božji prijatelj?

2. JOB — BIO JE BOŽJI PRIJATELJ I OSTAO MU JE VJERAN

“U svemu tome Job nije sagriješio niti je rekao išta loše o Bogu” (Job 1:22).

Kako je Sotona napao Joba i kako je Job reagirao pod njegovim pritiskom?

 • Job 1:10, 11

  Sotona je tvrdio da je Job sebičan i da ne voli Boga.

 • Job 1:12-19; 2:7

  Jehova je dopustio Sotoni da uzme Jobu sve što ima. Sotona je čak prouzročio da se Job teško razboli.

 • Job 27:5

  Job nije znao zašto toliko pati, ali ipak je ostao vjeran Bogu.

3. SOTONA TE POKUŠAVA NAVESTI DA OKRENEŠ LEĐA JEHOVI

“Sve što čovjek ima dat će za dušu svoju” (Job 2:4).

Kako Sotona pokušava razoriti naše prijateljstvo s Jehovom?

 • 2. Korinćanima 11:14

  Sotona nas na prijevaru želi navesti da budemo neposlušni Jehovi.

 • Mudre izreke 24:10

  On želi da imamo loše mišljenje o sebi — želi nas uvjeriti da nismo dovoljno dobri da bismo služili Jehovi.

 • 1. Petrova 5:8

  Sotona neprestano vreba priliku za napad.

 • Mudre izreke 27:11

  Stani na Jehovinu stranu — slušaj ga i budi mu odan prijatelj. Tako ćeš dokazati da je Sotona lažljivac.

4. MI SMO POSLUŠNI JEHOVI JER GA VOLIMO

“Ljubiti Boga znači držati zapovijedi njegove” (1. Ivanova 5:3).

Kako možeš postati Jehovin prijatelj?